Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Bélgica > Trabajadores y asistentes sociales > Opvoeder (overijse) M/v/x

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Opvoeder (OVERIJSE) M/V/X. Bélgica

Vacantes en Bélgica de Trabajadores y asistentes sociales

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio.

Technici en vakspecialisten : Vakspecialisten op juridisch, maatschappelijk en cultureel gebied : Vakspecialisten op juridisch, maatschappelijk en religieus gebied : Vakspecialisten op het gebied van maatschappelijk werk

Descripción de la oferta de trabajo:

Je biedt als opvoeder(m/v/x) op individuele wijze maatschappelijke, psychosociale en administratieve begeleiding aan de bewoners via eerstelijns informatieverstrekking en raadgeving om hen bij te staan in hun procedure en verblijf in het centrum.

Context

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Overijse is een open federaal opvangcentrum, beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 65 plaatsen en er werken 35 personeelsleden. Het opvangcentrum staat in voor de opvang en begeleiding van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in tweede fase. Deze begeleiding omvat zowel materiële, psychosociale en maatschappelijke begeleiding

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,¿Als sociaal werker werk je binnen de sociale dienst.

Inhoud

Je voorziet de bewoners van heldere informatie over de centrumwerking, hun rechten en plichten, het recht op asiel en asielopvang en de mogelijke gevolgen.

Je staat de bewoners individueel bij in de administratieve afhandeling van hun asielaanvraag: je volgt hun dossier op, beheert de nodige documenten en vraagt informatie op bij interne en externe diensten. 

Je biedt praktische maatschappelijke ondersteuning aan bewoners om hun zelfredzaamheid te verhogen, zowel binnen als buiten het centrum.

Je volgt en ondersteund de pedagogische visie rond herstel gericht werken in het centrum.

Je bent het individueel aanspreekpunt voor bepaalde bewoners. Je zorgt voor een vertrouwde omgeving, je bouwt een vertrouwensrelatie uit, je verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde diensten. 

Je waakt over de rust en orde tussen de jongeren zodat het centrum een veilige leefomgeving voor hen vormt. Je creëert eveneens een gestructureerde omgeving om de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren te bevorderen. 

Je vervult algemene taken ter ondersteuning van de goede werking van de dienst en het centrum. Je werkt mee aan en begeleidt een aanbod aan educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten.

,

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur (6 maanden) met mogelijkheid tot verlenging. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor de duur van minstens 2 jaar voor alle type arbeidsovereenkomsten. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Overijse

Homeweg 15

3090 OVERIJSE

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.438 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime). 

Variabel uurrooster met vroege, late en dag shiften en weekendwerk.

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren). 

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

Je bent houder van een bachelor/graduaat diploma, bij voorkeur in maatschappelijk werk.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in maatschappelijke hulpverlening.

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een goede kennis van de asielprocedure en het sociale netwerk.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,¿

Troeven

Je bent houder van een rijbewijs B.

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

Je hebt kennis van het Engels en andere vreemde talen.

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren:Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen:Collega¿s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

País del trabajo: Bélgica.

Número de puestos: 1.

Experiencia: 1 años.

Empleador: FEDASIL.

Instrucciones para solicitar:

solliciteren via Web site

Identificador de la vacante:1384238.

Ver las 661 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: