Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Analistas financieros' en Eslovenia.

  • : FINANČNI ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE IN SODELOVANJE PRI ANALIZAH IN KONTROLINGU DRUŽBE, SODELOVANJE PRI PLANIRANJU IN FINANČNEM POSLOVANJU DRUŽBE, SODELOVANJE NA KADROVSKEM PODROČJU TER PRI OBRAČUNIH PLAČ, SODELOVANJE... Eternit Slovenija Gradbeni materiali d.o.o.
  • : FINANČNI ANALITIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA ZAKONITOST IZVAJANJA NALOG, SPREMLJANJE PREDPISOV, OPOZARJANJE NA NEPRAVILNOSTI, NADOMEŠČANJE VODJE FINANČNE SLUŽBE V ČASU ODSOTNOSTI, NADZOR NAD AŽURNOSTJO POSLOVANJA, SODELOVANJE Z DRUGIMI... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
  • : FINANČNI ANALITIKI, Določen čas, 12 mesecev oz. za čas opravljanja pripravništva, polni delovni čas, 40 ur, -ANALIZIRANJE IN OCENJEVANJE KREDITNE SPOSOBNOSTI PODJETIJ/SKUP IN PODJETIJ/PANOG/DRŽAV, -ODOBRAVANJE IN MONITORING ZAVAROVALNIH KRITIJ/IZPOSTAVLJENOSTI PODJETIJ/SKUPIN PODJETIJ/PANOG/DRŽAV... SID - PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA D.D., LJUBLJANA FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SID - FIRST CREDIT INSURANCE COMPANY INC., LJUBLJANA.
  • : FINANČNI ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE IN SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU POLITIK IZDAJANJA BANKOVCEV IN KOVANCEV ZA OBMOČJE SLOVENIJE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI USTREZNIH PODLAG, VEZANIH NA VZPOSTAVITEV IN DELOVANJE SPREMENJENEGA... BANKA SLOVENIJE.
  • : FINANČNI ANALITIKI, Določen čas oz. do vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke, polni delovni čas, 40 ur, PREVERJANJE SKLADNOSTI DOKUMENTOV (RAČUNOV, POGODB, NAROČILNIC, POTNIH NALOGOV) Z ZAKONSKIMI DOLOČILI, KI UREJAJO TO PODROČJE, IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S PRIPRAVO PRORAČUNA IN... MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO.
  • : FINANČNI ANALITIKI, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE ANALITIČNE EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV – IZVEDBA OBRAČUNA AMORTIZACIJE IN REVALORIZACIJE, SALDAKONTI KUPCEV IN DOBAVITELJEV, DNEVNA KONTROLA BLAGAJNE IN SESTAVA NALOGOV ZA KNJIŽENJE, PRIPRAVA POROČIL IN ANALIZ,... CSO ORMOŽ CENTER ZA STAREJŠE OBČANE D.O.O.