en Español in English auf Deutsch en Français ...

46 ofertas de trabajo de 'Médicos especialistas' en Eslovenia.

Página: 2

 • : ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRIJE V AMBULANTI ZA PREDŠOLSKE IN ŠOLSKE OTROKE, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, obvezno... ZDRAVSTVENI DOM VELENJE.
 • : PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE, SVETOVANJE, POSTAVLJANJE DIAGNOZ, ITD., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, VELJAVNA LICENCA, CEPLJENJE HEPATIITIS B, CEPLJENJE OŠPICE SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA , IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV V ZVEZI ZDRAVJEM IN VARNOSTJO PRI DELU, TER IZDELAVA... ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST ŠOLSKE MEDICINE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI-NAČRTOVANJE STROKOVNEGA RAZVOJA V AMBULANTAH ZA ŠOLSKO IN PREDŠOLSKO MEDICINO -IZVAJANJE DISPANZERSKEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA DOLOČENIH... ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA.
 • : GINEKOLOG, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 12 ur, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI DISPANZERJA ZA ŽENE , IZVAJANJE DISPANZERSKEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA DOLOČENIH SKUPIN PREBIVALSTVA , ODKRIVANJE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA ,... ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA.
 • : FIZIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, ZBIRANJE PODATKOV O BOLEZNI PACIENTA, (DIAGNOSTIKA) TER POSTAVLJANJE DIAGNOZE, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA (DOLOČANJE TERAPIJE) ZA UGOTOVLJENE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI,... BOLNIŠNICA SEŽANA.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST INFEKTOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETIČNIMI MERILI, - IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NALOGE DELOVNEGA MESTA SO: -OSKRBA IN VODENJE BOLNIKOV Z NAPREDOVALO NEOZDRAVLJIVO BOLEZNIJO V VSEH FAZAH BOLEZNI, -AMBULANTNO DELO, - KONZILIARNA SLUŽBA, -SPREMLJANJE BOLNIKOV... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • : ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve zdravnice z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI IZ PODROČJA DERMATOVENEROLOGIJE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • : ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30.04.2017, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA GINEKOLOŠKO-PORODNIŠKEM ODDELKU, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST NEVROLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE, SVETOVANJE, POSTAVLJANJE DIAGNOZ, ITD., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, VELJAVNA LICENCA, CEPLJENJE HEPATITIS B, CEPLJENJE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, DELO V DISPANZERJU MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik... ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST PATOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PATOLOGIJE V OKVIRU STROKOVNE DOKTRINE, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, CEPLJENJE HEPATITIS... SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, Določen čas, 72 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROGRAMA SPECIALIZACIJE, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, STROKOVNI IZPIT, CEPLJENJE HEPATITIS B, CEPLJENJE OŠPICE SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE.