Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Ingenieros mecánicos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

29 ofertas de trabajo de 'Ingenieros mecánicos' en Eslovenia.

 • SKRBNIK SISTEMOV VODENJA KAKOVOSTI - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE IN RAZVIJANJE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI V PODJETJU V SKLADU Z ZAHTEVAMI IATF 16969, ISO 9001 IN ISO 14001 TER POSEBNIMI ZAHTEVAMI ODJEMALCEV, IZDELAVA IN SKRBNIŠTVO NAD SISTEMSKO DOKUMENTACIJO, IZVAJANJE...
 • PRODAJNI INŽENIR ZA TUJE TRGE - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE IN ODGOVORNOSTI: IZVAJA PRODAJNE AKTIVNOSTI PROJEKTOV INDUSTRIJSKIH HLADILNIH SISTEMOV IN HLADILNIC NA TUJIH TRGIH, PRIDOBIVA NOVE STRANKE NA TUJIH TRGIH,RAZVIJA ODNOSE Z OBSTOJEČIMI IN...
 • PROJEKTANT - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE STROJNIH INSTALACIJ, VODENJE PRODAJNEGA PROGRAMA PROJEKTIRANJE, PREGLED MANJKAJOČIH ZNANJ IN ŠIRITEV SKLOPOV PROJEKTIRANJA, KALKULANTSKA PODPORA IZDELAVE PONUDB, SKRB ZA NOV SOFTWARE,...
 • TEHNOLOG - M/Ž. INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRENAŠANJE NOVOSTI V PROIZVODNJO, SPREMLJANJE KONKURENČNIH IZDELKOV IN POMOČ PRI RAZISKAVI TRGA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA OBLIKOVANJE STRATEŠKEGA NAČRTA RAZVOJA PODJETJA, UVAJANJE...
 • VARILNI INŽENIR - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA ZA VARILSTVO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NADZOR NAD IZVAJANJEM VARILSKIH DEL IN KVALITETE VARJENJA; - UVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJ S PODROČJA VARJENJA; - VODENJE EVIDENC IN SKRB ZA VELJAVNOST ATESTOV VARJENJA; - IZDELAVA PREDPISOV...
 • RAZVOJNI INŽENIR - M/Ž. INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V RAZVOJNEM ODDELKU, TEHNIČNO RISANJE, IZDELAVA IN AŽURIRANJE DELAVNIŠKIH RISB ZA ORODJARNO, SODELOVANJE PRI RAZVOJU PROCESA, SKRB ZA RAZVOJNE MAPE, IZDELAVA KALKULACIJ IN ANALIZ,...
 • TEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, OBDELAV IN MATERIALOV Z VSO POTREBNO DOKUMENTACIJO, SODELOVANJE V POSTOPKU INDUSTRIALIZACIJE IZDELKOV S POUDARKOM NA PROCESIH MONTAŽE, IZBOLJŠEVANJE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV...
 • PROJEKTANT TEHNOLOGIJE - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV IN VODENJE AKTIVNOSTI INDUSTRIALIZACIJE IZDELKOV S POUDARKOM NA PROCESIH MONTAŽE, SODELOVANJE V GLOBALNIH PROJEKTIH SKUPINE NA PODROČJU TEHNOLOGIJE. , UNIVERZITETNI...
 • PROCESNI AVTOMATIK - PLC (M/Ž) - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, AVTOMATIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ, KONCIPIRANJE, SNOVANJE IN IZDELOVANJE ZAHTEVNE PROGRAMSKE OPREME ZA PLC IN OP, SPREMLJANJE PROJEKTA IN IZVAJANJE TEHNIČNE PODPORE PRI IZDELAVI PROJEKTA, ZAGON, TESTIRANJE IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA...
 • ENERGETSKI/PROCESNI INŽENIR - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -DELO OBSEGA MODELIRANJE IN SIMULACIJE KOMPONENT TERMOELEKTRARN KOT SO KOTLI, TURBINE, RAZLIČNI PRENOSNIKI TOPLOTE, DVOFAZNI TOK VODA-ZRAK, POLNILA IN RAZPRŠEVANJE VODE, -ZAHTEVANO ZNANJE S PODROČJA...
 • STROJNI PROJEKTANT (M/Ž) - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE, KONCIPIRANJE, SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE STROJEV, NAPRAV IN OPREME , SPREMLJANJE PROJEKTA IN IZVAJANJE TEHNIČNE PODPORE PRI IZDELAVI PROJEKTA , VREDNOSTNA OPREDELITEV POSAMEZNIH...
 • VODJA PROIZVODNJE - DELO V TUJINI - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREGLED KONTROLNIH IN KRMILNIH FUNKCIJ NA STROJIH, PREGLED IN NASTAVITEV STROJEV, ODPRAVA NAPAK, NADZOR NAD DELOVANJEM POLNILNE LINIJE, VZDRŽEVANJE STROJEV, , večizmensko
 • PROJEKTANT - STROJNI DEL - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE S PODROČJA ENERGETSKIH SISTEMOV, MANJŠIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER INSTALACIJ ZA DALJINSKO OGREVANJE, STROKOVNI NADZOR NAD IZVEDBO PROJEKTOV, IZVAJANJE DEL PO NALOGU NADREJENEGA.,...
 • KONSTRUKTER M/Ž - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, KONSTRUKTER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VODENJE, SPREMLJANJE IN UPRAVLJANJE PROJEKTOV PRI PLASTIČNIH KOMPONENTAH V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI, ODGOVORNOST ZA DOKUMENTACIJO IN PRAVILNO DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME, SPREMLJANJE...
 • POMOČNIK VODJE ODDELKA (MOJSTER) - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE IN ORGANIZIRANJE DELA ZNOTRAJ ODDELKA, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE ENOTE ALI VEČ ENOT, UVAJANJE, POUČEVANJE, RAZPOREJANJE IN ORGANIZIRANJE PODREJENIH, NADZIRANJE IN OCENJEVANJE...
 • PROGRAMER/TEHNOLOG - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, CAM PROGRAMIRANJE (IZDELAVA IN PRIPRAVA PROGRAMOV) ZA 3 IN 4 OSNE OBDELOVALNE STROJE/LASERJE, - SIMULACIJE IN NADZOR NAD PROGRAMI, - TESTIRANJE IN UVAJANJE NOVITET NA PROGRAMSKEM PODROČJU, - KOMUNIKACIJA...
 • VODILNI INŽENIR (M/Ž) ZA ZAHTEVNA DELA STROJNEGA NAČRTOVANJA - PROJEKTANT - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PROJEKTIRANJE, VODENJE IN NAČRTOVANJE STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME, Poznavanje širše problematike projektiranja, zaželena strokovna znanja s področja: splošnih strojnih...
 • VODILNI INŽENIR ZA ZAHTEVNA DELA STROJNEGA NAČRTOVANJA - NADZORNIK - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PROJEKTIRANJE, VODENJE IN NAČRTOVANJE STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME , zaželena strokovna znanja s področja: splošnih strojnih instalacij – ogrevanje, hlajenje, prezračevanje,...
 • KONSTRUKTOR - PROJEKTANT - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN RAZVOJ PROJEKTOV, RAZDELAVA DELAVNIŠKIH RISB, IZDELAVA TEHNIČNEGA OPISA PROJEKTA, SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI, SODELOVANJE PRI ZAGONIH ZAHTEVNEJŠE OPREME PRI...
 • VODJA PROIZVODNJE FAZONOV - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE , USKLAJEVANJE IN ODLOČANJE PROIZVODNJE FAZONOV; OD OBLIKOVANJA DO ODDAJE KONČNEGA PROIZVODA V SKLADIŠČE ODPREME; SODELOVANJE PRI IZDELAVI IN RAZVOJU TEHNOLOGIJE DRUŽBE,...
 • OPERATER NA VARILNEM ROBOTU - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA ZA VARILSTVO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN NASTAVLJANJE STROJEV ZA VARJENJE POZICIONIRANJE IN PRIPRAVLJANJE ZVARJENCEV ZA VARJENJE, IZVAJANJE DEL KOT VARILNI OPERATER NA POLAVTOMATSKIH ALI AVTOMATSKIH STROJIH ZA VARJENJE,...
 • DELOVODJA ZA PODROČJE VARJENJA - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA NA PODROČJU VARJENJA, BRUŠENJA IN SESTAVE ZVARJENCEV REŠEVANJE NESKLADNOSTI IN PREDLAGANJE SPREMEBM TEHNIČNE DOKUMENTACIJE USPOSABLJANJE...
 • TEHNOLOG - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV ZA PROIZVODNJO, DOBRO POZNAVANJE NAČRTOV IN IZRAČUN DIMENZIJ ZA RAZREZ IN KRIVLJENJE, IZDELAVA POSAMEZNIH SESTAVNIH DELOV NAČRTOV ZA NADALJNJE DELO PROIZVODNJE, PROJEKTIRANJE...
 • TEHNOLOG V LAKIRNICI - M/Ž. INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREGLED IN TEHNOLOŠKA OBDELAVA DOKUMENTACIJE ZA PROIZVODNJO, PREDPISOVANJE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, NORMIRANJE IN TERMINIRANJE PROIZVODNJE V LAKIRNICI , PRIPRAVA KALKULACIJSKIH OSNOV ZA PRODAJO STORITEV...
 • TEHNOLOG KAKOVOSTI - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI RAZVOJU PROIZVODNIH PROCESOV, KOORDINIRANJE POSTOPKA OCENE TVEGANJ Z METODO FMEA, SODELOVANJE PRI ANALIZAH IZBOLJŠAV KAKOVOSTI. , INŽENIR STROJNIŠTVA ALI DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA,...
 • PROJEKTANT TEHNOLOGIJE - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE PRI IZBIRI NAJPRIMERNEJŠE TEHNOLOGIJE SPAJANJA IN OBLIKE SPOJA, SVETOVANJE PRI DOLOČITVI USTREZNIH PARAMETROV PROCESA SPAJANJA, SVETOVANJE PRI IZBIRI USTREZNIH KOMPONENT OZ. SESTAVNIH DELOV...
 • KONSTRUKTER - M/Ž. INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA OSNUTKOV ORODIJ TER USKLAJEVANJE Z NAROČNIKOM, SAMOSTOJNO KONSTUIRANJE ORODIJ SKLADNO S PREDPISANIMI STANDARDI, IZDELAVA IN ARHIVIRANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE ZA ORODJA, SODELOVANJE V...
 • TEHNOLOG KONSTRUKTER - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - KONSTRUIRANJE VPENJALNIH IN MONTAŽNIH PRIPRAV - IZDELAVA NAVODIL ZA MONTAŽO IN PAKIRANJE - TESTIRANJE VPENJALNIH PRIPRAV - KONSTRUIRANJE IZDELKOV - SODELOVANJE Z TEHNOLOGI - OSTALA DELA PO NAVODILIH...
 • RAZVOJNI TEHNOLOG-KONSTRUKTER - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE, KONSTRUIRANJE IZDELKOV, SAM. IZDELOVANJE KONSTRUKCIJSKE IN RAZVOJNE DOKUMENTACIJE S PRIPADAJOČIMI RISBAMI ZA IZDELKE, IZDELAVA VZORCEV, IZVAJANJE PREIZKUSOV IN IZDELAVA POROČIL, OPRAVLJANJE...