Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > София

en Español in English auf Deutsch en Français ...

36 ofertas de trabajo encontradas en София (Bulgaria):

Помощник, кухня (без домашен). Участва в първичната обработка на продуктите. Измива  замърсените съдове и прибори . Подсушава измитите и почистени съдове и прибори .

Носач-товарач, стоки. Да съхранява, подрежда, премества и събира материали (в т.ч. комсумативи, да подготвя готова продукция, да товари и разтоварва материали и готова продукция

Работник, поддръжка на сгради. Физическа дееспособност- технически умения и познания в областта на електротехниката, ВИК, отстраняване на аварии, дребни ремонти, поддържане на материално техническата база и дворното пространство, машини и съоръжения; отговорно поведение и лоялност; умения за работа  в екип и други; познания в областта на сол...

Специалист с контролни функции, сглобяване и монтаж. -Извършване на  визуален контрол на пластмасови детайли; -Следене за качеството на продуктите и отстраняване на възникнали дефекти по тях; -Опаковане и етикетиране на готовата продукция. Внимание към детайлите.

Огняр. Отговаря за състоянието на действащите правила, норми и инструкции по монтажа, експлоатацията, ремонта и обслужването на парните котли. Трябва да познава устройството и принципа на водогрейните котли, съоръженията към тях и спомагателните повърхности за нагряване, да познава принципа на действие на контрол...

Касиер. Ефективно управлява и организира служителите при работата им на каса с цел постигане на максимална точност, бързина, вежливост и приветливост при работата с клиенти. Изготвя работните графици на всички касиери с цел наличие на достатъчен брой служители в работните смени и спазвайки законовите изисквания...

Специалист. Длъжността „Специалист, активиране” обслужва неактивни безработни младежи, съдейства за идентифицирането им, провежда активиране на неактивните лица и извършва проверка на попълнените анкети, предлага възможности за активиране на  идентифицираните лица за включване в проектните дейности с цел реализ...

Възпитател. Осигуряване на целодневни и почасови грижи и занимания с деца от 3 до 12 години. Осигуряване на здравословни и безопасни условия за деца,спомагане работата на възпитателите в детския кът.Хора с образование в сферата на обучение и работа с деца се приемат с приоритет.

Продавач-консултант. Работа с компютър и клиенти ; получаване и подреждане на стока и др. Следене за срокове на годност ; почистване и поддържане  хигиена на обекта.

Работник, проучвателни и земемерни работи. Предоставя и осигурява на колегите си логистична и техническа помощ за изпълнение на планираните проучвателни програми. Извършва самостоятелно или в екип ясно дефинирани работни задачи като геоложки маршрути, подпомага процеса на описаните на канави и сондажи.

Машинен оператор, производство на пластмаса. Участва в процеса на производство на пластмасови изделия. Следи за правилното функциониране на машините, детайлите и възлите по линията, подава изходни суровини към съответната позиция на поточната линия. Сменя матриците. Следи за качеството.

Общ работник. Производството е автоманизирано, но се зареждат машините с материали и суровини. Поточната линия се почиства при необходимост, изхвърлят се кашоните в контейнер. Работи се на три смени по график. Осигурен транспорт

Детегледачка. Отглеждане и възпитание на децата посещаващи детския кът и опазване на тяхното здраве.Всеки служител се грижи за мин.5 деца едновременно. Децата посещаващи детския кът са на възраст от 2 до 12 години. Работно време 6 часа само събота.

Монтажник, изделия от дърво. Извършване на работа с ръчен шлайф за изработка на дървени кутии. Да се спазват здравословни и безопасни условия на труд на работното място.

Обслужващ, магазин. Посреща и обслужва клиенти, като ги консултира за качествата на стоките. Аранжира стоките на работното си място и витрините. Поддържа хигиената в района на работното си място. 6Съдейства на клиентите при предявяване на рекламации

Носач-товарач, стоки. Да съхранява, подрежда, премества и събира материали (в т.ч. комсумативи, да подготвя готова продукция, да товари и разтоварва материали и готова продукция

Общ работник. 1. Извършва товаро-разтоварителна дейности преносна дейност на стоки и материали.     Трудови задачи и задължения ,характеризиращи описанието на длъжността: 2.Помага при извършване на ремонтни дейности. 3. При необходимост изпълнява и други възможни задачи.

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас). Обучава и възпитава ученици от 1 до 4 клас.Изпълнва възложени задачи от директора заместник-директора на образователната институция Осъществява взаймодействия с педагогически специалисти,служители,родители.Представители на институции

Контрольор, качество. Извършване на визуален контрол на качеството на готови електромерни уплътнители. Разделяне, сортиране и подреждане на изделията в съответствие с вътрешнофирмените процедури и изисквания от автомобилната индустрия.

Водач, електрокар. - Извършване на товаро-разтоварни дейности; - Стриктно изпълняване указанията на ръководителя на отдела; - Отговорност при експедирането на стоки.

Помощник-възпитател. Осигуряване  на целодневни и почасови занимания с деца от 2 до 12 год. възраст, съобразени със здраословните и безопасни дейности. Хора с образование в сферата на обучение и работа с деца ще бъдат с проритет.

Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия. Работа на гумено - инжекционна машина за производство на еластомерни уплътнители и мембрани за автомобили. Почиства каучоковите изделия от технологичните остатъци и замърсявания. Сортира ,подрежда и пакетира производствената продукция.

Завеждащ, административна служба. Изпълнява възложените задачи от директора.зам-директора на образователната институция.Осъчествява взаймодействия с педагогически специалисти ,служители,родители представители на институции. Подпомага дейноста на директора.Води и съхранява административна документация изготвя отпечатва и размножава служ...

Специалист с контролни функции, търговия. Осигуряване и контролиране на оптималното протичане на стоковия поток в отдела/отделите от момента на поръчване на стоките до тяхната продажба. Контролиране и гарантиране на хигиената, подредеността и приветливостта в отдела. Контролиране и гарантиране на качеството и привлекателната презе...

Младши експерт. Реализира политиката на общината за европейска интеграция, посредством участие в разработването, изпълнението и координирането на европейски проекти.

Възпитател. Осигуряване  на целодневни и почасови занимания с деца от 2 до 12 год. възраст, съобразени със здраословните и безопасни дейности. Хора с образование в сферата на обучение и работа с деца ще бъдат с проритет.

Детегледачка. Отглеждане и възпитанието на децата посещаващи детския кът и опазване на тяхното здраве.Всеки служител се грижи за минимум 5 деца едновременно.Децата посещаващи детския кът са на възраст от 2 до 12 години.Работно време: 8 часа по график, 5 дневна работна седмица.

Пиколо. Пренася багажа на гостите на хотела при пристигане от превозното средство до стаите и обратно при заминаване. Придружава клиентите до стаите.

Монтажник, електронни елементи. Сглобява контролни панели, съобразно клиентските изисквания и стандарти за качество в компанията. Стреми се производствения процес на монтажната станция да тече гладко и без спирания.  

Сервитьор. 1. Посреща и обслужва гостите на заведението, като ги запознава с качествата на ястията и напитките от менюто и предлага най-подходящите, в зависимост от предпочитанията. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността: 2. Приема поръчките на клиентите за храни и напитки. 3. Дава заявки ...

Más empleos: 1 · >>