Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Banskobystrický kraj

en Español in English auf Deutsch en Français ...

146 ofertas de trabajo encontradas en Banskobystrický kraj (Eslovaquia) (página 3):

Página: 3

. Directores de servicios de educaciónRiadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní. Riaditeľ/riaditeľka školského zariadenia bez právnej subjektivity - Centra voľného času v Hnúšti. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagog...

. Vendedores por teléfonoPredavači cez telefón, internet a podobní predavači. -telefonické kontaktovanie klientov na dennej báze -telefonický prieskum, telefonické kampane -informovanie klientov o službách hypotekárneho centra -podávanie odborných informácií o finančných produktoch v oblasti poistenia -dohodnutie termínu servisného stretnutia s klientom Výhody:-bezpla...

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. - výroba a montáž produktov (výťahových komponentov) v požadovanej kvalite - obsluha strojov na pracovisku - obsluha výrobnej linky - priebežná kontrola kvality výrobkov - balenie a ukladanie výrobkov - čistenie strojov a zariadení - udržiavanie poriadku na pracovisku Výhody:Základná mzda 739 € brutto...

. Profesionales del trabajo socialŠpecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. Poskytovanie pomoci klientom zariadenia vo forme sociálnych služieb a poradenstva. Napomáhanie pri zabezpečovaní základných potrieb klientov, uplatňovanie a ochrana ich práv. Spravovanie agendy klientov, ostatná administratíva sociálneho pracovníka. Výhody:Osobné ohodnotenie

. ConserjesSprávcovia objektov. Údržbár / kurič Požaduje sa vyhláška - Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky - osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, podľa §16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v zmení neskorších predpisov v náväznosti na § 14 ods.2 vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. po preverení odbor...

. Vendedores por teléfonoPredavači cez telefón, internet a podobní predavači. Pracovná doba-  od pondelka do piatku = od 8:00 do 15:30 = Len na trvalý pracovný pomer Aktívne telefonovanie, predstavenie produktov za účelom predaja Pevná časť platu + prémie / koľko predáš, toľko zarobíš Výhodou, nie podmienkou sú skúsenosti v predaji práca priamo v Banskej Bystrici, p...

. Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafesPedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení. Spolupráca s triednymi učiteľmi, výchovno - vzdelávacími inštitúciami, odborné činnosti s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pracovný pomer na kratší pracovný čas. Ustanovený pracovný čas v hodinách za týždeň 18.75 Výhody:bez výhod

. Peones de explotaciones ganaderasPomocní pracovníci v živočíšnej výrobe. Kŕmenie a ošetrovanie zvierat podľa vypracovaného pracovného postupu, sledovanie a hlásenie zdravotného stavu zvierat, čistenie boxov teliat, dojenie kráv, sledovanie telenia, ošetrovanie  HD, jednoduchá ručná práca s použitím bežného náradia.

. Ingenieros civilesStavební špecialisti. Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinujestavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe. Sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby v súlade s overenou projektovou dokumentáciou a časovým plánom výstavby. Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, ako aj z...

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPomocní pracovníci vo výrobe. Hľadáme šikovných pracovníkov do výroby drevodomov do výrobnej haly aj na stavbe. Preto ak máte pozitívny vzťah k drevu, ste manuálne a technicky zručný, tak hľadáme práve Vás! Ponúkame stabilnú a dlhodobú prácu na zaujímavých projektoch. Prax nie je nevyhnutnou podmienkou, zručného človeka zaško...

. Operadores de plantas y máquinas de productos químicosOperátori zariadení na výrobu chemických výrobkov (okrem gumy a plastov). Riadenie a monitorovanie výrobného procesu manuálne alebo prostredníctvom riadiaceho systému, vykonávanie technologických zásahov a úprav po konzultácii s oprávneným zamestnancom, príprava aparatúry na nasadenie živných pôd, roztokov a fermentačných šarží v zmysle aktuálnych pracovných postupov, v...

. PsicólogosPsychológovia a psychoterapeuti. Odborná činnosť vykonávaná odborným zamestnancom, ktorý je psychológ v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Aplikácia psychologických postupov - výkon vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny, odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a j...

. Médicos generalesVšeobecní lekári. Poskytovanie konziliárnej a zdravotnej starostlivosti u hospitalizovaných pacientov. Výhody:Možnosť zvyšovania kvalifikácie. Karty so zľavou MAX, EXI, MultiSport. Firemné akcie: Mikuláš, Vianočný večierok, Športový deň. Ponuka letných táborov pre deti zamestnancov.

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. - výroba a montáž produktov (výťahových komponentov) v požadovanej kvalite - obsluha strojov na pracovisku - obsluha výrobnej linky - priebežná kontrola kvality výrobkov - balenie a ukladanie výrobkov - čistenie strojov a zariadení - udržiavanie poriadku na pracovisku Výhody:Základná mzda 739 € brutto...

. Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvilOperátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení. TRAKTORISTA (POĽNOHOSPODÁRSTVO) RIADI, OBSLUHUJE, STARÁ SA A UDRŽIAVA TRAKTOR A AJ ŤAHANÉ ZARIADENIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE. PRACUJE S POĽNOHOSPODÁRSKOU TECHNIKOU SLÚŽIACOU NA PRÁCE V POĽNOHOSPODÁRSTVE TAK V RASTLINNEJ, AKO AJ ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE. Výhody:Základná zložka mzdy pozostáva z príslušného...

. Soldadores y oxicortadoresZvárači, rezači a spájkovači. Naša spoločnosť sa zaoberá výstavbou nádrží (ropa, nafta) v petrochemickom priemysle na Slovensku, Belgicku, Francúzsku a v Holandsku. Spoločnosť príjme zváračov CO2, elektróda, TIG - podľa potreby. -práca vo výškach -zváracie práce na 100% röntgen -nutná pracovná skúška pred nástupom za účasti z...

. Soldadores y oxicortadoresZvárači, rezači a spájkovači. - zváranie kovov v súlade s technickou dokumentáciou - používanie zváracích nástrojov a prístrojov, zodpovedanie za ich správne používanie - čistenie, leštenie a iné opracovanie vykonaných zvarov - kontrola kvality zvarov - ošetrenie a údržba technického vybavenia v prevádzkovom stave - udrži...

. Soldadores y oxicortadoresZvárači, rezači a spájkovači. Sme stabilná spoločnosť, ktorá je súčasťou svetovej špičky v rozvoji, výrobe a predaji CNC strojov s celosvetovou pôsobnosťou, kde je zváračská pozícia kľúčová. Ak máte platný zváračský preukaz, tak neváhajte reagovať na túto ponuku. Stručná náplň práce: - príprava dielcov/výpalkov na zvá...

. Soldadores y oxicortadoresZvárači, rezači a spájkovači. Spoločnosť príjme zváračov CO2, elektróda, TIG - podľa potreby na stavby nádrží (ropa, nafta) v petrochemickom priemysle na Slovensku, Belgicku, Holandsku a Francúzsku. -práca vo výškach -zváracie práce na 100% röntgen -nutná pracovná skúška pred nástupom za účasti zváracieho technológa Uchádzač musí...

. Soldadores y oxicortadoresZvárači, rezači a spájkovači. Naša spoločnosť sa zaoberá výstavbou nádrží (ropa, nafta) v petrochemickom priemysle na Slovensku, Belgicku, Francúzsku a v Holandsku. Spoločnosť príjme zváračov CO2, elektróda, TIG - podľa potreby. -práca vo výškach -zváracie práce na 100% röntgen -nutná pracovná skúška pred nástupom za účasti z...

. Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvilOperátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení. TRAKTORISTA (POĽNOHOSPODÁRSTVO) RIADI, OBSLUHUJE, STARÁ SA A UDRŽIAVA TRAKTOR A AJ ŤAHANÉ ZARIADENIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE. PRACUJE S POĽNOHOSPODÁRSKOU TECHNIKOU SLÚŽIACOU NA PRÁCE V POĽNOHOSPODÁRSTVE TAK V RASTLINNEJ, AKO AJ ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE. Výhody:Základná zložka mzdy pozostáva z príslušného...

. Peones forestalesPomocní pracovníci v lesníctve a poľovníctve. POMOCNÝ PRACOVNÍK V LESNÍCTVE VYKONÁVA POMOCNÉ PRÁCE V PESTOVATEĽSKEJ ČINNOSTI A OCHRANE LESA, V DROBNEJ LESNEJ VÝROBE, V LESNOM SEMENÁRSTVE A ŠKÔLKARSTVE, V ŤAŽBOVEJ ČINNOSTI PRI VYZNAČOVANÍ VÝCHOVNÝCH ZÁSAHOV A ÚMYSELNÝCH ŤAŽIEB, PRI BUDOVANÍ A ÚDRŽBE JEDNODUCHÝCH LESNÝCH STAVIEB.

. Especialistas en políticas de administraciónŠpecialisti v oblasti stratégie a rozvoja. - samostatná odborná práca a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vrátane sankcií vykonávané zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu - vyhotovenie záväzných stanovísk mesta k investičnej činnosti na jeho území - vykonáv...

. Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosMontážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení. Montáž káblových zväzkov. Záujemcovia môžu osobne prísť na vrátnicu v sídle spoločnosti na adrese Dobšinského 4016, Rimavská Sobota (areál bývalých kasární) a vyplniť dotazník na základe, ktorých bude zamestnávateľ pozývať záujemcov na osobný pohovor. Výhody:Práca v stabilnej spoločnosti, v čisto...

. Criadores de ganadoChovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny). CHOVATEĽ HOVÄDZIEHO DOBYTKA, OVIEC A KÔZ ZABEZPEČUJE PRI VÝKONE PRÁCE PRVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ ZVIERATÁM, KTORÚ POSKYTUJE NA ZÁKLADE ZÍSKANÝCH VEDOMOSTÍ O DRUHOCH HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT A POUŽÍVANOM SPÔSOBE CHOVU, SLEDUJE SPRÁVANIE SA ZVIERAT (ODCHÝLKY OD NORMÁLNEHO SPRÁVANIA SA), KONDIČNÝ A ZDRAV...

. CocinerosKuchári (okrem šéfkuchárov). Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál. Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov (napr. koláče, bábovky, vianočky), výroba teplých múčnikov (napr. šiš...

. Criadores de ganadoChovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny). CHOVATEĽ HOVÄDZIEHO DOBYTKA, OVIEC A KÔZ ZABEZPEČUJE PRI VÝKONE PRÁCE PRVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ ZVIERATÁM, KTORÚ POSKYTUJE NA ZÁKLADE ZÍSKANÝCH VEDOMOSTÍ O DRUHOCH HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT A POUŽÍVANOM SPÔSOBE CHOVU, SLEDUJE SPRÁVANIE SA ZVIERAT (ODCHÝLKY OD NORMÁLNEHO SPRÁVANIA SA), KONDIČNÝ A ZDRAV...

. Moldeadores y macherosZlievači a jadrári. Výkon formovania na pracovisku ručnej formovne (v niektorých prípadoch aj výroba jadier), natieranie foriem, vkladanie jadier do foriem, lepenie jadier do foriem, vyrážanie indexov, vypichovanie výfukov, vyrezávanie vtokových sústav, ofukovanie foriem a ich skladanie, zodpovednosť za kvalitu ...

. Peones forestalesPomocní pracovníci v lesníctve a poľovníctve. POMOCNÝ PRACOVNÍK V LESNÍCTVE VYKONÁVA POMOCNÉ PRÁCE V PESTOVATEĽSKEJ ČINNOSTI A OCHRANE LESA, V DROBNEJ LESNEJ VÝROBE, V LESNOM SEMENÁRSTVE A ŠKÔLKARSTVE, V ŤAŽBOVEJ ČINNOSTI PRI VYZNAČOVANÍ VÝCHOVNÝCH ZÁSAHOV A ÚMYSELNÝCH ŤAŽIEB, PRI BUDOVANÍ A ÚDRŽBE JEDNODUCHÝCH LESNÝCH STAVIEB.

. PsicólogosPsychológovia a psychoterapeuti. Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci  s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä: - ...

Más empleos: << · < · 3 · > · >>