Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > София (столица)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

61 ofertas de trabajo encontradas en София (столица) (Bulgaria) (página 2):

Página: 2

Психолог. Извършва психологическа помощ и подкрепа, реализира терапевтична дейност с потребителите на Дневния център. Осъществява професионално консултиране, групова и индивидуална работа с деца с увреждания и техните семейства. Изготвя психологическа оценка на родителя и му оказва подкрепа за развив...

Архитект. •    Моделиране на BIM в Revit •    Управление на данните и извличане на количества в Revit и Excel •    Координация на дизайна •    Подготовка на техническа документация за строителни разрешения и строителство

Специалист, развитие на работната сила. Разрешава проблеми  с платформата на работа обвързана с крайните потребители посредством английски език. Контролира осъществяването на дейности и проекти в отдела.

Шофьор, лекотоварен автомобил. Доставка на стоки на  територията на столицата.Препарати и консумативи. Зареждане на превозното средство и разтоварване при клиент.

Касиер. - Приема плащания от клиенти; - Дава информация на клиентите за текущите им задължения; - Разрешава възникнали проблеми при заплащане на сметки;

Главен счетоводител. изпълнява финансовите операции на фирмата. Отговорностите включват поддържане на счетоводни записи, осигуряване на навременни данъчни декларации, сътрудничество с одитори и данъчни агенти и служене като основна точка за контакт при данъчни запитвания. Ролята също така включва проактивно идентифициран...

Чистач/ Хигиенист. Почистване на помещенията и поддържане на висока хигиена на всички повърхности в детски център за майки с деца до 2 год. възраст. Работодателят изисква висше образование;

Инженер, водоснабдяване и канализация. Ежедневен мониторинг на системите на компанията; Отговаря за оптимизиране и поддръжка на всички ОВиК системи в компанията; Отговаря за поддръжка на Пожаро-известителни системи, Пожарогасителни системи и пр.; Отговаря за поддръжката на ВиК системите в компанията; Изготвяне на справки, анализи и отчети; Работа ...

Монтажник, хладилни и климатични инсталации. Монтаж на термопомпени инсталации за отопление,охлаждане и топла вода:Монтаж,демонтаж и профилактика на климатични системи:Монтаж на слънчеви инсталации за топла вода:Поддръжка и сервиз на изградени инсталации.

Програмист, системи за управление на бази данни. Превеждане на документацията за бизнес изискванията за данни и съпоставяне на данни от източник към цел. Активно участие в прегледите на дизайна и модела на данните, предоставяки конструктивна обратна връзка.Предоставяне нанасоки на екипите за разработка, насочени към техн.въпроси, свързани с данните. ...

Más empleos: << · 2 · > · 4 · 5 · 6 · >>