Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Русе

en Español in English auf Deutsch en Français ...

23 ofertas de trabajo encontradas en Русе (Bulgaria):

Технически сътрудник. Директно обслужване на клиенти и осъществяване на продажби,отлична организация на работния процес.Изпращане на оферти, отговор на входящи запитвания.Изготвяне на нареждания за работа.Асистиране на управителя на склада. Следене на складови наличности и изготвяне на справки. Динамична работа с кл...

Чистач/ Хигиенист. подд.реда и чистотата на работни места-работни, сервизни и битови помещения, халета, складове, дворни места и др.прилежащи открити площи към структурните звена на ТД Митница Русе

Сервизен техник. изв.диагностика и сервиз на електроинструменти, лека стр.механизация и компресори диагностика и сервиз на място при клиента на по-едра техника

Психолог, училищен. наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на децата; р-ти в екип с педаг.специалисти, родители, институции, мед.лица и др.

Склададжия. издаване на документи за внос и износ от склада;товаро-разтоварна дейност; периодично извършване на инвентаризации;отговорност за организацията и подреждането на складовите площи;отговорност за правилното протичане на товаро-разтоварните работи правоспособност за мотокар

Техник, механик. Ръководи и пряко участва при системните проверки на механичната годност на оборудването,отразява информацията за текущото състояние в оперативен журнал Следи техническите параметри на машините и съоръженията и отразява междуремонтния преглед и поддръжка в съотвентата вътрешнофирмена документация

Работник, товаро-разтоварна дейност. Изпълнява възложените му задачи, свързани с комплектоване на продукция, получаване и приемане на облекла,кроящи и спомагателни материали, с доставки на поръчки към и от подизпълнители, както и по състоянието и подредбата на складовите наличности и площи  

Склададжия. Точно и навременно заготвяне на подадените към склада заявки на клиентите; • Прием и подреждане на стоките в склада; • Товаро-разтоварна дейност

Служител, запитвания. обслужване на клиенти писмено и по телефона на немски език за водещи концерни в телекомуникационния, енергийния и транспортния сектор Работа с компютърни системи

Портиер. Предоставя бърза и коректна информация на всеки посетител, относно правото му на достъп до пристанището.Точно и коректно описва информацията относно влизането и излизането на външни лица, превозни средства, и др.Осигурява достъп до пристанището на работници и служители на дружеството.Изготвя с...

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас). Съгласно длъжностна х-ка и изискванията за заемане на длъжността определени в чл.5 от наредба № 15/22.07.2019г. Води документацията на паралелките на който преподава

Контрольор, качество. Упражнява контрол върху качеството на произвежданата продукция, като провежда контрол в хода на технологичния процес на всички операции. Установява причините за лошото качество и брака.Контролира качеството на готовите изделия преди тяхното предаване в склада за готова продукция съобразно тех...

Оператор, автоматизирана монтажна линия. отговаря за качествено изпълнение на възложената р-та; внимателно боравене с подвески, , манипулатор, инструменти ръчно се откачат и разкачат метални детайли, които се движат по манипулатор към съответен процес за обработка

Образователен медиатор. р-та по проект Подкрепа за успех - посредник м/у семействата, местните общности, учениците в училището, съдейства за обхващането и качественото училищно обр-ние на учениците в училище; насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с учителите в училище

Чистач/ Хигиенист. почистване на под, врати, мебели и прозорци в класните стаи, хранилища, канцеларии, учебни работилници, сервизни помещения, както и общи части като коридори и дворни места

Водач, мотокар. Извършване на товаро-разтоварна дейност с мотокар;Подреждане на складовите наличности;Отговорност за правилната експлоатация на мотокара.

Общ работник, промишлеността. товаро-разтоварна дейност; р-та на поточна линия в пр-во на матраци;  дейности по пакетиране  и др. ръчна р-та и др.съпътстващи пр-вото дейности

Машинен оператор, опаковане/увиване. Работа на четкова машина за зачистване на тръби.Извършва настройка на машината. Следи за качеството на обработваните тръби, вътрешното и външното зачистване на заваръчния шев. Отделя наранените и надраскани тръби и спазва инструкциите за опаковка.Опакова готовите тръби Подготвя необходимите за...

Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки). Поправка и ремонт на стоки от рекламации. -Локализира възникнали в играчките повреди. -Изготвя становище за причината на повредата. -Отстранява при възможност повредата. -Отговаря за целостта на саморекламиращите се продукти от кодове try mе и тяхното излагане в търговска зала. -Гарантира ...

Началник смяна. - организира производствения процес - ръководи поверената му смяна и участва в производствения процес - контролира качеството на продукцията

Продавач-консултант. Посреща и обслужва клиенти в търговския обект и предлага информация и консултации във магазина на фирмата.Помага на клиентите при избора на стоки, като се съобразява с техните изисквания.Поддържа работното си място в подходящ за работа с клиенти търговски вид.Аранжира стоките на работното си място.Извър...

Медицинска сестра. компетентно лице, което предлага лекарства и хранителни добавки без лекарско предписание; получаване, подреждане на лекарства, р-та с касов апарат

Обслужващ, магазин. Зареждане на отдела със стока;  подреждане на стока по регали; Работа с касов апарат,работа с UV лампа, терминал и скенер; Работа с различни POS терминали за картови разплащания; Отчитане на оборотите от каса;