Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Шумен

en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo encontradas en Шумен (Bulgaria):

Работник, отглеждащ селскостопански животни. Отговаря за качеството на извършената животновъдна дейност.Носи отговорност за вреди, настъпили от неправилно обслужване на животните или от използваните храни.

Аранжор, витрини/щандове. Демонстрира, обяснява и продава стоки на клиентите; да приема плащания по различни начини; да изготвя фактури за продажба и регистрира продажбите на касов апарат При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността

Водач, селскостопански машини. следи и поддържа техническото състояние на машината.Преди започване на работа проверява изправността, зарежда с гориво, масло и охладителна течност машината. Монтира допълнителни съоръжения и ремаркета към машината, в зависимост от предстоящата работа.

Монтажник, метални конструкции. Сглобяване и монтиране на отделни детайли и връзки на МК; закрепване на полиспасти; вдигане, сортиране и отпускане детайли на МК с помощта на кранове; пробиване, разширяване и почистване на отворите за заготовка; пробно сглобяване на елементи; монтиране на дадени коти обикновени МК; прихвати ...

Строителен техник, проектно-технически отдел. Дейността на строителния техник се състои в извършване и осигуряване на техническата подготовка и реализация на строително-монтажни, бетонови и изкопни работи. Трябва да умее да работи с ударно пробивна техника. Да познава в детайли строителната техника и да се грижи за нейната правилна експлоа...

Търговски посредник. Поддържа контакт по предварителна схема с търговските обекти по места; Следи дистрибуцията на фирмените продукти в обектите; Осъществява директни продажби в търговските обекти; Поддържа постоянен контакт с клиента, уточнява информация и детайли по дейността; Води и съхранява според изисква...

Общ работник, промишлеността. отговаря при повреди на пренасяните стоки и материали, както и на инструментите и съоръженията, с които работи; Събира и изнася на определените места отпадъци; Извършва обща работа при изпълнение на ремонтни работи; Почиства складове и дворни площи; Изпълнява и други конкретно възложени зад...

Машинен оператор, производство на керамични изделия. Осигурява и поддържа нормален режим на работата на оборудването; Запознат е с устройството и принципа за работа на машините, съоръженията и системите за управление, начините за обслужване, правилата за техническа експлоатация, изискванията за качество на употребяваните суровини и материали и произвежд...

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия. работа с машини хидравлични преси, автоматични роботизирани, полуавтоматични и ръчни шлифовъчни машини следене за правилното функциониране на съоръженията. Смяна на технически компоненти при необходимост. Изпълнение на производствените задачи и цели за качество и количество

Настройчик, керамични машини. Пускат в действие една или повече машини за производство на керамични изделия в стандартизирани серии. Управляват и контролират машини като атомизатори, преси, глазурни ленти, пещи, машини за опаковане, вкл. многофункционални керамични машини с цифрово програмно управление. Наблюдават машинни ...