Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Biólogos, botánicos, zoólogos y afines

en Español in English auf Deutsch en Français ...

22 ofertas de trabajo de 'Biólogos, botánicos, zoólogos y afines' en Eslovenia.

 • E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do vrnitve javnega uslužbenca nazaj na delo, polni delovni čas, 40, - ODVZEM VENSKE IN KAPILARNE KRVI, - SPREJEM PREISKOVANCEV, ODPREMA OZ. SPREJEM BIOLOŠKEGA MATERIALA OZ. IZVIDOV, - IZVAJANJE VSEH LABORATORIJSKIH...
 • INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III (ŠIFRA DM: E047033), (PRIPRAVNIŠTVO), KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, KONZERVIRANJE, SHRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO, IZVAJANJE OSNOVNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV,...
 • INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III (ŠIFRA DM: E047033), (PRIPRAVNIŠTVO), KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, KONZERVIRANJE, SHRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO, IZVAJANJE OSNOVNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV,...
 • INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III (ŠIFRA DM: E047033), KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.12.2018, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, KONZERVIRANJE, SHRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO, IZVAJANJE OSNOVNIH LABORATORIJSKIH...
 • E047033 INŽ. LABORATORIJSKE BIOMEDICINE - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas oz. NADOMEŠČANJE DALJŠE ODSOTNOSTI, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA, PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV (CENTRIFUGIRANJE, RAZMAZI, BARVANJE IN PODOBNO) IZVAJANJE...
 • ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Določen čas oz. do prvega opravljanja strokovnega izpita a največ 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE IN DELA V SKLADU S PREDPISANIM PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA V DIAGNOSTIČNEM IN HEMATOLOŠKEM LABORATORIJU., ,
 • E047032 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE II - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve javnega uslužbenca na delo, skrajšan delovni čas, 20, ODVZEM VENSKE IN KAPILARNE KRVI, SPREJEM PREISKOVANCEV, ODPREMA OZ. SPREJEM BIOLOŠKEGA MATERIALA OZ. IZVIDOV, IZVAJANJE LABORATORIJSKIH PREISKAV PO PREDPISANIH...
 • E047032 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE II - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve javnega uslužbenca na delo, skrajšan delovni čas, 20, ODVZEM VENSKE IN KAPILARNE KRVI, SPREJEM PREISKOVANCEV, ODPREMA OZ. SPREJEM BIOLOŠKEGA MATERIALA OZ. IZVIDOV, IZVAJANJE LABORATORIJSKIH PREISKAV PO PREDPISANIH...
 • INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE II. (E047032) - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA PODROČJU LAB. BIOMED., ZBIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE BIOL. MAT., PRIPRAVA MAT., IZVAJANJE PREISKAV - SAMOSTOJNO, KONTROLA DELA, VODENJE USTEZNE DOKUMENTACIJE, SPREMLJANJE NOVOSTI...
 • INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III (E047033) - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA PODROČJU LAB. BIOMED. (SPREJEM IN PRIPRAVA BIOLOŠ. MATERIALA, POZNAVANJE ANALITSKIH TEHNIK, POZNAVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNIH IN SPECIALNIH PREISKAV S PODROČJA BIOKEMIJE, ODVZEM...
 • ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK, CMM KOPER - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MIKROBIOLOŠKIH PREISKAV, METOD IN TEHNIK ODČITAVANJE REZULTATOV PREISKAV IN REŠEVANJE STROKOVNIH PROBLEMOV V SKLADU S POOBLASTILI VODENJE RAZVOJA (IZBOR, NAČRTOVANJE, VALIDACIJA/VERIFIKACIJA,...
 • INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III M/Ž - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas oz. nadomeščanje porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV, PRIPOMOČKOV ZA DELO, APARATUR, MATERIALOV IN VZORCEV, RAZPOREJANJE ZA RAZLIČNE PREISKAVE IN ANALIZE, PRIPRAVA REAGENTOV, DELOVNIH...
 • RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC I, PEDIATRIČNA KLINIKA, SLUŽBA ZA SPECIALNO LABORATORIJSKO DIAGNOSTOKO, UKC LJULJANA - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 01.09.2018 DO 30.06.2021, polni delovni čas, 40, REALIZACIJA PLANIRANIH AKTIVNOSTI IZ POGODBE, PROJEKTNO ORIENTIRANO RAZISKOVALNO DELO, PRIPRAVA ZAHTEVNIH STROKOVNIH PODLAG, MEDICINSKO DELO NA BOLNIŠKEM ODDELKU,...
 • PREDSTOJNIK ODDELKA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Določen čas oz. zaključka mandata direktorja., polni delovni čas, 40, -MATERIALNO IN STROKOVNO VODENJE, KOORDINIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA V ENOTI, UPOŠTEVAJOČ SPLOŠNE PREDPISE, POSLOVNI NAČRT ZAVODA (FINANČNI NAČRT)...
 • PREDSTOJNIK SLUŽBE ZA BOLNIŠNIČNO HIGIENO IN MIKROBIOLOGIJO - M/Ž. MEDICINSKI MIKROBIOLOG, poskusno delo , Določen čas oz. zaključka mandata direktorja., polni delovni čas, 40, -STROKOVNO IN MATERIALNO NAČRTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA V MEDICINSKI SLUŽBI/ODDELKU, UPOŠTEVAJOČ SPLOŠNE PREDPISE, POSLOVNI NAČRT ZAVODA (FINANČNI...
 • MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS) E048009, KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO, - M/Ž. MEDICINSKI MIKROBIOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE BAZIČNIH, RAZVOJNIH IN APLIKATIVNIH RAZISKAV, RAZVIJANJE, PRESKUŠANJE IN VREDNOTENJE NOVIH DIAGNOSTIČNIH METOD, IZVAJANJE SPECIALNIH DIAGNOSTIČNIH PREISKAV. , DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU...
 • VARNOSTNI INŽENIR EKOLOG - M/Ž. EKOLOG, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG, KI SO PREDPISANE Z ZAKONOM O VARSTVU IN ZDRAVJU PRI DELU IN ZAKONOM O VARSTVU OKOLJA, SODELOVANJE S STROKOVNIMI INŠTITUCIJAMI IZVEN DRUŽBE, POZNAVANJE IN REŠEVANJE EKOLOŠKE PROBLEMATIKE, IZDELAVA...
 • SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II, PEDIATRIČNA KLINIKA, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV V ZAHTEVNEJŠIH OKOLJIH IN KONTROLA PRIPRAVLJENOSTI DELOVNIH PROSTOROV, MATERIALOV, APARATUR IN PRIPOMOČKOV ZA DELO PRIPRAVA IN OBNAVLJANJE POSTOPKOV ZA DELO, PRIPRAVE...
 • E047078 ZDRAVSTVENI SODELAVEC II (VII/1) - DIPL.INŽ.LAB.BIOMEDICINE (PRIPRAVNIK) - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA SKLADNO S PROGRAMOM ZA POKLIC DIPL. KEMIK OZ. DIPL. BIOKEMIK OZ. DIPL.INŽ.LAB.BIOMEDICINE (VEČJI DEL PRIPRAVNIŠTVA SE BO OPRAVLJALO V LABORATORIJU ZA KLINIČNO...
 • INŽENIR LABORATORIJSKE MEDICINE III (E047033), INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA HEMATOLOGIJO - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, KONZERVIRANJE, SHRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO -IZVAJANJE OSNOVNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV,...
 • MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST II (VODJA) - M/Ž. MEDICINSKI BIOKEMIK, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8, SVETOVANJE IN STROKOVNI NADZOR TER ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V DIAGNOSTIČNEM LABORATORIJU, UREJANJE SOP, NOTRANJE IN ZUNANJE KONTROLE IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH KONTROLNO-USMERITVENIH POSTOPKOV, SPREMLJANJE REZULTATOV...
 • INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO NA PODROČJU LABORATORIJSKE MEDICINE (SPREJEM IN PRIPRAVA BIOLOŠKEGA MATERIALA, POZNAVANJE ANALITSKIH TEHNIK IN INFORMACIJSKIH SISTEMOV, POZNAVANJE TER IZVAJANJE OSNOVNIH IN SPECIALNIH... SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE.