Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Шумен

en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo encontradas en Шумен (Bulgaria):

Технически сътрудник. Изготвяне на договори, оферти, графици. Копиране, сканиране, комплектоване и подредба на документи. Водене на кореспонденция с електронна поща.

Работник, строителството. Изграждане на метални конструкции; Изработване на заготовки и елементи за сглобяването; Монтаж и закрепване на фотоволтаичните модули към конструкцията; Свързване на отделните фотоволтаични модули един към друг; Изкопаване на кабелни канали в земята и тяхното полагане; Полагане на кабели в каналите и ...

Чистач/ Хигиенист. Поддържа постоянна чистота в определените помещения и прилежащите им площи.Почиства определения му район.Събира и опакова разделно отпадъците от помещенията до съответните места за събирането им. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

Продавач-консултант. Поддържа търговския вид на работното си място.Посреща и обслужва клиенти, като ги консултира за качес¬твата на стоките.Приема парични суми, връща ресто и издава касови бележки и фактури.Аранжира стоките на работното си място и витрините.

Продавач-консултант. Приготвя хамбургери, поставя храната в кутии, обслужва клиенти, работи с пари и компютър. Зарежда хладилните витрини, поддържа чистота на работното си място.

Общ работник. Извършва предварителна и последваща обработка на продуктите (измиване, почистване, нарязване и др. необходими действия).Машинна подготовка за производство на тестени изделия. Приготвяне на полуфабрикати, сандвичи и др. Съгласно длъжностната характеристика

Помощник кухня, заведение за бързо хранене. Участва във всички операции по първична обработка на продуктите При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

Продавач-консултант. 1. Посреща и обслужва клиенти в търговския обект и предлага информация и консултации във магазина на фирмата. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността: 2. Помага на клиентите при избора на стоки, като се съобразява с техните изисквания. 3. Поддържа работното си място в подхо...

Младши специалист. Изучаване тактиката на полевата артилерия. Боравене с лично стрелково оръжие. Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява последователно в 3 етапа: начална военна подготовка /1 месец/, Специална военна подготовка /два месеца/ и трети етап изпълнение на задачи във военното формирование.

Чистач/ Хигиенист. - Ежедневно почистване и поддържане на работни помещения,офиси и санитарни  помещения; - Зареждане с консумативи и препарати на санитарните помещения; - Периодично почистване на прозорци и врати; - Изпълняване на текущи задачи;