Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Русе

en Español in English auf Deutsch en Français ...

27 ofertas de trabajo encontradas en Русе (Bulgaria):

Специалист с контролни функции, преработваща промишленост. бригадир: Осигурява и гарантира изпълнението на дневния производствен план; Проследява качеството на произвежданите продукти, съгласно стандартите за качество; Контролира работата на операторите и проследява спазването от тях на приетите правила и политики във фирмата.

Специалист, поддръжка. Координиране и документиране на мерките за поддръжка и оптимизация в CMMS (компютъризирана система за управление на поддръжката);Контрол на процесите на непрекъснато усъвършенстване;Мониторинг и контрол на дейностите по поддръжка и ремонт в съответствие с основните показатели;Координиране на крайните с...

Организатор, производство. Организатор опаковка за цех -"Еко заварени филтри", цех " ППФ" , цех " Затворени филтри". Зарежда с материали линиите, предназначени за опаковане на филтри; в края на работната смяна попълва производствен формуляр(по образец); настройва печатите на джетовете;- проверява съответствието на матер...

Експедитор, стоки и товари. Приема , получава, разтоварва материали и изпраща готова продукция и пр. Изпълнява специфични задачи в обхвата на логистичната отговорност.Проверка на стоки и наличности, количества за доставка;Издаване на придружаващи документи за доставка; Опаковане съгласно логистични указания за предотв...

Счетоводител, оперативен. Приема и проверява първичните документи за извършените операции по закупуване на суровини, материали, съоръжения, офис обзавеждане, моторни превозни средства и др. за нуждите на фирмата.Контролира правилното оформяне на документите и срочното им предаване.Своевременно осчетоводява документит...

Експерт доставки, преработваща промишленост. Поддържа постоянен контакт с доставчиците на материали по отношение на качеството и изискванията на предлаганите продукти; Изисква коригиращи действия от доставчиците в случай на установени несъответствия. Инициира необходимите документи и процедури; Потвърждава и проверява коригиращите действия, прилагани от ...

Шивач, мъжко/дамско облекло. Приема и изпълнява поръчки за ушиване или корекции, съобразно зададените изисквания.Осигурява качество и бързина при изпълнение на поръчките, като се съобразява с изискванията по зададения шаблон.Изпълнява поръчките при спазване на технологичните правила и хигиената на обслужване.Поддържа изряден...

Медицинска сестра, със специалност в системата на здравеопазването. компетентно лице, което предлага лекарства и хранителни добавки без лекарско предписание; получаване, подреждане на лекарства, работа с касов апарат

Специалист, качество. осигуряване качеството на доставките: Поддържаш постоянен контакт с доставчиците на материали по отношение на качеството и изискванията на предлаганите продукти; Изискваш коригиращи действия от доставчиците в случай на установени несъответствия. Инициира необходимите документи и процедури; Потвърждав...

Касиер-приемчик, тотализатор. Извършва приемане на залози  и продажба на талони за участие в игрите , организирани от ДП Бълг.спортен тотализатор,изплаща печалби и обработва залозите за участие  

Дърводелец. Изработване на заготовки за опаковки от дъски и греди;Сковаване на палети;Разкрой на велпапе;Разкрой на вермикулитни плоскости;Почистване на работното място и оборудване. Да може да работи с 5 операционна дърводелска машина; Да може да работи с банциг;Да работи с пневматичен пистолет за ко...

Стоковед. Стоковед за цех "Затворени филтри", цех " Еко заварени филтри" Води отчетност на постъпващите и излизащи от склада материали;помага при приемането, транспортирането, подреждането,съхраняването, комплектоването и др. на стоки и материали;изпълнява и други конкретно възложени задачи , свързани с длъжно...

Оператор, пътно-строителни машини. упр-ние и обслужване на ПСМ при р-та на стр.обекти и произв.бази на дружеството, поддр.на машината; следи разхода на гориво; по време на престой участва в товаро-разтоварни работи, работи в гаража и/или склада; подреждане, почистване на машината и др.

Технически сътрудник. подпомага мениджъра при зареждането с материали на всички машини и съоръжения;попълва документи (справки , дневници и др.), свързани с отчитане на присъствието на персонала;организира работата на персонала, който ръководи мениджъра.изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с де...

Продавач-консултант. Продажба на музикални инструменти и аксесоари.Да консултира клиентите на обекта, да се грижи за стоката и приветливия  вид на магазина, да обработва поръчки направени през онлайн магазин , да отразява продажбите в софтуер .

Машинен оператор, шиене. Подготвя машината за работа; Познава и ушива всички детайли според инструкциите и изискванията за качество работа в екип и спазване на крайните срокове

Администратор, бази данни. Администратор данни за онлайн магазин. Обновяване на информация в уеб сайт, продуктови описания, ревизиране, етикиране и сортиране на стока и др.

Чистач, производствени помещения. Длъжността е със спомагателна функция;Почистване на офиси;Почистване на производствени помещения – използва се техника за почистване;Може да се извършва от хора без опит Отговорно отношения към задълженията; Спазване графика за почистване

Работник, сортировач. изв.ръчно сортиране на твърди битови отпадъци и разделя отпадъците по видове - хартия, стъкло, пластмаса и метал изв.почистване на зелените площи, складовата част, местата за хранене и почивка

Фрезист. Характеристика на работата – изработка на разнообразни детайли на инструменталнa фреза;Установява, настройва и закрепва режещи и измервателни приспособления и инструменти към машините;Следи за качеството и срока за изработка на продукцията; Разчитане на конструктивна и технологична документация

Продавач-консултант. Качествено и коректно обслужване на клиентите;Приемане, разположение и грижа за стоките;Работа на касата;Поддържане на реда и чистотата в магазина;Сътрудничество във всички области с екипа във филиала. комуникативност и отзивчивост в работата с клиенти

Техник, електрически системи. изв.подготвителни операции и монтаж на различни ел.инсталации; следи се за изправността, профилактиката и ремонта на ел.мрежи, машини и съоръжения в стр.обекти; контролират нормалното функциониране на ел.мрежи и инсталации; изв.всички видове ремонтни работи по ел.инсталация, апаратура, уредб...

Стоковед. Отговаря за материалното осигуряване на производствените възможности и реализацията на продукцията Води отчетността на постъпващите и излизащи от предприятието суровини и стоки

Шлосер. Очертава детайли по шаблон. Оразмерява и разчертава детайли. Разчертава и центрова отвори за укрепителни винтове и щифтове.Изсича детайли .пробива и занкерова отвори с ръчна или стационарна пробивна машина .нарязва резба-ръчно или машинно калибровка резба. Просича работния профил на основата...

Инженер, конструктор. Конструктор технологична обработка специализирано . Фирмата предлага обучение за проектиране на технологична екипировка за производство на автомобилни филтри

Продавач-консултант. Обслужване на клиенти; Приемане, подреждане и грижа за съхр. на стока; Подържане на хигиена на раб. място; Работа със склад. програма за продажби и парични средства и др.

Гипсаджия, мазач. приготовляване на всички видове обикновени варо-гипсови и гипсови разтвори и разтвори за полагане хастар при направа на гипсови мазилки; гасене на вар; направа на скеле; участие при направа на специални варо-гипсови и гипсови разтвори; участие при полагане на хастар за гипсова мазилка; участи...