Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Велико Търново

en Español in English auf Deutsch en Français ...

12 ofertas de trabajo encontradas en Велико Търново (Bulgaria):

Социален асистент. Социална услуга "Асистентска подкрепа" Предоставяне на социални услуги в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.

Готвач. Готвач - студена кухня. Поддържане на хигиена на работното място, бързина, сръчност по време на приготвянето на храни. Умения за работа в екип.

Касиер. • получава и потвърждава плащания в брой • работи с касови апарати за пресмятане на общите суми, които трябва да бъдат платени от клиента или върнати на клиента

Специалист, маркетинг и реклама. провеждане на продуктов и суровинен маркетинг покупки и продажби на вътрешен и външен пазар; водене и следене на кореспонденцията по търговската дейност и с продукти изискаващи документи

Продавач-консултант. Посреща и обслужва клиенти в търговския обект и предлага информация и консултации във магазина на фирмата. Работа с касов апарат и парични средства.

Санитар. Предоставя директни персонални грижи и помощ при дейностите в ежедневието на потребителите, настанени в ЦНСТМУ; Работи под прекия контрол на социалния работник; Организира и осъществява дневния режим на настанените;Служител пряко ангажиран с потребителите в услугата

Портиер. Осъществяване на контрол на пропусквателния режим в комплкса. Води дневник по образец на посещенията и стриктно следи за точното отчитане на влизане и напускане на посетителите

Сътрудник, социални дейности в социална услуга. Организира и осъществява дневния ритъм на настанените. Подпомага дейността на специалист, социални дейности. Подкрепа на децата при задоволяване на базисните им потребности и осигуряване на сигурна и безопасна среда. Активно участие при обучение в умения на настанените за справявне в ежеднев...

Продавач-консултант. - консултиране на клиентите за предлаганите стоки. - поддържа търговският вид и хигиената на работното си място. - следи за търговският вид и годността на предлаганите стоки,наличието на етикети и коректна продажна цена на предлаганите продукти.

Спедитор. Осигурява експедицията на стоки от складовата база, съобразно заявките на клиента; Оформя документите по превоз и товаро-разтоварна дейност

Más empleos: 1 · >>