Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Žilinský kraj

en Español in English auf Deutsch en Français ...

156 ofertas de trabajo encontradas en Žilinský kraj (Eslovaquia) (página 3):

Página: 3

. Profesionales de enfermeríaŠpecialisti v ošetrovateľstve. Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta na operačných sálach v tímoch ošetrovateľského personálu oddelenia oftalmológie, ortopédie alebo detskej ortopédie. Plní úlohy podľa pokynov nadriadeného. Výhody:Uvádzaná mzda je informatívna a jej konečná výška závisí od dĺžky ...

. Empleados de bibliotecasKnihovníci. Knihovník VII - Komplexné zabezpečenie špeciálnych knižno informačných služieb, Knihovník - vedúci KI - Tvorba koncepcie odborných špecializovaných knihovníckych bibliografických a informačných činností a odborového , krajského alebo celoštátneho charakteru vrátane ich kontroly Knihovník V...

. Agentes de empleo y contratistas de mano de obraSprostredkovatelia práce a odborní pracovníci v oblasti služieb zamestnanosti. • Zabezpečuje nábor nových zamestnancov • Pravidelne komunikuje s uchádzačmi o zamestnanie • Spracuváva profily kandidátov • Zabezpečuje prípravu dokumentácie spojenej s nástupom do zamestnania • Stará sa o denné reportovanie výsledkov

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. - Brúsenie a zváranie vozidlových karosérií - Opravy dielov z plechu a karosérií cestných motorových vozidiel - Nanášanie tmelu na vybranú časť karosérie - Oprava nástrojov, foriem, meradiel a rôznych prípravkov - Obsluha poloautomatických, automatických liniek a priemyselných robotov v strojárske...

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. - Montáž interiérových a exteriérových častí karosérie. - Práca s uťahovačkami. - Odstraňovanie kvalitatívnych nedostatkov montáže. - Vykonávanie drobných opráv na karosérii a laku. - Retuše deformácií a škrabancov. - Opravy kvalitatívne problematických oblastí. - Opravy dentov a preliačenín.

. Directores de políticas y planificaciónRiadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti stratégie a plánovania. Koordinácia, realizácia a technické zabezpečenie stavby od prevzatia až po odovzdanie diela, riadenie a spolupráca pri príprave stavby. Koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálu. Riadenie a vedenie realizačného tímu. Realizácia stavebných prác v stanovených časových harmonogra...

. CocinerosKuchári (okrem šéfkuchárov). Pripravovanie všetkých ponúkaných jedál (hlavné jedlá, polievky, šaláty, dressingy, oblohy). Zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov. Dodržiavanie presne stanovených postupov prípravy jedál. Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a čistoty na pracovisku. Organizovanie všetkých výrobných ...

. ContablesŠpecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. • Kontrola účtovných a daňových náležitostí dokladov • Evidencia a účtovanie faktúr, interných dokladov • Odsúhlasovanie nákladov v spolupráci s inými oddeleniami • Monitorovanie saldokonta dodávateľov • Komunikácia s dodávateľmi v anglickom jazyku Výhody:- vianočná prémia 13. plat - mzda vždy vyp...

. Analistas de sistemasSystémoví analytici. Náplňou práce bude hlavne: •    participácia pri projektoch zameraných na návrh logistických a výrobných procesov, •    tvorba simulačných modelov, ktoré slúžia na overovanie a testovanie návrhov logistických a výrobných procesov, •    návrh nápravných opatrení na základe výsledkov simuláci...

. Ingenieros civilesStavební špecialisti. Riadenie a koordinácia stavebných prác na zverených stavbách. Koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálov. Zabezpečenie postupu výstavby podľa schválenej projektovej a rozpočtovej dokumentácie. Výhody:Hradené, vlastná doprava zamestnávateľa

. Técnicos en ingeniería mecánicaStrojárski technici. - rozdeľovanie pracovných objednávok podľa dôležitosti a naliehavosti, podľa vnútorných / interných pravidiel - zhromažďovanie v prípade mnohých menších objednávok na minimalizovanie celkovej spotreby plechu a pracovného času, aby boli nákladovo efektívnejšie - riešenie nejasných nákresov s i...

. Operadores de autoelevadorasOperátori vysokozdvižných vozíkov. Pre logistickú spoločnosť v Tepličke nad Váhom hľadáme vodičov VZV. Spoločnosť pôsobí v oblasti automobilového priemyslu a zabezpečuje logistiku pre žilinskú automobilku. Priemerná mesačná mzda 1200€/mes. (brutto) + príplatky za zmennosť, nadčasy v zmysle Zákonníka práce. Hrubá základná mz...

. Técnicos en ingeniería mecánicaStrojárski technici. • Tvorba výkresovej dokumentácie, pracovných postupov (work flow card) • Práca so SolidWorks, Autocad prostredím • Správa Issue logu, definovanie príčin a nápravnych opatrení • Spolupráca pri kontrole správnosti údajov v SAP • Tvorba prípravkov pre potreby výroby • Spolupráca s inými oddelen...

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPomocní pracovníci vo výrobe. - práca v sklade - evidencia tovaru v PC - vychystávanie výrobkov podľa objednávky do výroby - práca so skenerom - vizuálna kontrola dielov - označovanie a skenovanie dielov - možnosť kurzu na VZV - práca v trojzmennej prevádzke Výhody:Hradené

. FisioterapeutasFyzioterapeuti. Vykonávanie masáží za liečebným účelom, individuálnej telesnej výchovy zameranej na zvýšenie svalovej sily, zlepšenie rozsahu pohybov s použitím jednoduchých metód a výchovu k sebestačnosti prijímateľom sociálnej služby v zariadení sociálnej služby - zariadení pre seniorov a špecializovanom...

. Peones de cargaManipulační pracovníci, nosiči. Uskutočnenie prepravy obalov a výrobkov zo skladu materiálu do výroby a späť do skladu materiálu, príjem hotových výrobkov na sklad. Expedícia výrobkov. Výhody:- pohyblivá zložka mzdy 91 € - stravné lístky v hodnote 4,50 €, alebo finančný príspevok v hodnote 3,40 € - veľkonočný bonus - letný ...

. Ingenieros mecánicosStrojárski špecialisti. Konštrukcia strojárskych častí koľajových vozidiel - motorových jednotiek, osobných vozňov: - konštruovanie skríň koľajových vozidiel, interiéru a ich výbavy, - vyhotovovanie modelov a úplnej výrobnej dokumentácie, Konštrukcia elektrických častí koľajových vozidiel Výhody:- 13. plat - vian...

. Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecasOdborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch. Náplň (druh) práce: • zabezpečuje komplexnú obsluhu a údržbu dvoch sterilizačných komôr a ich prídavných zariadení • zabezpečuje triedenie a manipuláciu s dokumentmi SNK, chemické ošetrenia knižničných a archívnych dokumentov SNK, zodpovedá za chod sterilizačného pracoviska a koordináciu pr...

. Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecasOdborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch. Náplň (druh) práce: • laboratórno-experimentálna práca, • samostatne meranie fyzikálno-chemických, optických, spektrálnych a analytických veličín, • analýza a zhodnocovania výstupov ; • vykonávanie mikrobiologických a chemických analýz papiera a ostatných materiálov knižničných dokumentov, • vy...

. Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecasOdborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch. Náplň (druh) práce: • reportovanie výsledkov analýz, postupov a metodík so zameraním na materiály na papierových nosičoch a materiály ostatných knižničných dokumentov, • realizácia základného alebo aplikovaného výskum v oblasti knižničnej a informačnej vedy, • samostatná laboratórno-exper...

. Empleados encargados de las nóminasAdministratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva. - mzdové účtovníctvo - personalistika - príprava pracovno - právnych dokumentov, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov - ročné zúčtovanie - dochádzky - kontrola a evidencia - zabezpečenie pracovného oblečenia - vedenie pokladne - platobné príkazy - iné účtovné operácie - spracovanie a vede...

. Empleados de bibliotecasKnihovníci.    • vykonáva samostatnú metodickú, prieskumnú a analytickú činnosť, spracúvate materiály a podklady na plánovanie na koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budujete a sprístupňujete informačné databázy na odbornej, regionálnej, krajskej  a celoslovenskej úrovni, • vytvára, edituj...

. Empleados de archivosAdministratívni pracovníci v oblasti registratúry a reprografie. tvorba návrhu registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu, prípadne ďalších súvisiacich interných predpisov, • prijímanie registratúrnych záznamov prostredníctvom EIS na správu registratúry, ukladanie a starostlivosť o registratúrne záznamy v registratúrnom stredisku, • pr...

. Recepcionistas de hotelesHoteloví recepční. - zodpovednosť za plynulý chod recepcie, - uvádzanie návštev a poskytovanie komplexných informácií hosťom, - vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie, - reprezentovanie a zastupovanie záujmov spoločnosti, - aktualizovanie, kontrolovanie a potvrdzovaní rezervácii hostí, - administratíva...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosUpratovačky. - upratovanie a udržiavanie čistoty hotelových izieb a spoločných priestorov hotela, - výmena hotelového prádla a jeho príprava a odovzdávanie pracovníkovi práčovne, - dodržiavanie všetkých hygienických štandardov, - komunikácia s recepciou ohľadom prípravy izieb pre hostí, - komunikácia s údržb...

. Montadores de estructuras metálicasPrípravári a montéri kovových konštrukcií. Nástrojár - výroba lisovacích nástrojov, sústružník, frézár -výroba nástrojov na tvárniace stroje, práca na sústruhu, fréze - čítanie z výkresov Výhody:príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanec hradí 1 € , pracovná doba pondelok - piatok, víkendy voľné

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. Vykonáva operácie na výrobnej linke podľa pracovného postupu a kontrolného predpisu. Výhody:Hradené, - priemerná hrubá mzda od 850 Eur v závislosti od odbornej zručnosti a úrovne zatrénovanosti - 13. plat - príspevky nad rámec ZP za prácu nadčas a prácu v sobotu, nedeľu a sviatok - prí...

. Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientosPrevádzkari (supervízori) upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach. Do nášho nového rodinného rezortu Maladinovo s ubytovacími, reštauračnými aj wellness službami, ktorý je umiestnený na brehu Liptovskej hľadáme usmievavého proaktívného šikovného prevádzkového riaditeľa, ktorý má záujem budovať kvalitné služby a baví ho komunikácia s hosťami. Ak chceš pracovať...

. Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientosPrevádzkari (supervízori) upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach. Hľadáme šikovného manažéra/manažérku do reštaurácie Bernard Pub Maladinovo, kde môžeš ukázať svoje znalosti a zručnosti pri poskytovaní špičkových služieb s cieľom priniesť hosťom nezabudnuteľný gastronomický zážitok. Na tejto pozícii budeš zodpovedať za celkový chod reštaurácie. Ak chceš prac...

. CocinerosKuchári (okrem šéfkuchárov). Do reštaurácie Bernard Pub Maladinovo hľadáme usmievavých, proaktívnych ľudí, ktorí majú záujem pracovať v poctivej gastronómii. Ak chceš pracovať v mladom kolektíve, v modernom dynamickom prostredí a chceš mať stabilnú prácu, ktorá Ťa baví, sme pre Teba ten správny zamestnávateľ. Najdôleži...

Más empleos: << · < · 3 · > · 5 · >>