Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Banskobystrický kraj

en Español in English auf Deutsch en Français ...

128 ofertas de trabajo encontradas en Banskobystrický kraj (Eslovaquia) (página 3):

Página: 3

. Criadores de ganadoChovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny). chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz zabezpečuje pri výkone práce prvotnú starostlivosť zvieratám, ktorú poskytuje na základe získaných vedomostí o druhoch hospodárskych zvierat a používanom spôsobe chovu, sleduje správanie sa zvierat (odchýlky od normálneho správania sa), kondičný a zdrav...

. Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesOperátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle. • obsluha odjadrovacích zariadení, píl, trieskacieho zariadenia, linky tepelného spracovania, tlakovacích zariadení, automatických liniek, ostatných pomocných zariadení, • zoradenie a výmena odjadrovacích, píliacich a tlakovacích prípravkov, • obsluha žeriavových zariadení, • manipulácia s meradlami, ...

. Peones de explotaciones ganaderasPomocní pracovníci v živočíšnej výrobe. POMOCNÝ PRACOVNÍK V ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE VYKONÁVA JEDNODUCHÉ PRÁCE SPOJENÉ S KŔMENÍM, NAPÁJANÍM, PASENÍM, OŠETROVANÍM A KONTROLOU ZDRAVOTNÉHO STAVU ZVIERAT. POMÁHA PRI ZÁKROKOCH A ČINNOSTIACH NA FARME. ČISTÍ A NASTIEĽA USTAJŇOVACIE PRIESTORY PRE ZVIERATÁ A UDRŽIAVA ČISTOTU V PRIESTOROCH ŽIVOČ...

. Moldeadores y macherosZlievači a jadrári. Odlievač: Obsluhuje automatizované odlievacie pracovisko, vykonáva základné nastavenie zariadení, ich kontrolu a údržbu. Ošetruje kovové formy, kontroluje pracovný proces, obsluhuje pracovný proces a technologické stroje pre výrobu. Posudzuje vizuálne kvalitu odliatkov, určuje príčiny chýb a ...

. Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesOperátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle. • obsluha odjadrovacích zariadení, píl, trieskacieho zariadenia, linky tepelného spracovania, tlakovacích zariadení, automatických liniek, ostatných pomocných zariadení, • zoradenie a výmena odjadrovacích, píliacich a tlakovacích prípravkov, • obsluha žeriavových zariadení, • manipulácia s meradlami, ...

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. výkon činností súvisiacich s výrobou, montážou resp. servisom bránových systémov v rozsahu dosiahnutej kvalifikácie a zaškolenia Výhody:Práca v dobrom pracovnom kolektíve, výplata 13. a 14. platu, balík sociálnych výhod, pravidelné školenia a kurzy vrámci pracovnej doby a mnoho iných benefitov.

. ConserjesSprávcovia objektov. Údržbárske a servisné práce Vykonávanie drobných pomocných údržbárskych prác Plnenie úloh podľa dispozícií priameho nadriadeného Zabezpečuje iné úlohy podľa pokynov nadriadeného Zamestnávateľa kontaktovať telefonicky! Výhody:príspevok na dopravu, stravovanie vo firme, zvýhodnené ceny vla...

. Médicos generalesVšeobecní lekári. Vykonáva samostatne odborné pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania. Odborne, organizačne a ďalším vzdelávaním je  riadený primárom oddelenia alebo ním povereným lekárom, zvyčajne zástupcom primára alebo lekárom so získanou špecializáciou.

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPomocní pracovníci vo výrobe. Nastavenie a obsluha baliaceho stroja Plnenie úloh podľa dispozícií priameho nadriadeného Zabezpečuje iné úlohy podľa pokynov nadriadeného Zamestnávateľa kontaktovať telefonicky! Výhody:príspevok na dopravu, stravovanie vo firme, zvýhodnené ceny vlastných výrobkov

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPomocní pracovníci vo výrobe. Príprava potrav. surovín podľa dennej objednávky ( evidencia , váženie, spolupráca so skladom); Plnenie úloh podľa dispozícií priameho nadriadeného Zabezpečuje iné úlohy podľa pokynov nadriadeného Zamestnávateľa kontaktovať telefonicky! Výhody:príspevok na dopravu, stravovanie vo firme, zvýhodnené ...

. Especialistas en políticas de administraciónŠpecialisti v oblasti stratégie a rozvoja. Komplexná činnosť v oblasti prenes. výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu.Spracovanie metodických postupov v oblasti územného plánovania. Príprava podkladov k verejnému obstarávaniu s prípravou zmlúv o dielo a vyhlásením predmetných zákaziek.

. ImpresoresTlačiari. Obsluha rotačných tlačových strojov. Výhody:- práca v stabilnej spoločnosti, - moderné pracovné prostredie - príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie - popoludňajší príplatok nad rámec Zákonníka práce - stravný kupón pri 12 hodinovej zmene naviac - nadštandardná zdravotná ...

. Fontaneros e instaladores de tuberíasInštalatéri a potrubári. • Pripravovanie pracovného prostredia pred začatím prác. • Montáž a oprava vodovodných ,kanalizačných potrubí a iných súvisiacich potrubí • Čítanie technickej dokumentácie pre pochopenie návrhu inštalácií a spôsobu osádzania a pripájania rôznych zariadení. • Vysekávanie a hĺbenie otvor...

. Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafesTechnickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií). Technický špecialista v cestnej infraštruktúre - montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., § 21 - elektrotechnik alebo § 32 samostatný elektrotechnik) - zapájanie elektrických rozvádzačov, spínačov, prípojok, ist...

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasNastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov. Náplň práce, právomoci a zodpovednosti - obsluha obrábacích strojov (ohraňovaci lis) - tvorba a kontrola technologických programov a postupov - upínanie opracúvaných dielcov a nastavovanie programov CNC stroja (v programe FANUC) - zlepšovanie procesov so zameraním na skrátenie času - kontro...

. Tenedores de librosOdborní pracovníci v oblasti účtovníctva. Evidencia a účtovanie faktúr - dodávateľské a odberateľské, saldokonto odberateľov a dodávateľov, vystavovanie upomienok za neuhradené odberateľské faktúry, účtovanie interných dokladov, účtovanie sociálneho fondu - tvorba, vyúčtovanie, účtovanie stravného, PHM - spotreba, kontrola pokladne, opravy...

. Agentes de segurosOdborní pracovníci v oblasti predaja poistenia. Máte skúsenosti s prácou s klientom alebo predajom a chcete v tom napredovať? Alebo ste ešte finančné poradenstvo neskúsili? Podporíme Vaše schopnosti a zručnosti a pomôžeme Vám zlepšiť svoj finančný rozhľad a predajné aktivity. Dáme Vám príležitosť stať sa regionálnym obchodným zástupcom. Vaše...

. ConserjesSprávcovia objektov. Hlavné úlohy: - vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb - administratívna činnosť pri vedení evidencie autoprevádzky - drobné úpravy a údržba administratívnej budovy zamestnávateľa - menšie stavebné úpravy - obsluha kotolne - vykonávanie drobných náku...

. Moldeadores y macherosZlievači a jadrári. Výroba odliatkov, základné nastavenie zariadení na odlievanie kovov, ich kontrola a údržba, kontrola pracovného procesu, obsluha strojov a zariadení, vizuálne posúdenie kvality odliatkov, určenie príčin chybných odliatkov a následná oprava. Výhody:Mzda závisí od pracovných skúseností uchádzač...

. Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosMontážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení. - strihanie, odizolovanie a spracovávanie koncov káblov a vodičov, - aplikovanie spájacích prvkov na káble (krimpovanie, pocínovanie, spájkovanie), - formovanie a fixovanie vodičov do káblového zväzku, - vykonávanie montáži elektrotechnických a strojárskych spájacích prvkov a finálna montáž k...

. PsicólogosPsychológovia a psychoterapeuti. Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Zamestnanec pri výkone práce vo ve...

. Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afinesRiadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách. práca spočíva v uskutočňovaní zahraničnej hospodárskej činnosti spoločnosti, komunikácia s colnými orgánmi Bieloruska, Ruska, Litvy, častých pracovných cestách do Bieloruska s cieľom vyriešiť spory, vypracovať deklaračné dokumety, predpokladom je znalosť colného a správneho práva Bieloruskej republi...

. Profesionales en redes de computadoresŠpecialisti v oblasti počítačových sietí. - Riešenie dennej IT admin agendy - L1/L2 užívateľská podpora - Správa aplikácií a informačných systémov - Práca na rôznorodých projektoch Výhody:- práca v stabilnej spoločnosti, - 13. a 14. plat, - doplnkové dôchodkové sporenie, - výhody zo sociálneho fondu.

. Profesionales del trabajo socialŠpecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. Terénny sociálny pracovník pre prácu s plnoletou fyzickou osobou na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. https://www.upsvr.gov.sk/volne-pracovne-miesta/vpm-v-ustredi-psvr-s-miestom-vykonu-prace-na-uradoch-psvr/urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny-banska-bystrica/oznamenie-o-vyhlaseni-vyberoveho-konania-vk-bb-17-2022-vz.html?page_id=1222163 Výhody:u...

. Peones de la construcción de edificiosPomocní pracovníci na stavbách budov. pomocný pracovník na stavbe budov, vykonáva jednoduché pomocné práce, obslužné a dokončovacie práce pri výstavbe budov pod dohľadom a podľa pokynov kvalifikovaných zamestnancov s ručným náradím a jednoduchým strojným zariadením v stavebníctve, spolupráca pri výkone jednoduchých stavebných...

. Profesionales del trabajo socialŠpecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. Terénny sociálny pracovník na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností. https://www.upsvr.gov.sk/volne-pracovne-miesta/vpm-v-ustredi-psvr-s-miestom-vykonu-prace-na-uradoch-psvr/urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny-banska-bystrica/oznamenie-o-vyhlaseni-vyberoveho-konania-vk-bb-15-2022-vz.html?page_id=1222159

. Especialistas en tratamientos de belleza y afinesKozmetici a podobní pracovníci. Vykonávanie ajurvédskych masáží, poradenstvo klientom na základe tradičnej a alternatívnej medicíny, na základe diagnostiky poskytnutie odporúčaní ohľadne celej životosprávy, ovládanie ajurvédskych terapií: ajurvédska výživa, aromaterapia, akuprésa, bylinná liečba, joga, meditácie. Výhody:...

. Camareros de mesasČašníci a someliéri. Kaviareň CAFE WIFI 78 v TESCU: - obsluha zákazníkov - príprava a podávanie nápojov - účtovanie, práca s pokladňou PM je finančne podporené z ESF v rámci NP "Cesta na trh práce2" a preto je potrebné aby bolo obsadené uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii úradu. Výhody:bez výhod

. Maquinistas de locomotorasRušňovodiči. Rušňovodič vedie hnacie dráhové vozidlo na vlečke ŽP a.s., v technologickej doprave a preprave hutníckych polotovarov prepravovaných železničnou dopravou. Posunovacie práce: prísun a odsun materiálu v náväznosti na výrobný proces so sledovaním posunovej cesty, návestí a návestidiel podľa do...

. ConserjesSprávcovia objektov. a) zabezpečiť prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu zvereného zariadenia b) vykonávať preventívne údržby výrobných a technologických zariadení c) zúčastňovať sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupracovať pri odstraňovaní zistených porúch a nedostatkov d) asistovať ...

Más empleos: << · < · 3 · > · >>