Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales de la salud

en Español in English auf Deutsch en Français ...

18 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales de la salud:

en Estonia: Logopeed. lasteaias lapsehoolduspuhkuse asendusajaks Tööülesanded: Logopeedu tööülesannete hulka kuulub laste arenguvajaduste märkamine ja toetamine, õpetajate ning lapsevanemate nõustamine. Omalt poolt pakume: Pakume kaasaegset töökeskkonda looduskaunis kohas, uues lasteaiamajas. Lasteaiapere on sõbrali...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Lastele logopeedilise teraapia kavandamine ja teostamine lähtuvalt lapse individuaalsest eripärast, kooli õppekavast ja arengukava eesmärkidest. Omalt poolt pakume: Inimsõbralikku töökeskkonda ja mitmekülgset tööd erivajadustega õpilastega, tööga kohanemisel kogemustega kol...

en Estonia: Tegevusterapeut. Tööülesanded: tegevusterapeudi töö (sh töö rehabilitasiooni- ja taastusravimeeskonnas). Omalt poolt pakume: meeldivat töökollektiivi, väljakutseid pakkuvat ja huvitavat erialast tööd, enesearendamis- ja koolitusvõimalusi, 5 kalendripäeva lisapuhkust Muud nõuded: erialane haridus või se...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: • kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ja kõneravi korraldamine; • laste kõne arenguks sobiva õpikeskkonna loomine; • õpetajate ja lastevanemate nõustamine. Omalt poolt pakume: Tegusat ja sõbralikku töökollektiivi ning kaasaegset töökeskkonda. Kodus töötamise võimalus: ...

en Estonia: Logopeed. täiskoormus Tööülesanded: - tugiteenust vajavate õpilaste väljaselgitamine; - kõneravitundide ettevalmistamine ja läbiviimine; - õpetajate ja lastevanemate nõustamine; - vajalike õppematerjalide koostamine; - erialase dokumentatsiooni täitmine. Omalt poolt pakume: - ajakohast töökeskkond...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Logopeedi eesmärk on suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja parandamine. Logopeed selgitab välja kõneravi vajavad lapsed ning tegeleb nendega, vajadusel koostab individuaalsed õppekavad ja juhib lapse arengu meeskonna ...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: See töö sobib Sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid järgnevates tegemistes: • Harku valla laste kujunemisprotsessi toetamine; • laste kõne ja suhtlemisoskuse arendamine; • lastele sobiva suhtluskeskkonna loomine; • laste koolivalmiduse hindamine; • haridusasutuse ja kodu vahelise k...

en Estonia: Tegevusterapeut. 0.5 - 1 kohaga tegevusterapeut Tööülesanded: Tegevusteraapia protseduuride teostamine rehabilitatsiooni (lapsed, täiskasvanud) kui tervishoiu valdkonnas. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0.5 - 1 kohaga

en Estonia: Tööohutuse (töökeskkonna) spetsialist. Tööülesanded: • juhendamiste läbiviimine; • personali poolt juhendite järgimise kontrollimine; • ettevõttesisese ja ettevõttevälise personali koolituse korraldamine; • koostöö töövõtjatega; • osalemine firma sertifitseerimisel vastavalt ISO 45001 standardi nõuetele oma vastutusala piires;...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Logopeedi tööülesannete hulka kuulub venekeelsete laste arenguvajaduste märkamine ja toetamine, õpetajate ning lapsevanemate nõustamine. Omalt poolt pakume: Sõbralik kollektiiv ja toredad lapsed Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: kokkulepel

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Hea spetsialist, ootame Sind muutma Viljandi linna alushariduse kvaliteeti. Viljandi on tõeline suurlinn. Ehk mitte oma rahvaarvu ega majade kõrguse poolest, küll aga siinsete inimeste teotahte, loovuse ja saavutuste poolest. Siin mõeldakse suurelt ja kõik, mis ette võetakse, peab ole...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Õpilaste kommunikatsioonivõime arendamine, suulise ja kirjaliku kõneloome treenimine ning mõistmisoskuse ja mitteverbaalse suhtluse arendamine. Omalt poolt pakume: Meeldivat ja arenevat töökeskkonda ning sõbralikku kollektiivi. Meeskonnakoolitusi ja ühisüritusi. Muud nõud...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Logopeediliste probleemide teoreetiline ja praktiline lahendamine patsientide igakülgse toimetuleku toetamiseks. Omalt poolt pakume: huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd toredas meeskonnas, erialase arengu ja enesetäiendamise võimalusi, häid sportimise ja vaba aja veetmise ...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Logopeedi eesmärk on suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja parandamine. Logopeed selgitab välja kõneravi vajavad lapsed ning tegeleb nendega, vajadusel koostab individuaalsed õppekavad ja juhib lapse arengu meeskonna ...

en Estonia: Logopeed rehabilitatsioonimeeskonda. Tööülesanded: Rehabilitatsioonimeeskonnas kõneravi vajavate klientide logopeediline nõustamine ja konsulteerimine logopeedilistes küsimustes; klientide raviprotsessi planeerimine ja realiseerimine; tugivõrgustikunõustamine; meeskonnatöös osalemine. Omalt poolt pakume: Osalist või täist...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Peamisteks tööülesanneteks on Antsla valla haridusasutustes (koolid, lasteaiad) õppivate ja koduste laste kõne arengu toetamine ning õpetajate, lapsevanemate ja tugispetsialistide nõustamine lapse kõnearengu kujundamisel. Täpsemad tööülesanded on kirjeldatud logopeedi ametijuhendis,...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Hea spetsialist, ootame Sind muutma Viljandi linna alushariduse kvaliteeti. Viljandi on tõeline suurlinn. Ehk mitte oma rahvaarvu ega majade kõrguse poolest, küll aga siinsete inimeste teotahte, loovuse ja saavutuste poolest. Siin mõeldakse suurelt ja kõik, mis ette võetakse, peab ole...

en Estonia: Logopeed. Siimusti Lasteaed-Algkool Tööülesanded: Siimusti Lasteaed-Algkool ootab oma toredasse kollektiivi positiivse ellusuhtumisega ning koostööd väärtustavat logopeedi. Logopeed uurib laste suulise kõne arengut ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed. Kõnearendus toimub mänguliselt ja läbi teg...