Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Banskobystricky kraj

en Español in English auf Deutsch en Français ...

138 ofertas de trabajo encontradas en Banskobystricky kraj (Eslovaquia):

 • . Vendedores por teléfonoPredavači cez telefón, internet a podobní predavači. -telefonická komunikácia s existujúcimi zákazníkmi, poskytovanie servisu a poradenstva - poskytovanie komplexných informácií o produktoch a službách, riešenie požiadaviek zákazníkov - spracovanie administratívnej agendy - zodpovednosť za úlohy spojené so starostlivosťou o...
 • . Directores de servicios de saludRiadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vedúda zdravotná setra na oddelení. Požadované doklady: písomná žiadosť s uvedenými kontaktnými údajmi, profesijný životopis, fotokópie najvyššieho dosiahnutého vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov...
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costosAdministratívni pracovníci v účtovníctve. Záujemca získa praktické skúsenosti z vedenia účtovníctva podnikateľom, oboznámi sa s jednoduchým aj podvojným účtovníctvom, s príslušnými dokladmi, čiastočne so základnými daňovými zákonmi, povinnými evidenciami zo zákona, zaučenie do PC ekonomických a účtovných...
 • . Moldeadores y macherosZlievači a jadrári. Odlievač: Obsluhuje automatizované odlievacie pracovisko, vykonáva základné nastavenie zariadení, ich kontrolu a údržbu. Ošetruje kovové formy, kontroluje pracovný proces, obsluhuje pracovný proces a technologické stroje pre výrobu. Posudzuje vizuálne kvalitu odliatkov, určuje...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPredavači. Odborný asistent predaja v záhradnom centre. Možnosť pracovať aj na projektovaní záhrad a ich realizácii. Predaj okrasných drevín, rastlín a doplnkového tovaru spojený s odborným poradenstvom. Každodenná starostlivosť o rastlinný materiál a objednávanie tovaru. Podmienkou...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasNastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov. • Príprava CNC programov podľa požiadavky na základe 3D modelov za účelom opráv / úprav zlievarenského náradia (oceľové formy - kokily, jadrovníky, strihadlá). • Výroba nových náhradných dielov a nového náradia. • Sledovanie produktivity na CNC frézach tak, aby sa...
 • . Recepcionistas de hotelesHoteloví recepční. Hotelová/ý recepčná/ý - práca na recepcii v 3-hviezdičkovom hoteli, práca s rezervačným systémom Horec, check in a check out hostí, práca s pokladňou, komunikácia v cudzom jazyku.
 • . FisioterapeutasFyzioterapeuti. Fyzioterapeut- samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti vo fyzioterapii, v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej, výchovnej vzdelávacej a výskumnej oblasti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
 • . PsicólogosPsychológovia a psychoterapeuti. Odborná činnosť vykonávaná odborným zamestnancom, ktorým psychológ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. K žiadosti sa prikladá: životopis vo formáte Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópia výpisu z registra trestov nie staršia...
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaStrojárski technici. Obsluha stavebných strojov a mechanizmov, vykonávanie stavebných prác, podľa pokynov majstra, kontrolovanie technického stavu zverených strojov a mechnaizmov, vykonávanie jednoduchých opráv a údržby zverených strojov. Požiadavka: Strojný preukaz na traktorbagre a buldozery.
 • . Programadores de aplicacionesAplikační programátori. Práce v oblasti automatizačnej techniky, vytváranie a riadenie automatizovaných výrobných procesov, tvorba a úpravatechnickej dokumentácie, uvádzanie zariadení do prevádzky, skúšky, testy a odstraňovanie porúch. vysielaniepracovníkov na pracovné cesty k zákazníkom. Tvorba...
 • . Analistas de gestión y organizaciónAnalytici v oblasti riadenia a organizácie práce. Aktívne vyhľadávanie a vytváranie obchodných príležitosti v rámci predaja finálnych výrobkov spoločnosti v súlade so strategickým smerovaním spoločnosti. Reprezentácia spoločnosti s veľkým potenciálom uplatnenia na slovenskom a zahraničnom trhu. Vedenie rokovaní s tuzemskými...
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafesTechnickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií). Zaučenie a príprava zamestnanca ako zástupcu pre: komplexné riadenie prevádzky strediska Turček prevádzkovanie a riadna starostlivosť o zariadenia skup. vodovodov, administratívne riadenie úpravne vody v súlade s prevádz. poriadkom riadenie činnosti zamestnancov, zodpovednosť...
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvilOperátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení. TRAKTORISTA (POĽNOHOSPODÁRSTVO) RIADI, OBSLUHUJE, STARÁ SA A UDRŽIAVA TRAKTOR A AJ ŤAHANÉ ZARIADENIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE. PRACUJE S POĽNOHOSPODÁRSKOU TECHNIKOU SLÚŽIACOU NA PRÁCE V POĽNOHOSPODÁRSTVE TAK V RASTLINNEJ, AKO AJ ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE.
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvilOperátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení. TRAKTORISTA (POĽNOHOSPODÁRSTVO) RIADI, OBSLUHUJE, STARÁ SA A UDRŽIAVA TRAKTOR A AJ ŤAHANÉ ZARIADENIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE. PRACUJE S POĽNOHOSPODÁRSKOU TECHNIKOU SLÚŽIACOU NA PRÁCE V POĽNOHOSPODÁRSTVE TAK V RASTLINNEJ, AKO AJ ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE.
 • . Camareros de mesasČašníci a someliéri. - Obsluha hostí v reštauráciách hotela. - Dôkladná znalosť všetkých jedálnych a nápojových lístkov. - Profesionálne správanie podľa nastavených hotelových štandardov. - Účtovanie jedál a nápojov v pokladni na vlastnú prístupovú kartu a vyúčtovanie hosťa pri odchode.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasNastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov. Mechanické opracovanie detailov, podzostáv a zostáv zvarencov na frézach a horizontkách s klasickým aj numerickým ovládaním. Aktívna práca s riadiacimi systémami NC a CNC strojov. Vykonávanie prác na vŕtačkách, vŕtanie detailov a zostáv podľa orysovania alebo podľa vŕtacích...
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de la maderaOperátori zariadení na spracovanie dreva. vyrába výrobky podľa vytvorených zákaziek so zreteľom na množstvo a kvalitu podporuje údržbu zariadení podporuje optimalizáciu nasadenia technológií a výrobných procesov podporuje logistiku výroby dodržiavanie interných štandardov a predpisov a zákonov
 • . Peones de explotaciones ganaderasPomocní pracovníci v živočíšnej výrobe. POMOCNÝ PRACOVNÍK V ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE VYKONÁVA JEDNODUCHÉ PRÁCE SPOJENÉ S KŔMENÍM, NAPÁJANÍM, PASENÍM, OŠETROVANÍM A KONTROLOU ZDRAVOTNÉHO STAVU ZVIERAT. POMÁHA PRI ZÁKROKOCH A ČINNOSTIACH NA FARME. ČISTÍ A NASTIEĽA USTAJŇOVACIE PRIESTORY PRE ZVIERATÁ A UDRŽIAVA...
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosOdborní administratívni asistenti. Analýza nákladov spoločnosti, kontrola čerpania rozpočtov, komunikácia s poisťovňami, úradom práce, daňovým úradom, bankami, ostatnými úradmi, príprava a kontrola zmlúv a dodatkov zmlúv, výkon interného auditu.
 • . ConserjesSprávcovia objektov. • Zabezpečuje prevádzkyschopnosť elektrických zariadení riadiacich systémov, technologických procesov a elektriky podľa technickej dokumentácie zariadení a odbornej spôsobilosti • Prevádza inšpekčnú činnosť a bežné opravy elektrotechnických zariadení vo výrobných...
 • . Peones de explotaciones ganaderasPomocní pracovníci v živočíšnej výrobe. POMOCNÝ PRACOVNÍK V ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE VYKONÁVA JEDNODUCHÉ PRÁCE SPOJENÉ S KŔMENÍM, NAPÁJANÍM, PASENÍM, OŠETROVANÍM A KONTROLOU ZDRAVOTNÉHO STAVU ZVIERAT. POMÁHA PRI ZÁKROKOCH A ČINNOSTIACH NA FARME. ČISTÍ A NASTIEĽA USTAJŇOVACIE PRIESTORY PRE ZVIERATÁ A UDRŽIAVA...
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvilOperátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení. TRAKTORISTA (POĽNOHOSPODÁRSTVO) RIADI, OBSLUHUJE, STARÁ SA A UDRŽIAVA TRAKTOR A AJ ŤAHANÉ ZARIADENIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE. PRACUJE S POĽNOHOSPODÁRSKOU TECHNIKOU SLÚŽIACOU NA PRÁCE V POĽNOHOSPODÁRSTVE TAK V RASTLINNEJ, AKO AJ ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE.
 • . Ingenieros mecánicosStrojárski špecialisti. - práca s 2D a 3D konštrukčnými programami - tvorba výkresovej dokumentácie - podpora výroby formou konzultácií a optimalizácií konštrukcie podľa parametrov výrobného procesu - komunikácia so zákazníkom v rámci technickej stránky projektov - úpravy a modifikácie podľa...
 • . Operadores de autoelevadorasOperátori vysokozdvižných vozíkov. Vedenie a evidencia tovaru v expedičných skladoch. Príprava a vystavovanie expedičných a dodacích dokladov. Práca s čítacím zariadením. Činnosti súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov nadriadeného. Práca na VZV.
 • . Receptores de apuestas y afinesBookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách a herniach. Pracovník stávkovej kancelárie obsluhuje zákazníkov stávkovej kancelárie a vedie evidenciu kancelárie. Práca je vhodná len pre zdravotne postihnutého nad 50 % ( Preobsadenie pracovného miesta na chránenom pracovisku, podmienka minimálne 1 mesiac v evidencii ÚPSVaR ).
 • . Asesores financieros y en inversionesFinanční a investiční poradcovia a agenti. sprostredkovanie poistenia, administratíva v oblasti správy poistných zmlúv,miesto s príspevkom §54 NP " Šanca pre mladých" ( vek do 29 r. + min.12 mes.evidencie na ÚP ) jozefmak#poistenie-jozefmak.sk
 • . Operadores de autoelevadorasOperátori vysokozdvižných vozíkov. Práca a manipulácia s VZV, nakládka LKW a vagónov, presun reziva v rámci druhovýroby, zabezpečenie starostlivosti a údržby o stroj, pravidelná kontrola stroja, práca na zmeny v nepretržitej prevádzke.
 • . Especialistas en tratamientos de belleza y afinesKozmetici a podobní pracovníci. Masér/ka - ayurvédske masáže - starostlivosť o klientov hotela Kaskády - spa terapia, ayurvédske masáže - zamestnávateľ má zaujem prijať štátneho príslušníka tretej krajiny
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasNastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov. Nastavovač CNC centier (Obrobňa) - nastavovanie, prestavovanie CNC obrábacích centier. Koordinácia práce operátorov vo výrobe. Vykonávanie meraní, zodpovednosť za chod obrábacích centier.
Más empleos: 1 · > · 3 · 4 · >>