Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes' en Bulgaria.

  • : Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага всички законови и подзаконови нормативни актове.Участва в процеса на събиране на информация... ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ община.
  • : Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага всички законови и подзаконови нормативни актове.Участва в процеса на събиране на информация... ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ община.
  • : Участва в изработването на програми по строителство и благоустрояване на селата. Контролира и приема строителни и монтажни работи. Осъществява контрол на извършваното... ОБЩИНА ДОБРИЧКА община.
  • : съгласно длъжностната характеристика: Присъства при откриване на строителни площадки на новите строежи. Извършва проверки на строежите по отношение на съответствието... ОБЩИНА БУРГАС община.
  • : Главен специалист - инвеститорски контрол-контрол по качествено,количествено стойностно и в срок изпълнение на строителната програма, и ремонтна дейност,фин.от... ОБЩИНА ПЕЩЕРА община.