Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Благоевград

en Español in English auf Deutsch en Français ...

19 ofertas de trabajo encontradas en Благоевград (Bulgaria):

Общ работник. почистване и подържане на общи и прилежащи части към кметствата на селата от община Благоевград, съгласно длъжностна характеристика  

Работник, поддръжка на пътища. подръжка и почистване на общи и прилежащи към кметството площи, канафки, бордюри и храсти, съгласно длъжностна характеристика поставяни от работодателя

. agente de servicio de atención al clienteDanish Speaking Customer Support Specialist. *Please note that the position is based in Sofia, Bulgaria and we will help you to relocate Do you love pets? Do you dream to work for the well-being of the animals? If your answer is YES – join the leader in the CX (Customer Experience) industry  TELUS International Bulgaria! ...

Електротехник, строителен. инсталиране и ремонт на електрически съоръжения, монтаж на хидротехнически съоръжения - строителен обект във Франция поставени от работодателя

Общ работник. Извършва обща работа в цеха за сортиране на гъби. Пренася продукцията преди и след пакетирането. Извършва и други дейности, възложени от управителя. Спазва ВПВТР и ЗБУТ.

Отчетник, счетоводство. - Оформя документите,свързани с финансовата дейност. - Обработва счетоводните документи по сметките, за които отговаря. - Изчислява и осчетоводява вноските за държавния и общинския бюджет, за ДОО и за фонд “ПКБ”. - Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответните отчетни п...

Водач, мотокар. Управлява мотокар .  Следи и поддържа техническото състояние на машината. Преди започване на работа проверява изправността ,зарежда с гориво, масло и охладителна течност машината.

Машинен оператор производство на брикети и пелети. Машинните оператори обслужват, наблюдават и регулират оборудване за производството на брикети и пелети. Следят за правилното функционеране на машините.  

Шофьор, товарен автомобил (международни превози). Материални и финансови отговорности. Носи отговорност за повереното му имущество, отговорност при установени липси на материали, отговорност за повреди на превозваните товари, както и на повереното му МПС, работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на ...

Помощник, кухня (без домашен). Измива, реже и подготвя продуктите за готвене. Работи с кухненските уреди, почиства кухнята и местата за приготвяне на храни, готварски плотове. Изпълнява и други задължения, възложени му от прекия ръководител.

Машинен оператор, производство на плодови/зеленчукови сокове. Поддържа и обслужва машини и съоражения в производството. Спазва здравословни и безопасни условия на труд, хигиена точност и прецизност при възложената работа.

Опаковач. Опакова и запечатва различни продукти, пълни бутилки и поставя етикети. Носи отговорност за повереното му имущество и качествената изработка.

Гладач. Извършва процеса гладене на отделни детайли или на цели изделия, като използва специализирани приспособления за това , в съответствие с установените технологични изисквания . Подготвяне на детайли или изделия за гладене .

Гладач. Извършва процеса гладене на отделни детайли или на цели изделия , като използва специализирани приспособления за това,в съответствие с установените технологически изисквания .  

Сервитьор. Посреща и обслужва гости на заведението. Приема поръчки на клиенти за храна и напитки. Според длъжностната характеристика за заеманата длъжност.

Камериер/камериерка. извършва почистване и подреждане на хотелските стаи, сервизни помещения и общи помещения - фоайета и стълбища. при необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с длъжността

Книговезец. Приема и изпълнява поръчки, съобразно зададените изисквания. Следи за качеството на изделията.Изпълнява задачите при спазване на технологичните правила.

Сервитьор. Посреща и обслужва гостите на заведението, като ги запознава с качествата на ястията и напитките от менюто. Приема поръчките на клиентите за храни и напитки. Сервира и отсервира. Работи с парични средства и касов апарат. Ежедневно отчита оборота. Почиства масите и района, както прибори и оливерници.

Транжор. • приема необезкостеното месо; • подрежда и дефростира в съответното помещение за дефростация; • обезкостява месото.  Следи за правилното съхранение на обезкостеното месо,готови полуфабрикати в хладилната камера ,съгласно ТС. • по време на работа работникът е длъжен да спазва стриктно инструкциите за безопасн...