Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales de enfermería

en Español in English auf Deutsch en Français ...

93 ofertas de trabajo de 'Profesionales de enfermería' en Eslovenia.

Página: 3

 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST (M/Ž) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE IN TRIAŽA PACIENTOV, NAČRTOVANJE ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJA PROGRAME PROMOCIJE ZDRAVJA, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro,... ZDRAVSTVENI DOM PTUJ.
 • MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. VODJA ZDRAVSTVENE NEGE/OSKRBE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO VODENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE REZULTATOV ZDRAVSTVENE NEGE, SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH... CENTER ZA STAREJŠE OBČANE LUCIJA, OSKRBA IN VARSTVO STAREJŠIH OSEB IN DRUGE STORITVE D.O.O.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca oziroma začasno povečanega obsega , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH, urejevalniki... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA 2 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM UMIRAJOČEGA BOLNIKA V OSKRBO; OCENA ZDRAVSTVENEGA IN SOCIALNEGA STANJA BOLNIKA IN OKOLJA, V KATEREM BIVA; UGOTAVLJANJE POTREB BOLNIKA IN DRUŽINE; TIMSKO NAČRTOVANJE... SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC.
 • E037011 DIPL.MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI , slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (M/Ž) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - SODELOVANJE PRI SPREJEMU BOLNIKA, PRIPRAVLJANJE IN UREJANJE BOLNIKOVE DOKUMENTACIJE IN USMERJANJE BOLNIKOV PO NAVODILU V NADALJNJO OBRAVNAVO; - IZVAJANJE NEGOVALNIH INTERVENCIJ ZA... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU ŠIFRA DM: E037032 - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO DIPL.MED.SESTRE/DIPL.ZDRAVSTVENIKA V REŠEVALNI SLUŽBI IN SLUŽBI NMP UC BREŽICE, DELO V AMBULANTI IN NA TERENU, SPREMSTVO PRI NUJNIH IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZIH IN IZVAJANJE... ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI; - ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SETRA V INTENZIVNI NEGI PEDIATRIČNA KLINIKA, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU SEVANJA (E037031) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, DOKUMENTIRANJE IN VREDNOTENJE KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI NA PODROČJU INVAZIVNIH RADIOLOŠKIH... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, KONČANA VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA, ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE, ZAPOSLITEV ZA 3 MESECE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ.
 • DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca oziroma začasno povečanega obsega , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH, urejevalniki... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • MEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KOORDINIRANJE DELA V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU, Z IZBRANIMI ZDRAVNIKI IN DRUGIMI SPECIALISTI, VODENJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA TER PORABE MEDICINSKO TEHNIČNIH... VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI VII/I M/Ž E037021 - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELA NA BOLNIŠKEM ODDELKU IN V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA NA PODLAGI OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE SESTRSKE ANAMNEZE IN OPAZOVANJA, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENI... SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE.
 • E037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI (ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO). IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, ŠIFRA DM E037026, V SLUŽBI PNEVMOFTIZIOLŠKEGA DISPANZERJA, V OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. nadomeščanje bolniške, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NA PODLAGI NEGOVALNE ANAMNEZE, NEGOVALNE DIAGNOZE IN POSTAVLJENIH CILJEV ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN... ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I/ZDRAVSTVENI TEHNIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev oz. oziroma za čas opravljanja pripravništva, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE MEDICINSKO-TEHNIČNIH... DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE-KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (ŠIFRA DM:E037020), KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30.11.2018, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI/ZOBOZDRAVSTVENI VZGOJI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. čas nadomeščanja bolniškega in porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENEM/ZOBOZDRAVSTVENEM DELU S PODROČJA DIPL. MED. SESTRE, STROKOVNO DELO PRI PREVENTIVNEM ZDRAV./ZOBOZDRAVSTVENEM... ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI CESTA ZMAGE 1.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE-KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI, M/Ž ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, INTERNISTIČNA PRVA POMOČ - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 30.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, INTERNISTIČNA PRVA POMOČ - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 30.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • VODJA III -ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA (ZNO) - M/Ž. VODJA ZDRAVSTVENE NEGE/OSKRBE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV ZDRAVSTVENE NEGE, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S STANOVALCI IN DELAVCI, IZOBRAŽEVALNO IN MENTORSKO DELO, ANALITIČNO-RAZVOJNO DELO NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE,... Dom na Krasu.
 • DIPL. MED. SESTRA V PATRONAŽNI SLUŽBI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLANJE DEL IN NALOG V SKLADU S SISTEMIZACIJO ZAVODA ZA DELO DIPL. MED. SESTRE V PATRONAŽNI SLUŽBI, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, licenca... ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA-DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI, E037009 ZA POTREBE DISPEČERSKE SLUŽBE ZDRAVSTVA, DISPEČERSKI CENTER ZDRAVSTVA LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. NADOMEŠČANJE, polni delovni čas, 40 ur, - SPREJEM KLICA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, - DAJANJE TELEFONSKIH NASVETOV IN NAVODIL ZA NUDENJE PRVE POMOČI PREKO TELEFONA Z... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI IN RAZDELJEVANJE PREDPISANE TERAPIJE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV PO POOBLASTILU ZDRAVNIKA, VODENJE DOKUMENTACIJE... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE.
 • MEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO V HODOŠU.NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCA Z DUŠEVNO MOTNJO, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE... Socialno varstveni zavod Hrastovec.
Más resultados: << · < · 3