Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

8 ofertas de trabajo de 'Biólogos, botánicos, zoólogos y afines' en Eslovenia.

  • : BIOLOGI, BOTANIKI, ZOOLOGI IPD., Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 2 ur, PRIPRAVLJANJE MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG. IZVAJANJE MERITEV IN TESTIRANJ, ZBIRANJE IN UREJANJE LITERATURE TER PERIODIKE. GRAFIČNO OBLIKOVANJE, OPRAVLJANJE RAČUNALNIŠKIH... UM; UM, MF.
  • : BIOLOGI, BOTANIKI, ZOOLOGI IPD., Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 12 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH.... UM; UM, MF.
  • : ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRESKUSOV (RUTINSKE ANALIZE, FARMACEVTSKA PROBLEMATIKA, NOVA PODROČJA), SODELOVANJE, IZDELAVA NAVODIL ZA DELO, RAZVOJ METOD IN INSTRUMENTALNE TEHNIKE, NADZOR NAD UPOŠTEVANJEM ZAHTEV STANDARDOV... NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO.
  • : INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, Določen čas, 9 mesecev oz. oziroma do zaključka programa pripravništva, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO., kandidat naj k vlogi priloži kopijo diplome: diplomirani inženir kemijske tehnologije (m/ž) ali diplomirani... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR.
  • : ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA DEL. PROSTOROV, BIOLOŠKEGA MATERIALA, APARATUR, IZVAJANJE RUTINSKIH ANALIZ, OSTALA DELA POD VODSTVOM MENTORJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik... ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA.
  • : BIOLOG, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31.12.2017, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNEM IN RAZVOJNEM DELU NA PROJEKTIH, SAMOSTOJNO IZVAJANJE POSAMEZNIH DELOV RAZVOJNIH PROJEKTOV, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro INSTITUT JOŽEF STEFAN V ANGL.JEZIKU: JOŽEF STEFAN INSTITUTE, LJUBLJANA, SLOVENIA.
  • : ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE MIKROBIOLOŠKIH PREISKAV, METOD IN TEHNIK, ODČITAVANJE REZULTATOV PREISKAV IN REŠEVANJE STROKOVNIH PROBLEMOV V SKLADU S POOBLASTILI, VODENJE RAZVOJA (IZBOR, NAČRTOVANJE, VALIDACIJA/VERIFIKACIJA,... NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO.
  • : BIOLOGI, BOTANIKI, ZOOLOGI IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPECIALISTIČNO DELO NA PODROČJU KLINIČNE KEMIJE IN KLINIČNE BIOKEMIJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.