Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Supervisores de la construcción

en Español in English auf Deutsch en Français ...

26 ofertas de trabajo de 'Supervisores de la construcción' en Eslovenia.

 • DELOVODJA NA GRADBIŠČU - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE DEL NA GRADBIŠČU, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, KOORDINACIJA MED IZVAJALCI, NABAVA MATERIALA IN KONTROLA PORABE, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. , , dopoldan
 • ODGOVORNI VODJA DEL NA GRADBIŠČU - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, VODENJE DEL IN NADZOR NAD GRADNJO NA GRADBIŠČU, IZVAJANJE NADZORA IN KONTROLE NAD IZVEDBO DEL, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DEL PODIZVAJALCEV IN KOOPERANTOV, AŽURNO VODENJE GRADBIŠČNE...
 • NADZORNI INŽENIR - M/Ž. GRADBENI NADZORNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, PLANIRANJE, ORG.IN KOORDINIRANJE DELA, SPREMLJANJE IZVAJANJA NALOG IN OCENJEVANJE USPEŠNOSTI SKUPIN IN POSAMEZNIKOV, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, opravljen strokovni izpit gradbene stroke,...
 • VODJA GRADBIŠČA - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, Organiziranje in vodenje gradbišč, gradbenih knjig, usklajevanje in vodenje delavcev in poizvajalcev na gradbišču, priprava obračunov, ponudb., , dopoldan
 • VODJA OBJEKTA - M/Ž. ODGOVORNI VODJA DEL ZA OBJEKT KOT CELOTO, GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA, VODENJE IN NADZOR NAD URESNIČENJEM OPERATIVNEGA PLANA GRADBIŠČA, VODENJE DELAVCEV IN PODIZVAJALCEV NA GRADBIŠČU, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA IN...
 • GRADBENI DELOVODJA - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE DELA GRADBENE SKUPINE NA GRADBIŠČU - VISOKE GRADNJE IZVAJANJE ZAKLJUČNIH GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA BRANJE VSEH VRST NAČRTOV /ARHITEKTURA,...
 • DELOVODJA NA TERENU - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA ZA VISOKE GRADNJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE SKUPINE NA TERENU PRI RAZKRIVANJU IN POKRIVANJU STREH,POSTAVLJANJU OSTREŠIJ, Zmožnost opravljanja del na višini,poznavanje krovske in kleparske stroke, dopoldan
 • DELOVODJA I - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 21.12.2018, polni delovni čas, 40, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV, MIKRO-ORGANIZACIJA...
 • VODJA GRADBIŠČA - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE GRADBIŠČ (GRADBENA KNJIGA, GRADBENI DNEVNIK), PRIPRAVA PONUDB, KALKULACIJ, KONTAKTIRANJE S STRANKAMI IN DOBAVITELJI, PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI...
 • DELOVODJA - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE MANJŠIH SKUPIN IN USKLAJEVANJE DELA DELAVCEV V POSAMEZNI SKUPINI V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA, UVAJANJE V DELO IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH, KOMUNICIRANJE Z NADREJENIMI GLEDE IZVAJANJA DELA,...
 • DELOVODJA - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA ZA NIZKE GRADNJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR NAD PRIPRAVO DELOVNEGA PROCESA NA GRADBIŠČU. NADZOR NAD PRIPRAVO DELOVNIH NAPRAV NA GRADBIŠČU. RAZPOREJANJE DELOVNE SKUPINE NA OBJEKTU IN ODREJANJE DELA GLEDE NA PLANIRANA...
 • VODJA PROJEKTA V GRADBENIŠTVU III - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, VODJA DEL, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROJEKTA IN TEHNIČNEGA, FINANČNEGA IN ČASOVNEGA PLANA IZGRADNJE OBJEKTA V SKLADU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, STANDARDI GRADBENE STROKE IN GRADBENO POGODBO,...
 • VODJA PROJEKTA V GRADBENIŠTVU III - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, VODJA DEL, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROJEKTA IN TEHNIČNEGA, FINANČNEGA IN ČASOVNEGA PLANA IZGRADNJE OBJEKTA V SKLADU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, STANDARDI GRADBENE STROKE IN GRADBENO POGODBO,...
 • ODGOVORNI VODJA DEL NA GRADBIŠČU - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, VODENJE DEL IN NADZOR NAD GRADNJO NA GRADBIŠČU, IZVAJANJE NADZORA IN KONTROLE NAD IZVEDBO DEL, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DEL PODIZVAJALCEV IN KOOPERANTOV, AŽURNO VODENJE GRADBIŠČNE...
 • ODGOVORNI VODJA DEL NA GRADBIŠČU - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, VODENJE DEL IN NADZOR NAD GRADNJO NA GRADBIŠČU, IZVAJANJE NADZORA IN KONTROLE NAD IZVEDBO DEL, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DEL PODIZVAJALCEV IN KOOPERANTOV, AŽURNO VODENJE GRADBIŠČNE...
 • DELOVODJA I - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV, MIKRO-ORGANIZACIJA...
 • DELOVODJA I - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV, MIKRO-ORGANIZACIJA...
 • DELOVODJA II - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV, MIKRO-ORGANIZACIJA...
 • DELOVODJA II - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV, MIKRO-ORGANIZACIJA...
 • DELOVODJA III - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN, V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV, MIKRO ORGANIZACIJA...
 • DELOVODJA III - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN, V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV, MIKRO ORGANIZACIJA...
 • GRADBENI DELOVODJA - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE DELA NA GRADBIŠČU, VODENJE OBRTNIKOV IN INŠTALATERJEV, RAZPOREJANJE SKUPIN GRADBENIH DELAVCEV, SKRB, DA SE DELA IZVAJAJO V SKLADU Z GRADBENIMI NORMAMI IN NORMATIVI, ODGOVORNOST ZA...
 • DELOVODJA- SKUPINOVODJA NA GRADBIŠČU - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE MANJŠE SKUPINE NA GRADBIŠČU, BRANJE GRADBENIH NAČRTOV, RAZPOREDITEV DEL, VODENJE DNEVNIKA, IZVAJANJE ZAKLJUČNIH DEL, OPORNI ZIDOVI, CELOVITE ZUNANJE UREDITVE, gradbeni tehnik; Spopobnost...
 • VODJA GRADBIŠČ - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV, MIKRO-ORGANIZACIJA GRADBIŠČA...
 • DELOVODJA ASFALTERSKIH EKIP - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH EKIP, MIKRO-ORGANIZACIJA GRADBIŠČA IN VODENJE MANJŠIH GRADBIŠČ, POMOČ PRI SESTAVI PLANOV IZVEDBE DEL, PRIPRAVA...
 • SKUPINOVODJA ASFALTERSKE EKIPE - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MIKRO ORGANIZACIJA DELA ASFALTERSKE EKIPE IN VODENJE MANJŠIH GRADBIŠČ, SKRB ZA KVALITETNO IZVEDBO ASFALTERSKIH DEL TER ZA DOSLEDNO IZVAJANJE DEL PO TEHNOLOŠKIH PROJEKTIH GRADBIŠČA, SPREMLJANJE...