Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Médicos especialistas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

75 ofertas de trabajo de 'Médicos especialistas' en Eslovenia.

Página: 2

 • ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIALISTIČNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1, PPD se bo določil glede na dela...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 3, M/Ž ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, CENTER ZA GERIATRIČNO MEDICINO - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETIČNIMI MERILI, IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIALISTIČNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1, PPD se bo določil glede na dela...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST ANESTEZIOLOGIJE IN REANIMATOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIALISTIČNO OPERATIVNO IN KONZERVATIVNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1, PPD...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIALISTIČNO OPERATIVNO IN KONZERVATIVNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1, PPD...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE KIRURGIJE - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIALISTIČNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1, PPD se bo določil glede na dela...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIALISTIČNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1, PPD se bo določil glede na dela...
 • ZDRAVNIK SPECILAIST PPD2 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU, - IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, - SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU, - IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN OPERACIJSKIH POSEGOV, - SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU, - IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN OPERACIJSKIH POSEGOV, - SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU, - IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN OPERACIJSKIH POSEGOV, - SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU, - IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, - SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU, - IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN OPERACIJSKIH POSEGOV, - SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU, - IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN OPERACIJSKIH POSEGOV, - SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU, - IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, - SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU...
 • VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 (PREDSTOJNIK ODDELKA) - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA BIOPTIČNIH VZORCEV, ODVZETIH PRI AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTIH NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH OPRAVIL NA PODROČJU ZDRAVSTVENE DIAGNOSTIKE, TERAPIJE IN REHABILITACIJE V OKVIRU SVOJE STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI IN V OKVIRU DRUGIH POOBLASTIL SKLADNO S STROKOVNO MEDICINSKO DOKTRINO.......,...
 • E017029 ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST TRANSFUZIJSKE MEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA PROGRAM SPECIALIZACIJE IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE, Sklep o odobritvi specializacije iz transfuzijske medicine Zdravniške zbornice Slovenije, strokovni izpit.,
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 3 V KLINIČNI PREHRANI IN DIETOTERAPIJI - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZA ZDRAVNIKA SPECIALISTA PPD3 V KLINIČNI PREHRANI IN DIETOTERAPIJI. , Opravljen specialistični izpit, izpolnjeni pogoji za PPD3,
 • ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROČJA., Kandidati morajo poleg pogojev, določenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje: končana Medicinska fakulteta - doktor medicine, opravljen...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, dokazilo o izobrazbi, veljavno licenco...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRIJE., k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi, veljavno licenco...
 • PREDSTOJNIK SPECIALISTIČNE AMBULANTNE DEJAVNOSTI POSAMEZNIH MEDICINSKIH STROK - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Določen čas oz. zaključka mandata direktorja., polni delovni čas, 40, -STROKOVNO IN MATERIALNO NAČRTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA V MEDICINSKI SLUŽBI/ODDELKU, UPOŠTEVAJOČ SPLOŠNE PREDPISE, POSLOVNI...
 • PREDSTOJNIK SLUŽBE ZA NEAKUTNO BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO, PALIATIVNO OSKRBO IN ZDRAVLJENJE BOLEČINE - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Določen čas oz. zaključka mandata direktorja., polni delovni čas, 40, -STROKOVNO IN MATERIALNO NAČRTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA V MEDICINSKI SLUŽBI/ODDELKU, UPOŠTEVAJOČ SPLOŠNE PREDPISE, POSLOVNI...
 • PREDSTOJNIK SLUŽBE ZA FIZIKALNO IN REHABILITACIJSKO MEDICINO - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST FIZIKALNE IN REHABILITACIJSKE MEDICINE, poskusno delo , Določen čas oz. zaključka mandata direktorja., polni delovni čas, 40, -STROKOVNO IN MATERIALNO NAČRTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA V MEDICINSKI SLUŽBI/ODDELKU, UPOŠTEVAJOČ SPLOŠNE PREDPISE,...
 • PREDSTOJNIK URGENTNEGA CENTRA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo , Določen čas oz. zaključka mandata direktorja., polni delovni čas, 40, -STROKOVNO IN MATERIALNO NAČRTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA V MEDICINSKI SLUŽBI/ODDELKU, UPOŠTEVAJOČ SPLOŠNE PREDPISE, POSLOVNI NAČRT ZAVODA...
 • PREDSTOJNIK ODDELKA ZA PATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PATOLOGIJE, poskusno delo , Določen čas oz. zaključka mandata direktorja., polni delovni čas, 40, -STROKOVNO IN MATERIALNO NAČRTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA V MEDICINSKI SLUŽBI/ODDELKU, UPOŠTEVAJOČ SPLOŠNE PREDPISE, POSLOVNI NAČRT ZAVODA (FINANČNI...
 • PREDSTOJNIK ODDELKA ZA RADIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo , Določen čas oz. zaključka mandata direktorja., polni delovni čas, 40, -STROKOVNO IN MATERIALNO NAČRTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA V MEDICINSKI SLUŽBI/ODDELKU, UPOŠTEVAJOČ SPLOŠNE PREDPISE, POSLOVNI NAČRT ZAVODA (FINANČNI...
 • PREDSTOJNIK PEDIATRIČNE SLUŽBE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo , Določen čas oz. zaključka mandata direktorja., polni delovni čas, 40, -STROKOVNO IN MATERIALNO NAČRTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA V MEDICINSKI SLUŽBI/ODDELKU, UPOŠTEVAJOČ SPLOŠNE PREDPISE, POSLOVNI NAČRT ZAVODA (FINANČNI...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD3 - FIZIATER - M/Ž. FIZIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, ZBIRANJE PODATKOV O BOLEZNI PACIENTA(DIAGNOSTIKA) TER POSTAVLJANJE DIAGNOZE, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA (DOLOČANJE TERAPIJE) ZA UGOTOVLJENE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI, POŠKODBE,...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 3 - INTERNIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, ZBIRANJE PODATKOV O BOLEZNI BOLNIKA (DIAGNOSTIKA) TER POSTAVLJANJE DIAGNOZE, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA (DOLOČANJE TERAPIJE) ZA UGOTOVLJENE...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE ALI ŠOLSKE MEDICINE M/Ž - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO SPECIALISTA PEDIATRA V DISPANZERSKI DEJAVNOSTI NA PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI - ŠOLSKI DISPANZER., Specialistični izpit iz pediatrije ali šolske medicine izkušnje pri delu v ambulanti za otroke in mladostnike.,
Más resultados: << · 2 · >>