Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Хасково

en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo encontradas en Хасково (Bulgaria):

Спедиционен посредник. Организира и контролира получаването и експедицията на стоки и води съответните документи. Поддържа документи за стоковата наличност. Получава ,складира и издава инструменти, резервни части и друго оборудване и води документация. Съставя инвентарни списъци.

Барман. Обслужва клиенти на бар, съобразно изискванията на работодателя. Борави с машини и апарати, спазвайки инструкциите за експлоатация и безопасни условия на труд.

Обслужващ работник, промишлено производство. Обслужват машини, апарати и ръчни инструменти за извличане на скални гнайсови образувания от открити кариери задачи по контролна други работещи

Работник, кухня. подпомага работата в кухнята, извършва неквалифицирани дейности, свързани с цялостния процес на приготвяне на храната - заготовки миене, чистене

Работник, кухня. Извършва предварителна и последваща обработка на продуктите, подреждане на продукти по определени места. Измива кухненски съдове, машини и съоръжения, хладилните и складовите помещения според изискванията на вътрешните правила