Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

18 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

 • : DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UGOTAVLJANJE FUNKCIONALNIH IN PSIHOFIZIČNIH ZMOŽNOSTI OSKRBOVANCEV IN PRIPRAVA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV, NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA TER IZVAJANJE DELOVNO TERAPEVTSKIH STORITEV, IZVAJANJE, SPREMLJANJE IN ANALIZA... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD.
 • : ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.08.2020, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU, RAZVOJU, KOORDINACIJI, IZVAJANJU IN VREDNOTENJU RAZVOJNIH NALOG, AKTIVNOSTI OZ. PROGRAMOV S PODROČJA PROMOCIJE ZDRAVJA IN VZGOJE ZA ZDRAVJE SPREMLJANJE,... NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE.
 • : KINEZIOLOG, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA DO 31.12.2019, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE PROGRAMA ZA KREPITEV ZDRAVJA, urejevalniki besedil - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, slovenski... ZDRAVSTVENI DOM LENART.
 • : KINEZIOLOG, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 31.12.2017, skrajšan delovni čas, 20 ur, OPRAVLJANJE DELA S PODROČJA KINEZIOLOGIJE - ZAPOSLITEV NA DELOVNEM MESTU CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA ŽALEC, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC.
 • : KINEZIOLOG, Določen čas, 24 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE PROGRAMA ZA KREPITEV ZDRAVJA, IZVAJANJE POGOVORNIH UR ZA KREPITEV ZDRAVJA, IZVAJANE AKTIVNOSTI KREPITVE ZDRAVJA IN ZMANJŠEVANJA NEENAKOSTI V ZDRAVJU V LOKALNI SKUPNOSTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami... ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ.
 • : DELOVNI TERAPEVT, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UVAJANJE V DELOVNO TERAPIJO ZA STAROSTNIKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, veselje... DOM POČITKA MENGEŠ.
 • : ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. 30.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, VODI ZAHTEVNEJŠE UPRAVNE POSTOPKE V SKLADU S POOBLASTILI; IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE S PODROČJA DELA, DOLOČENE V 21. ČLENU AKTA O SISTEMIZACIJI IN ORGANIZACIJI DELOVNIH MEST... JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE.
 • : DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. DOLOČEN ČAS 3 MESECE OZIROMA DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40 ur, UGOTAVLJANJE FUNKCIONALNIH IN PSIHOFIZIČNIH ZMOŽNOSTI OSKRBOVANCEV, PRIPRAVA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV, NAČRTOVANJE, PRIPRAVA TER IZVAJANJE... DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH.
 • : KINEZIOLOG, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. za čas trajanja projekta do 31.12.2019., skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE PROGRAMA ZA KREPITEV ZDRAVJA (RAZNIH DELAVNIC IN PROGRAMOV) IZVAJANJE POGOVORNIH UR ZA KREPITEV ZDRAVJA IZVAJANJE AKTIVNOSTI KREPITVE ZDRAVJA IN ZMANJŠEVANJA... ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK.
 • : ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE ORGANIZACIJE DELOVNE TERAPIJE/PRIPRAVNIŠTVO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, dodatna... SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA.
 • : DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA PODROČJU ZAPOSLITVENE IN POKLICNE REHABILITACIJE, DELO Z INVALIDI IN RANJIVIMI SKUPINAMI, SODELOVANJE V REHA TIMU, DELO Z DELODAJALCI, PROMOCIJA PROGRAMA V LOKALNEM OKOLJU, urejevalniki... PAPILOT ZAVOD ZA VZPODBUJANJE IN RAZVIJANJE KVALITETE ŽIVLJENJA, LJUBLJANA.
 • : DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE DIAGNOSTIKE, TERAPIJE IN REHABILITACIJE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, - UČENJE DELOVNOTERAPEVTSKIH VEŠČIN V BOLNIŠNIČNEM IN NARAVNEM OKOLJU, - SODELOVANJE V RAZLIČNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH,... Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU, Določen čas oz. 31.12.2020, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO IZVAJA PO SPECIALNO PEDAGOŠKIH METODAH VZGOJE, IZVAJA DEJAVNOSTI OTROK Z VEČ MOTNJAMI V RAZVOJU,..., Pogoj izobrazbe: profesor defektologije-ustrezne... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • : DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJA PROGRAM DELOVNE TERAPIJE IN DOLOČA TERAPEVTSKE CILJE, ORGANIZIRA IN IZVAJA FUNKCIONALNO ZAPOSLITVENO DELOVNO TERAPIJO, UVAJA NOVE OBLIKE ANIMACIJE Z DELOVNEGA, KULTURNEGA IN REKREATIVNEGA... DOM UPOKOJENCEV PODBRDO.
 • : DELOVNI TERAPEVT, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZDELAVA PROGRAMA DELA IN DELOVNEGA NAČRTA ZA DELOVNO TERAPIJO IN ANIMACIJO V SKLADU Z NALOGAMI IN CILJI DOMA, IZVAJANJE OBRAVNAVE PO PROCESU DELOVNE TERAPIJE (OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE TERAPEVTSKEGA PROGRAMA OBRAVNAVE... DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU, Določen čas oz. 31.12.2020, polni delovni čas, 40 ur, ODI ODDELEK OTROK Z VEČ MOTNJAMI V RAZVOJU, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO IZVAJA PO SPECIALNO PEDAGOŠKIH METODAH, VZGOJE, ODGOVARJA ZA DELO Z OTROKI V ODDELKU TER... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • : DELOVNI TERAPEVT, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE DELOVNEGA TERAPEVTA PO POPISNEM LISTU ZAHTEVNOSTI DELOVNEGA MESTA IZ SISTEMIZACIJE - POD VODSTVOM IN NADZOROM MENTORJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov... DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO.
 • : DELOVNI TERAPEVT, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE STORITEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE, - IZVAJANJE POSTOPKOV IN METODOLOGIJE S PODROČJA DELOVNE TERAPIJE, - PRIPRAVA MNENJ IN POROČIL, - PRIPRAVA PROGRAMOV USPOSABLJANJA, - ZAGOTAVLJANJE STROKOVNO TEHNIČNE... SIJ ZIP CENTER podjetje za proizvodnjo, storitve, usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o.