Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

19 ofertas de trabajo de 'Supervisores de la construcción' en Eslovenia.

 • : DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA, VODENJE DEL IN NADZOR NAD GRADNJO NA GRADBIŠČU, IZVAJANJE NADZORA IN KONTROLE NAD IZVEDBO DEL, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DEL PODIZVAJALCEV IN KOOPERANTOV, AŽURNO VODENJE GRADBIŠČNE... Gradbeno podjetje Posočje, podjetje za izvajanje del v gradbeništvu, d.o.o.
 • : DELOVODJA GRADBENIŠTVA, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN NADZOROVANJE DELOVEN SKUPINE TER POROČANJE NADREJENIM, SPREMLJANJE KAKOVOSTI DEL, IZDELAVA MANJŠIH OBRAČUNOV, VODENJE POTREBNE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC,... LEGARTIS, GRADBENO PODJETJE D.O.O.
 • : DELOVODJA GRADBENIŠTVA, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE GRADBENIH DEL, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA IN KNJIGE IZMER, IZDELAVA OBRAČUNA, VODENJE MATERIALNE DOKUMENTACIJE, dopoldan LEGARTIS, GRADBENO PODJETJE D.O.O.
 • : DELOVODJA GRADBENIŠTVA ZA VISOKE GRADNJE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SKUPINOVODJA GRADBIŠČA TESARSKIH, KROVSKIH IN KLEPARKIH DEL, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje... KROVEC, tesarstvo, krovstvo, kleparstvo, d.o.o.
 • : DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE SKUPINE, ORGANIZACIJA DELA, KONTAKTIRANJE Z NAROČNIKOM. MONTAŽA NA TERENU (IZKLJUČNO TUJINA, EU-90 NEMČIJA), POZNAVANJE NAČRTOV, MONTAŽA CEVI-PLOČEVINE, JEKLENE KONSTRUKCIJE,...,... Schmelzer & Pišek, montaža strojev in obdelava kovin, d.o.o.
 • : DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO V NEMČIJI, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELOVNE SKUPINE PRI OPRAVLJANJU ZAHTEVNEJŠIH ZIDARSKIH, TESARSKIH IN ŽELEZOKRIVSKIH DEL, SKRB ZA RACIONALNO IN PRAVILNO RABO GRADBENIH MATERIALOV IN DELOVNIH... Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
 • : GRADBENI NADZORNIKI, Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanje, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE, KI JIH OPRAVLJA DELOVODJA GRADBIŠČA, PREDVSEM PA: -PREBIRANJE SPECIFIKACIJ ZA DOLOČITEV GRADBENIH ZAHTEV IN POSTOPKOV NAČRTOVANJA; -ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE MATERIALNIH IN... ŽEKI gradnje d.o.o.
 • : GRADBENI NADZORNIKI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 36 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU , SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJE POTREBNIH EVIDENC, IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNIM IN PRAVOČASNIM... OBČINA MEDVODE.
 • : GRADBENI NADZORNIKI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZACIJA DELA, NAROČANJE ASFALTA IN OSTALEGA POTREBNEGA MATERIALA, VODENJE SVOJE SKUPINE, DOBRE ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI, NIZKE GRADNJE, TELEFONIJA, OPTIKA, DELO V NEMČIJI. , nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje... ALATRONA gradbeništvo in trgovina d.o.o.
 • : DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZACIJA DELOVIŠČA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje... GRADNJE LDL, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o.
 • : DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. trajanja povečanega obsega dela, polni delovni čas, 40 ur, DELO OBSEGA: PRIPRAVA, VODENJE DEL IN NADZOR NAD GRADNJO NA GRADBIŠČU - ODGOVORNI VODJA DEL, IZVAJANJE NADZORA IN KONTROLE NAD IZVEDBO DEL, USKLAJEVANJE... M4M INVEST, storitve, d.o.o.
 • : DELOVODJA GRADBENIŠTVA, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE MANJŠE SKUPINE, RAZNA GRADBENA DELA (STANOVANJSKI OBJEKTI, ŠKARPE, ZAŽELJENO TUDI ZNANJE SANACIJ MOSTOV), MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS, gibljiv/nestalen urnik BT KOMPLET d.o.o., storitveno podjetje.
 • : DELOVODJA GRADBENIŠTVA, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN NADZOROVANJE DELOVNE SKUPINE, TER POROČANJE NADREJENIM, SPREMLJANJE KAKOVOSTI DEL, IZDELAVA MANJŠIH OBRAČUNOV, VODENJE POTREBNE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC,... LEGARTIS, GRADBENO PODJETJE D.O.O.
 • : DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE DELOVNIH SKUPIN, RAZPOREJANJE DELAVCEV, VODENJE GRADBENIH DNEVNIKOV, NADZIRANJE, REŠEVANJE REKLAMACIJ..., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški jezik... TEKOL PODJETJE ZA TEHNIČNO ZAŠČITNA DELA D.D.
 • : DELOVODJA GRADBENIŠTVA ZA VISOKE GRADNJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE, NADZOR TESARSKO, KROVSKIH IN ŽAGARSKIH DEL, IZVEDBA KALKULACIJ, PREDRAČUNOV, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno,... TESARSTVO- TOMŠIČ MARKO S.P.
 • : GRADBENI NADZORNIK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE NADZORA NAD SKLADNOSTJO DEL Z NAČRTI IN OHRANITVIJO ŽELENIH STANDARDOV MATERIALA IN STORITEV, -IZVAJANJE NADZORA NAD VZDRŽEVANJEM OBJEKTOV, -PRIPRAVA NADZORNIH POROČIL, -VODENJE ZAHTEVNEJŠIH INVESTICIJSKIH PROJEKTOV,... MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE DELOVNIH SKUPIN, RAZPOREJANJE DELAVCEV, VODENJE GRADBENIH DNEVNIKOV, NADZIRANJE, REŠEVANJE REKLAMACIJ,..., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški jezik... TEKOL PODJETJE ZA TEHNIČNO ZAŠČITNA DELA D.D.
 • : DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZACIJA MANJ ZAHTEVNIH PREVZETIH DEL NA GRADBIŠČU, SKRB ZA PRAVOČASNO NAROČANJE DELOVNE SILE IN MEHANIZACIJE ZA POTREBE GRADBIŠČA, SKRB ZA VODENJE GRADBENIH KNJIG TER DNEVNIKA... HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D.
 • : DELOVODJA GRADBENIŠTVA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO VODENJE DELA GRADBENE SKUPINE-ORGANIZACIJA IN KOORDINACIJA DELA MED PODIZVAJALCI NA GRADBIŠČU-SPREMLJANJE IN EVIDENTIRANJE DOBAVE POTREBNEGA MATERIALA, MEHANIZACIJE IN ORODJA- OPTIMIRANJE DELA NA GRADBIŠČU-IZVEDBA... GORENJE PROJEKT, inženiring, d.o.o.