Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > orientador educativo/orientadora educativa

en Español in English auf Deutsch en Français ...

8 ofertas de trabajo de 'orientador educativo/orientadora educativa' en Eslovenia.

SVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 12, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO SE IZVAJA V ITALIJANSKEM JEZIKU., PREDLOŽITI JE POTREBNO POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI ZARADI KAZNIVEGA DEJANJA ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST IN POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI ZARADI...

UČITELJ - DEFEKTOLOG V RAZREDU RAZREDNIK - M/Ž. DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA:IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI Z   UVAJANJEM USTREZNIH PRILAGODI...

SVETOVALNI DELAVEC IN UČITELJ PSIHOLOGIJE - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev oz. 30.6.2025 oz. do vrnitve, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE SVETOVALNEGA DELA IN DRUGA DELA PO NAVODILIH VODSTVA IN V SKLADU Z LDN, POUČEVANJE PSIHOLOGIJE NA GIMNAZIJI, potrdila o nekaznovanju in p...

SVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELA Z UČENCI, POKLICNA ORIENTACIJA, RAZVOJNA PREUČEVALNO IN EVALVACIJSKO DELO TER PEDAGOŠKO SVETOVALNO., Opravljen strokovni izpit, orga...

SVETOVALNI DELAVEC ( SPECIALNI PEDAGOG, PSIHOLOG, DEFEKTOLOG, SOCIALNI PEDAGOG, INKLUZIVNI PEDAGOG, SOC.DELAVEC, MAG.SUPERVIZIJE...) VII/2 - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA V SVETOVALNI SLUŽBI, IZVAJA DODATNO STROKOVNO POMOČ, SODELUJE S KOORDINATORJEM DELA Z DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI, SODELUJE PRI NAČRTOVANJU DELA ZAVODA, POMAGA PRI IZBORU VSEBIN...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.9.2029, polni delovni čas, 40, STROKOVNO DELO V VEČGENERACIJSKEM CENTRU. IZVAJANJE PREVENTIVNIH VSEBIN IN AKTIVNOSTI, NAMENJENE PREDVSEM DRUŽINAM, POSAMEZNIM DRUŽINSKIM ČLANOM, STAREJŠIM IN DRUGIM RAN...

ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, TER DELA IN NALOGE PO SKLEPU VODSTVA ZAVODA, PREDVSEM PA: SODELUJE Z UČITELJI, PEDAGOŠKIM ZBOROM ...

SVETOVALNI DELAVEC IN UČITELJ DSP - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2024, polni delovni čas, 40, SODELUJE Z UČITELJI/VZGOJITELJI, PEDAGOŠKIM ZBOROM IN VODSTVOM ZAVODA, SODELUJE PRI NAČRTOVANJU DELA ŠOLE/VRTCA IN ZAVODA, SODELUJE NA DELOVNIH, PEDAGOŠKIH, REDOVALNIH, PROBLEMSKI...