Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Bratislavský kraj

en Español in English auf Deutsch en Français ...

140 ofertas de trabajo encontradas en Bratislavský kraj (Eslovaquia) (página 2):

Página: 2

. Técnicos en ingeniería mecánicaStrojárski technici. Vytváranie cenových ponúk Tvorba technologických postupov Čítanie a orientácia výkresovej dokumentácie Vypracovávanie rezacích plánov pre CNC stroje Zodpovednosť za projektovú dokumentáciu Výhody:20percent prémie Nadčasy preplácané v zmysle zákonníka práce Strava zabezpečená v jedálni na pracovisku ...

. Analistas financierosFinanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb. Analyse contract financials; costs & revenue; backlog, signings, gross profit, trends, ensure correct revenue & cost recognition and treatment according to US Gaap for dedicated contracts. analyzovať zmluvné finančné údaje; náklady a výnosy; nedoplatky, podpisy, hrubý zisk, trendy, zabezpe...

. Directores de servicios de saludRiadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti zdravotnej starostlivosti. Telefonická a mailová komunikácia s klientmi, riadenie, koordinácia, kontrola a mentoring procesov v zubnej ambulancii, nastavovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) tímu, navrhovanie zmien procedúr, postupov. Pomoc s administratívnou činnosťou firmy, plánovanie pracovných zmien, príprava ...

. Recepcionistas (general)Recepční (okrem hotelových). Telefonická a mailová komunikácia s klientmi, starostlivosť o čistotu a chod ambulancie, administratívna podpora tímu, recepcia - vítanie návštev, ponúkanie občerstvenia a nápojov a ich následná príprava, príprava vyúčtovania firemných kariet - podklady pre účtovné oddelenie, scanovanie, kopírovani...

. Conductores de camiones pesadosVodiči nákladných automobilov a kamiónov. Riadenie nákladného kamiónu v krajinách EU, zabezpečenie nakládky a vykládky tovaru, asistencia pri nakládke a vykládke tovaru, zabezpečenie potvrdenia dodacích, nákladkových a CMR listín, komunikácia a riadenie sa podľa pokynov nadriadeného dispečera, komunikácia so servisným technikom.

. Conductores de camiones pesadosVodiči nákladných automobilov a kamiónov. Riadenie nákladného kamiónu v krajinách EU, zabezpečenie nakládky a vykládky tovaru, asistencia pri nakládke a vykládke tovaru, zabezpečenie potvrdenia dodacích, nákladkových a CMR listín, komunikácia a riadenie sa podľa pokynov nadriadeného dispečera, komunikácia so servisným technikom.

. Directores financierosRiadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti financií. Preparing projects and statement to specific clients problems; Monitoring, analysing and processing data and information, reporting that data and information,  Performing projects in accordance with legal acts; Communicating with clients, higher level staff and other team members in Slovak a...

. DentistasZubní lekári. Poskytovanie kvalitnej stomatologickej starostlivosti, endodontické ošetrenie, extrakcie, bielenie zubov, protetika, chirurgia. Výhody:Zľava na ošetrenie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, pomoc zamestnancom zo zahraničia s vybavením a uznávaním dokladov, teambuildingové akcie.

. Directores de industrias manufacturerasRiadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle.     Prepares intercompany quote, manages and coordinates necessary approvals     Studies and interprets customer technical specifications (RFQ)     Fosters the application of latest internal and external engineering tools to optimize the engineering efforts on project proposals and increase comp...

. Ingenieros mecánicosStrojárski špecialisti.     Project Application Engineer provides pre-project, project and post-project engineering services for one or more projects. Provide consultation to prospective users;     Interpret customer technical specifications and generate strategies for implementation in production;     Work with customer in ...

. Asistentes de venta de tiendas y almacenesPredavači. Oslovovanie zákazníkov s cieľom ponúknuť a spropagovať predávaný tovar. Obsluhovanie zákazníkov a predvádzanie  tovaru. Dopĺňanie tovaru do regálov a ostatných predajných miest. Zabezpečovanie ochrany tovaru pred odcudzením a znehodnotením. Podieľanie sa na pravidelných inventúrach. Udržiavan...

. Directores de industrias manufacturerasRiadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. - zodpovednosť za výrobnú linku - spracovanie a príprava potravinárskych výrobkov - zodpovednosť za kvalitu produktu - riadenie a podieľanie sa na riešení problémov na odd. výroby Výhody:PLATOVÉ OHODNOTENIE Fix 1000 EUR 200 mesačný bonus. Ponúkame spravodlivý systém odmeňovania za dobre odvedenú p...

. Artesanos en madera, cestería y materiales similaresRemeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál. - Vyhotovuje scénické dekoračné prvky podľa výkresovej dokumentácie, ako aj podľa náročných výtvarných predlôh všetkých slohov a štýlov - Vyhotovuje obloženia dekorácií v slohovom i modernom prevedení, náročné profilové kazetové stropy, točité schodištia, kópie moderného i  slohového nábytku...

. ContablesŠpecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Amazon Finance Operations is looking for an Accounts Receivables Analyst to support our continued EU expansion within cloud infrastructure services (AWS).The successful candidate will be responsible for cash collection operations in cooperation with our local sales and finance management. Your...

. Profesionales de enfermeríaŠpecialisti v ošetrovateľstve. Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti prijímateľom sociálnej služby formou ošetrovateľského procesu. Výhody:- príjemné pracovné prostredie a kolektív, - stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,70€ obed, - príplatok na cestovné 2x za rok, - príspevok zamestnávateľa na DDS III. pilier, -...

. Analistas financierosFinanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb. 1. Podporovať celý rozsah centrálnej agendy FP&A v MEU: manažérske výkazníctvo, plánovanie, rozpočtovanie a prognózovanie vrátane priebežných / mesačných / týždenných výhľadov 2. Podpora pri výkone agendy harmonizácie v jednotlivých oblastiach z hľadiska manažérskeho výkazníctva, plánovania, ...

. Profesionales de enfermeríaŠpecialisti v ošetrovateľstve. Domáca ošetrovateľská starostlivosť v byte pacienta, v Košiciach a v Prešove. Výhody: k základnej mzde pohyblivá zložka podľa výkonu 110 € mesačne stravné príspevok na dopravu MHD uhrádzanie dopravy vlastným autom mobil - práca v Košiciach a v Prešove - flexibilná pracovná doba v čase vh...

. Analistas financierosFinanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb. * Komunikácia s partnerskými obchodnými jednotkami poisťovni v zahraničí, * vykonávanie obnov poistných zmlúv medzi partnerskými stranami, upisovanie rizík, * komunikácia s partnermi vo východnej Európe, * nastavovanie a sledovanie napĺňania poistných podmienok.    

. Zdravotnícky asistent do nepretržitej prevádzky - komplexná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu. Výhody:- príjemné pracovné prostredie a kolektív, - stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,70€ obed, - príplatok na cestovné 2x za rok, - príspevok zamestnávate...

. Matemáticos, actuarios y estadísticosŠpecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky. Náplň práce: - príprava dát, návrh nových modelov v oblasti poistenia (napr. modely oceňovania rizika) - využívanie rôznych aktuárskych metód, realizácia aktuárskych a štatistických analýz podľa štandardov spoločnosti (IFRS 17, SII, CF modeling) - tvorba príslušnej dokumentácie a reporting pre manažér...

. Analistas financierosFinanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb. Core responsibilities: -to manage & coordinate Local insurance Policy Issuance in close collaboration with our SwissRe offices around the world -to validate data and correctly reflect it in our administration systems -to ensure proper cashflow management Additionally, you will: -be a key...

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesOpatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. Do zariadenia Domov jesene života hľadáme pomocného pracovníka, ktorého náplň práce bude pomoc klientom - pomoc pri podávaní stravy klientovi, pri hygiene klienta, pri obliekaní a vyzliekaní klienta, pri úprave lôžka, nákupy, upratovanie v priestoroch zariadenia, ďalšie pomocné obslužné činnosti. ...

. Profesionales de enfermeríaŠpecialisti v ošetrovateľstve. Domáca ošetrovateľská starostlivosť v byte pacienta, v Bratislave v Petržalke. Výhody:- k základnej mzde 1500 € pohyblivá zložka podľa výkonu, - 110 € mesačne stravné, - mesačný príspevok na dopravu alebo na benzín a použitie auta, - mobil, - práca v Petržalke, - flexibilná pracovná doba...

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesOpatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. Opatrovateľ/ka v nepretržitej prevádzke. Výhody:- príjemné pracovné prostredie a kolektív, - stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,70€ obed, - príplatok na cestovné 2x za rok, - príspevok zamestnávateľa na DDS III. pilier, - možnosť ubytovania, pokiaľ nie je kapacitne obsadené.

. Diseñadores gráficos y multimediaGrafickí a multimediálni dizajnéri. - Poskytovanie vysokokvalitných 2D grafických prvkov pre mobilné hry v súlade so špecifikáciami projektu v rôznych umeleckých štýloch, vrátane pixel art. - Vytváranie herných prvkov vrátane používateľského rozhrania, herného prostredia, objektov a postáv pomocou jednoduchých animácií (gif, Photo...

. Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafesPomocní pracovníci inde neuvedení. Do nášho tímu v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul hľadáme posilu na pozíciu pomáhajúceho pracovníka v sociálnych službách, ktorý bude vykonávať najmä nasledovné činnosti: - pomocné činnosti spojené s poskytovaním sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb pre ľudí bez domova (Nocľahá...

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesOpatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. Opatrovateľ/ka v nepretržitej prevádzke. Výhody:- príjemné pracovné prostredie a kolektív, - stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,70€ obed, - príplatok na cestovné 2x za rok, - príspevok zamestnávateľa na DDS III. pilier, - možnosť ubytovania, pokiaľ nie je kapacitne obsadené.

. Analistas de gestión y organizaciónAnalytici v oblasti riadenia a organizácie práce. Koordinácia a zosúlaďovanie plánov a výsledkov s multifunkčnými tímami, spolupráca s internými a externými partnermi s cieľom zabezpečiť úspešnú realizáciu programu. Riadenie životných cyklov projektov s priamou zodpovednosťou za riadenie ich rozpočtov, časových harmonogramov, kvality zostavenia, tes...

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesOpatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. zabezpečovanie starostlivosti o osobnú hygienu klienta, pomoc klientovi pri presune na lôžko, invalidný vozík zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o hygienu okolitého prostredia klienta, vrátane starostlivosti o poriadok a čistotu v zariadení (ubytovacie priestory, kancelárske priestory, ...

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesOpatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. Opatrovateľ/ka v nepretržitej prevádzke. Výhody:- príjemné pracovné prostredie a kolektív, - stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,70€ obed, - príplatok na cestovné 2x za rok, - príspevok zamestnávateľa na DDS III. pilier, - možnosť ubytovania, pokiaľ nie je kapacitne obsadené.

Más empleos: << · 2 · > · 4 · >>