Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Audiólogos y logopedas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Audiólogos y logopedas' en Eslovenia.

  • MOBILNI UČITELJ- LOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve delavke z bolniške, polni delovni čas, 40, MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ. , NADOMEŠČANJE DELAVKE NA BOLNIŠKEM STALEŽU. NASTOP DELA 26.10.2018., dopoldan
  • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 3, LOGOPED, USTREZNA IZOBRAZBA, POTRDILO O IZOBRAZBI IN STROKOVNEM IZPITU. KANDIDAT/KA MORA K PISNI VLOGI PREDLOŽITI POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU IZ OKRAJNEGA...
  • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. SURDOPEDAGOG ZA INDIVIDUALNO SLUŠNO TERAPIJO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 1, SURDOPEDAGOG, USTREZNA IZOBRAZBA, POTRDILO O IZOBRAZBI IN STROKOVNEM IZPITU.KANDIDAT/KA MORA K PISNI VLOGI PREDLOŽITI POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU...
  • E047037 LOGOPED II - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. DO VRNITVE JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE VSEH PREVENTIVNIH LOGOPEDSKIH PREGLEDOV, - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LOGOPEDSKIH POSTOPKOV V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - SODELOVANJE...
  • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - LOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 2, POMOČ UČENCEM Z GOVORNO - JEZIKOVNIMI TEŽAVAMI TER OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, , dopoldan
  • DELO NA PROJEKTU -LOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Določen čas oz. 31. 08. 2019 DELO NA PROJEKTU Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA, skrajšan delovni čas, 4, VRSTA STROKOVNE IZOBRAZBE: UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM LOGOPEDIJE IN SURDOPEDAGOGIKE, MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE...
  • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - LOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 26, NUDENJE DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM, KI IMAJO V ODLOČBI NAVEDENO, DA MORA URE DODATNE POMOČI NUDITI LOGOPED, KANDIDAT MORA PRILOŽITI POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA NI BIL PRAVNOMOČNO...
  • LOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA OBRAVNAVA UČENCEV Z GOVORNIMI MOTNJAMI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Kandidati naj vlogi priložijo dokazilo o doseženi...
  • LOGOPED III (ŠIFRA DM E047038) - M/Ž. KLINIČNI LOGOPED, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.12.2020, skrajšan delovni čas, 28, DIAGNOSTICIRA GOVORNE IN JEZIKOVNE MOTNJE PRI OTROCIH IN ODRASLIH, SODELUJE PRI HRANJENJU OTROK IN ODRASLIH, KI IMAJO TEŽAVE PRI POŽIRANJU IN ŽVEČENJU, IZVAJA TERAPIJE MOTENJ GOVORA, RAZUMEVANJA,...
  • INDIVIDUALNI HABILITATOR - LOGOPED - M/Ž. AVDIOLOGI IN GOVORNI TERAPEVTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA, DIAGNOSTIČNEGA IN TERAPEVTSKEGA DELA Z UPORABNIKI, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE PLANOV IN POROČIL TER VODENJE IN OCENJEVANJE STROKOVNE...