Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Finlandia > Trabajadores y asistentes sociales > Klienthandledare

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajos de Trabajadores y asistentes sociales en Finlandia (Helsinki-Uusimaa)

Klienthandledare

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio.

Asiantuntijat : Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat : Lainopilliset asiantuntijat sekä sosiaalialan ja seurakunnan työntekijät : Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym

Descripción de la oferta de trabajo:

I enheten för svenskspråkig klienthandledning och gerontologiskt socialt arbete ändras vissa arbetsavtalsförhållanden till ordinarie tjänsteförhållanden. Tjänsterna ledigförklaras offentligt och denna klienthandledare tjänst är en av dessa.

Vi har inriktning på klienten och klientens behov. Vår utgångspunkt är att stötta de äldres välbefinnande och vardag genom att erbjuda service rätt tid enligt principen om den lättaste tjänsten. Vårt utvecklingsmål är att förstärka ett klientinriktat samarbete inom staden med bl.a. hemvården och sjukhusen samt aktivt utvidga ett samarbete med områdets övriga aktörer.

Vårt team består av en ledande socialarbetare, sex klienthandledare, fyra socialarbetare och en byråsekreterare.

 

Klienthandledarens uppgifter:

- ge servicehandledning till äldre både på telefon och vid hembesök

- göra omfattande bedömningar av servicebehovet hemma hos klienter

- utarbeta klientplaner

- fatta servicebeslut som baserar sig på klientplan (i tjänst)

- inleda nödvändiga tjänster och stödåtgärder

- fungera som kontaktperson

- koordinera och bedöma klientens situation under servicen och stötta hens välbefinnande i samråd med de anhöriga och övriga aktörer.

Arbetet kräver dessutom

- förmåga till självständigt klientarbete

- ett lösningsinriktat och aktivt arbetssätt

- goda kundservice- och samarbetsfärdigheter

- koordinationsförmåga

- goda dokumenteringsfärdigheter

- datateknisk kompetens

Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete stöder planering och man orkar bättre med sina arbetsuppgifter.

Arbetsplatsintervjuer påbörjas omgående och fortlöper under ansökningstiden.

Behörighetsvillkor till tjänsten är examen inom social- och hälsovård (t.ex. socionom, geronom) enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (8 §) eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovården (t.ex. sjukskötare, hälsovårdare) eller tidigare examen på institutnivå inom social-och hälsovården.

Språkkunskapskrav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.

Den sökande ska före antagningsbeslutet förete företagshälsovårdens bedömning om sina förutsättningar att sköta de uppgifter som ingår i arbetet.

I uppgiften förutsätts vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Tjänsten förutsätter registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer.

Av sökanden förutsätts minst ett års erfarenhet av klienthandledning, förtrogenhet med klientprocesser och kännedom om beredning av beslutsfattande. Dessutom förutsätts kännedom om ATJ- och Pegasos-klientdatasystemen och servicesedelsystemet.

Fyll i första hand i din ansökan i adressen helsinkirekry.fi. Den skriftliga ansökan kan skickas till Helsingfors stads registratur, social och hälsovårdssektorn, PL 10, 00099 Helsingfors stad. Skriv på kuvertet arbetsnumret SOTE-03-251-20. Adressen är Norra Esplanaden 11-13. Ansökningsdokumenten är offentliga och returneras inte.

Ledande socialarbetare Mikaela Turpeinen, tel. 09-310 44801

País del trabajo: Finlandia.

Región: Helsinki-Uusimaa.

Ver 2918 ofertas de trabajo en "Helsinki-Uusimaa" (Finlandia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Helsingin kaupunki.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:10273265.

Ver las 536 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: