Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Бургас

en Español in English auf Deutsch en Français ...

17 ofertas de trabajo encontradas en Бургас (Bulgaria):

Склададжия. приемане на стока, предаване и опаковане на стока, хигиена на работното място, не работи с парични средства , стоката е електоуреди ( малки ел. уреди)

Специалист с контролни функции, търговия. Ще осъществява продажби, спрямо заложените ти индивидуални и месечни екипни цели; Ще развива и поддържа клиентската база на обекта; Ще обслужва клиентски плащания и администрира осъществени продажби; Ще изготвя периодична отчетност; професионално и вежливо обслужване на клиентите.

Психолог, училищен. 0,5 бройка/извършва дейностите, свързани с психологически проблеми на учениците и персонала; разработва психологически профили на децата и персонала в училището; води необходимата училищна документация провеждане на консултации, работа в екип

Медицинска сестра. ръководи и отговаря за цялостната работа в поверената й група; приема децата и провежда необходимите хигиенни и профилактични прегледи; провежда ежедневен филтър на децата;наблюдава здравословното състояние на децата; води медицинската документация на децата в групите и класовете пряко подчинена на...

Общ работник. общ работник в склад - подготвяне на заявки за стока за транспортиране (товаро-разтоварна дейност) на алуминиеви профили ; подреждане склад; кат. В за МПС физическа натовареност

Организатор дейности. Приема заявки от сервиз, организира и разпределя задачите към сервизните екипи, организира и координира монтажите на нови изделия. Изготвя оферти за подмяна на танзометрично оборудване, участва в планирането, проектирането и изпълението на нестандартни проекти. Компанията поддържа сервизно 12...

Отчетник, счетоводство. Води  счетоводни сметки и документи.Изчислява, класифицира и записва цифрови данни с цел поддържане на финансова документация. за заместване в майчинство-24м.

Охранител. Упражнява охрана и контрол на имуществото на съответния обект. Да е запознат с плана за евакуация и задълженията на персонала при ликвидиране на пожар и аварии.

Охранител. Превенция на кражби и предотвратяването им.Проверка и контрол на системите за сигурност, преглед на видеозаписи.Наблюдение на търговски и складови площи.Проверка и контрол на стоки с висока стойност

Шофьор, товарен автомобил. Управлява поверения му товарен автомобил, осъществява превоз на стоки и  материали по зададени маршрути, извършва техническа поддръжка на товарния автомобил.

Más empleos: 1 · >>