Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Бургас

en Español in English auf Deutsch en Français ...

29 ofertas de trabajo encontradas en Бургас (Bulgaria):

Готвач. Приготвя качествена кулинарна продукция, съгласно рецептурите и утвърдената матрица за хранене. Участва в производството на готварска продукция под ръководството на Главния готвач. Спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките. Спазва стандартите за обслужване въ...

Учител, детска градина. Осъществяване на правилна организация на режима и комфортно пребиваване на децата в детската градина Познава и спазва законно установените норми.Познава правата на човека и детето, спазва професионална етика и др.

Кранист. Извършва товаро-разтоварни работи с портален кран-5т., 15т., козлови кран-5т. и ел. телфер-8т., поддържа в изправност числящите се СПС, почиства от ръжда , смазва и боядисва достъпните места. Изпълнява безопасно и качествено закрепване на товрите.Прилага Наредба за безопасната експлоатация и технически...

Мияч, съдове (ръчно). Измива кухненските съдове, машините и съоръженията. Почиства и поддържа кухненските и подготвителните помещения, хладилните и складовите помещения според изискванията на вътрешните правила. Правилно експлоатира материалната база, инвентар и съоръжения в кухнята. Поддържа високо ниво на хигиена, касаещо както р...

Сервитьор. Посреща, настанява, информира и подпомага избора на клиентите. Познава отлично менюто и предлагания асортимент. Осигурява качество и бързина на обслужване. Следи за външния вид на ястията, които получава от кухнята и за вида на напитките, които се подават от бара. Сервира възможно най-бързо на кл...

Камериер/камериерка, хотел. 1.    Основно почистване на хотелските стаи по стандарт. 2.    Почиства, дезинфекцира, проветрява и подрежда стаите, санитарните възли, балконите, коридорите и други помещения в поверения район. 3.    Уточнява заетостта на стаите с дежурния администратор. 4.    Подменя постелъчния инвентар,...

Завеждащ, административна служба. подготвяне на трудово-правни документи за персонала, водене на касова отчетност, изготвяне на ведомости за заплати, УП1, УП2, Д1, Д6,Д3, форма 76, отчети НСИ, подпомага изготвянето на Списък-образец1 архивиране на документи, завеждане на заявления за ползване на отпуск, работа с Школо.бг

Технически сътрудник. Търговска кореспонденция на английски и български език, извършване на административна дейност, подготовка за международни изложения, комуникация с клиенти и др.

Сервитьор. посреща клиентите и предоставя менюто и списък и напитките, взема поръчки за храни и напитки, сервира и почиства масите, представя сметките, приема плащането и работи с касови апарати

Помощник-готвач. участва във всички операции по първична обработка на продуктите, следи за спазване на технологичните режими за първична обработка на продукти

Сметосъбирач. Събира отпадъци, използваки сметосъбираща и сметоизвозваща техника, повдига кофи за отпадъци и изсипва съдържанието им в камиони или по-големи контейнери, разтоварва камиони за отпадъци

Главен счетоводител. - Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи; - Изготвяне и подаване на ДДС декларации, VIES декларации, Интрастат; - Обработка на ТРЗ документи, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения, изготвяне на ведомости за заплати; - Изготвяне и подаване на всичк...

Учител, детска градина. Включва дейности и взаимодействия по отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца от 3г. възраст до постъпването им в 1 клас.Опазване живота и здравето на децата. Планиране на образователния процес, базиран върху придобиване на ключови компетентности от децата; ефективно използване н...

Медицинска сестра. Ръководи и отговаря за цялостната работа в поверената й група. Приема децата и извършва ежедневен контрол за здравословното им състояние. Провежда и организира занимания на децата в групата. Отговаря за храненето на децата.   Наблюдава здравословното състояние на децата и оказва при необходимо...

Служител, човешки ресурси. Съставяне и поддържане на личните досиета на работниците и лужителите. Подготовка на трудовите договори и допълнителните споразумения, документите при прекратяване на трудовия договор, изчисляване и вписване на трудовия стаж, изготвяне заповеди за отпуск. Уведомяване в териториалните поделения на НАП за ...

Експерт. Води отчет за поръчките, исканията за технически услуги и планови ремонти. Изготвя месечни сведения и отчет за извършените ремонти. Изготвя заповеди, свързани с дейностите на формированието. Открива досиета на отделните поръчки, изчислява и разнася себестойността в тях.

Шофьор, автобус. Извършва външен преглед и основна проверка на всички показатели на МПС и на състоянието на инструментите и принадлежностите преди излизане на път; следи за нормалната работа на двигателя и системите на МПС и за безопасността на движението по време на път; взема мерки за незабавното отстраняване на повреди;...

Охранител. Превенция на кражби и предотвратяването им.Проверка и контрол на системите за сигурност, преглед на видеозаписи.Наблюдение на търговски и складови площи.Проверка и контрол на стоки с висока стойност

Охранител. превенция на кражби и предотвратяването им; проверка и контрол на системите за сигурност;преглед на видезаписи; проверка на оперативна наличност на стоки; наблюдение на търговски и складови площи; проверка и контрол на стоки с висока стойност

Техник, механик. дейности по монтаж на промишлени везни, механично изготвяне на детайли, работа с пробивни машини, рязане с електроинструменти, заваряване, монтаж на конструкции за ел. кабели табла и др. периферни устройства

Завеждащ, административна служба. подготвяне на трудово правни документи за персонала, водене на касова отчетност, изготвяне на ведомости ,УП1, УП2,Д1,Д6,Д3, форма 76, отчети НСИ,подпомага изготвянето на Списък-образец1 архивиране на документи, завеждане на заявления за ползване на отпуск, работа с Школо.бг

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. планира, организира и провежда образователен процес, базирайки го върху придобиване на ключови компетентности от учениците. прилага ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребности на учениците анализира образователните резултати и формираните компетентности на...

Общ работник. Извършва товаро-разтоварна дейност в склада за строителни и отоплителни материали; • Разтоварва и подрежда стоки, рекламни материали и съоръжения в склада с цел тяхното правилно опазване; • Обща работа в склада; • Товарене на стоката с мотокар по заявка на клиента; • При обработка на товарите сп...

Оператор, производствена линия. получава изходните суровини от ръководител база и ги подава към съответните позиции на поточната линия, като готовата продукция се реди на палет( физическа натовареност). следи за качеството на продукцията по време на производството изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието....

Манипулант, промишлеността. -Взема участие в основните дейности в производствената база; -Участва в дейностите по палетизиране и опаковане на готовата продукция/ сухи строителни смеси/; -Съдейства за извършване на товаро-разтоварни дейности на готовата продукция, суровини и др. - Взема участие при извършването на текущи и планирани пр...

Оператор, преса. работи на хидравлична двупозиционна преса за изработка на метални изделия-предпазни бомбета за обувната промишленост/ръчно и със специални инструменти се изваждат металните изделия ( бомбета) претеглят се и се отстарняват излишните елементи

Камериер/камериерка. Поддържа хигиената в определените стаи или помещения;Подменя постелечния инвентар,пердета хавлии и посуда;,Зарежда с хигиенни материали и рекламни брошури;

Продавач-консултант. продава козметика за лице, грижа за кожата консултиране на клиента относно козметичните продукти на фирмата телекомуникация с клиента посрещане и изпращане на клиента смените са от 09:30-14:30 и 14:30-19:30 часа

Охранител. Физическа охрана  и видеонаблюдение на обект (м-н Т-маркет) обекта е в к-с Славейков до бл. 40-41.Проверка и контрол на системите за сигурност.