Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Велико Търново

en Español in English auf Deutsch en Français ...

26 ofertas de trabajo encontradas en Велико Търново (Bulgaria):

Обслужващ работник, промишлено производство. Обслужване на машини за печатане, монтиране и опаковка на медицински изделия и ръчни операции за производство на системи и сонди за медицината.

Екструдерист. Управление и контролиране по стриктни предписания еднотипни операции от производствения процес; Работа на комплектоващи съоръжения за рязане на шлаух и други;

Огняр. Поддържа отоплителната система и осигурява отоплението на детската градина. Осигурява техническата поддръжка на имуществото, спортните площадки и съоръжения и поддържане на дворното пространство.

Управител, магазин. Подпомага дейността на Управителя на магазина при ръководенето, организирането, координирането на цялостния търговски процес; • Отговаря за отварянето или затварянето на търговския обект; • Следи и участва в процесите по правилно приемане, съхранение, подготовка за продажба, маркировка на стоките; • Отговаря з...

Продавач-консултант. Зареждане на стелажите със стоки: - Поставяне на етикети на продаваните групи стоки; - Аранжиране на стоките на щандовете и витрините, съгласно стандартите на компанията.

Образователен медиатор. -Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата  и учениците в образователния процес -Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности  в образователния и социалния живот на учениците от училището

Оператор, производствена линия. Следи за правилния режим на работа на всички машини и съоръжения в завода; Осъществява контрол за правилна експлоатация на оборудването и извършване на превантивна дейност за недопускане на аварии; Участва в съставянето на годишните графици за ремонт на механичното и технологичното оборудване; Анализи...

Опаковач. Извършва опаковане на готовата продукция, според изискванията за съответната поръчка; Отговаря за състоянието и правилната експлоатация на поверените му чембероващи и опаковащи машини и инструменти;

Оператор, производствена линия. Обслужва и контролира машините от поточната линия, съобразно техническите и технологични изисквания; Участва в профилактични и ремонтни дейности, свързани с машините и оборудването на инсталацията.  

Обслужващ работник, промишлено производство. Обслужване на машини за печатане, монтиране и опаковка на медицински изделия и ръчни операции за производство на системи и сонди за медицината.

Пласьор, стоки. Зареждане на търговската мрежа с хляб, хлебни и сладкарски изделия, привличане на нови клиенти, работа с касов апарат. Извършва и товаро - разтоварна дейност

Автомеханик. Извършва проверка на изправността на МПС преди започването на работната им смяна. Спазва изискванията за безопасност и изискванията за упражняване на длъжността според длъжностната характеристика.

Служител, човешки ресурси. Подготвя трудови договори, допълнителни споразумения; поддържа досиета; подготвя заповеди за освобождаване, служебни бележки, отпуски и др.

Учител / Преподавател, чужд език в занимания по интереси. Организира целогодишната си образователна, творческа и възпитателна работа съгласно ДОС; създава условия за подготовка и изява на интересите, способностите, талантите и дарованията на всяко дете; стимулира и развива познавателните интереси и творческите способности на децата чрез провеждан...

Стругар. Обработва детайли,профили с различни повърхности;поддържа в изправност всички инструменти Уведомява своевременно главния механик за доставка на разервни части

Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в извънкласни и извънучилищни дейности. Организира целогодишната си образователна, творческа и възпитателна работа съгласно ДОС; създава условия за подготовка и изява на интересите, способностите, талантите и дарованията на всяко дете; създава мобилни модели за работа с децата и учениците през свободното им време; стимулира и ра...

Пазач. осъществява пропускателен режим и контролира влизането и излизането в училищните обекти; следи за недопускане на кражби, злоупотреби и разхищения и при констатиране на такива случаи уведомява ръководството и органите на МВР

Салонен управител. Основните отговорности на длъжността Мениджър са свързани с контрол по спазването на стандартите на компанията относно качество, обслужване и чистота, обучение на персонала, управление на ресторантските показатели по продажби и качество на работа.

Инженер, инструментална екипировка. Създава конструкторски и технологични разработки в процес на производство, ремонт и усвояване на нови изделия, възли, агрегати, детайли и др.

Санитар. Поддържа хигиената в определени помещения; Подменя постелъчното бельо; Опакова и изнася отпадъците от помещенията; Придружава болния до операционната зала; Помага при преобличане на пациента; Следи и поддържа постоянно наличието на санитарни хигиенни средства.

Секретар, съдебен. Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; по време на съдебни заседания. Изготвя под диктовка на съдия, съдебни протоколи; изпълнява разпореждания, постановени в открити съдебни заседания.

Логопед. осигуряване на подкрепа за личностното развитие на деца, нуждаещи се от обща и допълнителна подкрепа, чрез провеждане на ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по по отношение на комуникативните нарушения на децата. По проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образ...

Работник, производство на химически токоизточници. Машинните оператори в химическото производство изпълняват следните основни задачи: • пускат в действие, контролират, настройват и изключват машини и устройства; • наблюдават протичането на реакционни и трансформиращи процеси в съответствие с процедури за безопасност; • наблюдават измервателни ур...

Машинен оператор. Следи за правилния режим на работа на машината, настройва необходимите параметри, зарежда машината с консумативи. По нареждане ба ръководителя.

Продавач-консултант. Обслужва клиентите в магазина.Подрежда стока по рафтове и витрини. Поддържа необходимата хигиена на работното място и спазване на противоепидемичните мерки.

Машинен оператор. Приема и изпълнява произв. поръчки. Настройва, управлява и контролира произв. машина и поточна линия. Зарежда материали и суровини. Поставя и сменя рулата с фолиа. Следи за отклонения в производствения цикъл и предприема коригиращи действия. Контролира качеството на продукцията, отчита произведе...