Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

13 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

 • INŠPEKTOR V OBMOČNI ENOTI KOPER - M/Ž. ZDRAVSTVENI INŠPEKTOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONU O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN DRUGIMI PREDPISI IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU...
 • INŠPEKTOR V OBMOČNI ENOTI MARIBOR IN MURSKA SOBOTA - M/Ž. ZDRAVSTVENI INŠPEKTOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONU O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN DRUGIMI PREDPISI IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU...
 • DELOVNI TERAPEVT - PRIPRAVNIK - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE FUNKCIONALNIH IN PSIHOFIZIČNIH ZMOŽNOSTI STANOVALCEV IN PRIPRAVA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV, NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA TER IZVAJANJE TERAPEVTSKIH STORITEV, IZVAJANJE, SPREMLJANJE IN ANALIZA UČINKOV...
 • ZDRAVSTVENI ANALITIK II V EPIDEMIOLOGIJI IN REGISTRU RAKA - M/Ž. SVETOVALEC ZA ZDRAVSTVO, poskusno delo , Določen čas oz. delo na projektu Klinični register melanom do 5.4.2020, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZPOLNJEVANJU IN PREGLEDU PRIJAVNIC RAKAVIH BOLEZNI TER ŠIFRIRANJE PO URADNO PREDPISANIH KLASIFIKACIJAH, KOMUNICIRANJE Z DAJALCI INFORMACIJ...
 • NADZORNI ZDRAVNIK I, ODDELEK NADZORNIH ZDRAVNIKOV V OE - M/Ž. NADZORNI ZDRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODLOČANJE O PRAVICAH ZAVAROVANCEV, IZVAJANJE NADZORA IZVAJALCEV TER OPRAVLJENJE IZVEDENSKEGA DELA, Željena specializacija iz splošne medicine ali medicine dela, prometa, športa poznavanje dela z osebnim...
 • MAGISTER KINEZIOLOGIJE - M/Ž. KINEZIOLOG, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 30.06.2020, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG MAGISTRA KINEZIOLOGIJE PRI IZVEDBI PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD V IZVAJANJE SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI PROJEKT FINANCIRA EVROPSKI SOCIALNI SKLAD IN...
 • INDIVIDUALNI HABILITATOR - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNEGA, DIAGNOSTIČNEGA IN TERAPEVTSKEGA DELA Z UPORABNIKI PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE NAČRTOV IN POROČIL TER VODENJE IN OCENJEVANJE STROKOVNE...
 • DELOVNI TERAPEVT, DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - PRIPRAVNIK - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENO IZVAJANJE DEJAVNOSTI DELOVNE TERAPIJE PO PROGRAMU. DELOVNO TERAPEVTSKA OBRAVNAVA OTROK IN ODRASLIH S TEŽAVAMI NA PODROČJU MOTORIKE, SENZORIKE, KOGNICIJE, VEDENJA, FUNKCIONIRANJA IN SAMOSTOJNOSTI V VSAKODNEVNIH...
 • DIPLOMIRANI DELOVNI TERAPEVT - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA PODROČJU ZAPOSLITVENE IN POKLICNE REHABILITACIJE, DELO Z INVALIDI IN RANLJIVIMI SKUPINAMI, SODELOVANJE V REHA TIMU, DELO Z DELODAJALCI, PROMOCIJA PROGRAMOV V LOKALNEM OKOLJU, PODPORA INVALIDOM...
 • INDIVIDUALNI HABILITATOR - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNEGA, DIAGNOSTIČNEGA IN TERAPEVTSKEGA DELA Z UPORABNIKI PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE NAČRTOV IN POROČIL TER VODENJE IN OCENJEVANJE STROKOVNE...
 • DELOVNI TERAPEVT - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE FUNKCIONALNIH IN PSIHOFIZIČNIH ZMOŽNOSTI STANOVALCEV IN PRIPRAVA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV; NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA TER IZVAJANJE TERAPEVTSKIH STORITEV; IZVAJANJE, SPREMLJANJE IN...
 • VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II V SEKTORJU ZA PREDKLINIČNO IN KLINIČNO OCENJEVANJE ZDRAVIL/IZDELKOV IN KLINIČNE ŠTUDIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. do 31. 12. 2020 (priprava oziroma izvedba dela, ki je projektno organizirano), polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNE DO ZAHTEVNEJŠE NALOGE S PODROČJA OCENJEVANJA PREDKLINIČNE IN KLINIČNE DOKUMENTACIJE PRI POSTOPKIH...
 • VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I V SEKTORJU ZA PREDKLINIČNO IN KLINIČNO OCENJEVANJE ZDRAVIL/IZDELKOV IN KLINIČNE ŠTUDIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE S PODROČJA OCENJEVANJA PREDKLINIČNE IN KLINIČNE DOKUMENTACIJE PRI POSTOPKIH PRIDOBITVE IN VZDRŽEVANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM; VODI IN/ALI ODLOČA V...