Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales de la salud

en Español in English auf Deutsch en Français ...

19 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales de la salud:

en Estonia: Logopeed. Üldlogopeedi ametikoht vene õppekeelega lasteaias Tööülesanded: Laste õppe ja arengu toetamine. Omalt poolt pakume: Paindlik tööaeg; Kaasaegne kabinet tööks vajalike vahenditega; Pikemat puhkust ehk 56 kp puhkust; Mujalt ühistranspordiga sõites 40% soodustus kuukaardilt Muud nõuded: Eri...

en Estonia: Logopeed tasandusrühma. Tööülesanded: Põhilised tööülesanded: - laste kõneravi korraldamine; - laste kõne arendamine individuaal- ja grupitegevuses; - lapsevanemate ja õpetajate nõustamine; - koostöö õpetajate ja teiste lapse arengut toetavate spetsialistidega; - erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine. O...

en Estonia: Logopeed. Lasteaialogopeed Tööülesanded: Põhilised tööülesanded: - laste kõne arengu taseme hindamine ja kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ; - laste kõneravi korraldamine; - õpetajate ja lastevanemate nõustamine; - koostöö õpetajate ja teiste lapse arengut toetavate spetsialistidega; - vajalike õppema...

en Estonia: Logopeed. Lääne-Nigula haridusosakonna Tugiteenuste Keskuses Tööülesanded: Lääne-Nigula haridusosakonna Tugiteenuste Keskus koondab valla koolides ja lasteaedades töötavaid tugispetsialiste ning toetab hariduslike ja arenduslike erivajadustega laste arengut. Logopeedina on Sinu ülesanneteks logopeedi...

en Estonia: Eripedagoog. Tööülesanded: HEV-õpilaste uurimine ja hindamine. Soovituste andmine eripedagoogilise abi osas. HEV-õpilaste ja nende vanemate nõustamine. Õpetajate nõustamine. HEV-õpilaste õppe- ja kasvatustöö läbiviimine. HEV-koordinaatori ülesanded. Omalt poolt pakume: Pakume tööd sõbralikus kollektiivis loo...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Logopeediliste probleemidega õpilaste õppeprotsessi toetamine. Omalt poolt pakume: -tööd sõbralikus kollektiivis, -pikka puhkust suvel (56 päeva) -ainealastel koolitustel osalemine -konkurentsivõimelist palka Muud nõuded: Kandidaat peab oskama töötada suures koolis ja su...

en Estonia: Logopeed. Tasandusrühma logopeed Tööülesanded: 1. Uurib laste kõnet: hääldamist, sõnavara,grammatikat, lauseehitust, jutustamist ja kõnedefekte. 2. Viib läbi individuaalseid õppetegevusi lastega, et parandada kaldeid nende arengus ning taastada rikutud funktsioonid. Koostab sellekohase arenduskav...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Logopeediline abi kooli õpilastele Omalt poolt pakume: • Väärikat töötasu, mis sisaldab ka toetust • Lisatasu lisatöö eest • Head tunnustamise süsteemi • 56 kalendripäeva puhkust • Võimalust osaleda koolitustel ja õpiringides • Sõbralikku ja tugevat meeskonda ning mentori abi...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Otepää Gümnaasium, väärika ajaloo ja traditsioonidega kool, otsib oma meeskonda aktiivset õpilaste arengut toetavat võtmeisikut. Logopeed osaleb erivajaduste väljaselgitamisel, logopeedilise abi planeerimisel ning korraldamisel. Teeb koostööd kooli juhtkonna, õpetajate, lapsevanemate...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Õpilase kommunikatsioonivõime hindamine; Kommunikatsioonihäiretega õpilaste väljaselgitamine, nende suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine ning neile sobiva suhtluskeskkonna soovitamine; Õpetajate toetamine õpilaste kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ning kompen...

Más resultados: 1 · >>