Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales de la salud

en Español in English auf Deutsch en Français ...

23 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales de la salud:

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Töö sisuks on vene keelt rääkivate lasteaia laste kõnearendamine individuaalselt või väikestes gruppides. Omalt poolt pakume: Mitmekesist ja paindlikku tööd, puhkust 56 kalendripäeva aastas, enesearendamise võimalusi, toetavat ja sõbralikku meeskonda. Kodus töötamise võim...

en Estonia: Logopeed. Lapsehoolduspuhkuse asendajaks Tööülesanded: Logopeedilise abi osutamine vene keeles tasandusrühma lastele, pedagoogide ja lastevanemate nõustamine lapse arengu toetamiseks. Omalt poolt pakume: Erialaselt huvitav ja vastutusrikas töö, toredad lapsed, kompetentsed ja toetavad kolleegid. Muud...

en Estonia: Logopeed. Rehabilitatsioonikeskuses Tööülesanded: Logopeed on tippspetsialist, kelle töö eesmärk on patsiendi kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine. Töö koosneb vahetust tööst patsientidega, töö ettevalmistusest ja analüüsist, su...

en Estonia: Tegevusterapeut. Töö on Rehabilitatsioonikeskuses Tööülesanded: Tegevusterapeut on tegevuse ja tegevusvõime spetsialist. Tema töö eesmärk on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus. Tegevusterapeudi ülesanded on ...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Logopeedia- ja kutsevalikualase töö planeerimine, analüüs ja aruandlus. Klientide, töötajate, lapsevanemate individuaalnõustamine, lapse arenguga seotud probleemides. Grupinõustamine ühesuguste spetsiifiliste probleemidega klientidele. Kutsevalikualaste konsultatsioonide, loengute ja...

en Estonia: Logopeed. 0,5 koormusega Tööülesanded: Lasteaed Kelluke pakub tööd logopeedile (eesti keel) koormusega 0,5 kohta. Omalt poolt pakume: Pakume kaasaegset töökeskkonda uues kaasaegses majas, mitmekesist ja paindlikku tööd, arengu- ja koolitusvõimalusi, toetavat meeskonda, puhkust suvel (56 päeva...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Töö eesmärgiks on laste kõne arengu kõrvalekallete maksimaalne korrigeerimine. Määrab laste kõnepuude struktuuri ja raskusastme. Koostab klasside jaoks rühmad, võttes arvesse õpilaste psühhofüüsilist seisundit. Viib läbi rühma- ja individuaaltunde, et parandada kõne arengu kõrval...

en Estonia: Logopeed. Sindi Gümnaasium otsib oma meeskonda logopeedi. Tööülesanded: - Tugiteenust vajavate õpilaste väljaselgitamine; - kõneravitundide ettevalmistamine ja läbiviimine; - õpetajate ja lastevanemate nõustamine; - vajalike õppematerjalide koostamine; - erialase dokumentatsiooni täitmine. Omalt poo...

en Estonia: ABA teraapia spetsialist. Tööülesanded: - ABA teraapia tundide läbiviimine erivajadustega (sh autismispektri häirega) lastega vanuses 2 - 7 aastat laste arengukeskuses vene keeles - lapsevanemate nõustamine lapse arendamisel ja tema toimetuleku toetamisel - osalemine teenuse arendamisel, koostöövõrgustike töös ning ABA v...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Töö sisuks on vene keelt rääkivate lasteaia laste kõnearendamine individuaalselt või väikestes gruppides. Omalt poolt pakume: Mitmekesist ja paindlikku tööd, puhkust 56 kalendripäeva aastas, enesearendamise võimalusi, toetavat ja sõbralikku meeskonda. Kodus töötamise võim...

en Estonia: Logopeed. Põhikoht valikuvõimalusega 0,5 - 1,0 ametikohta Tööülesanded: Kommunikatsioonivõime hindamine: 1. Kommunikatsioonivõime uurimine, põhjuse ja vajaduse väljaselgitamine. 2. Andmete kogumine tegevuse kavandamiseks. 3. Hindamismeetodite ja -vahendite valimine. 5. Täiendava diagnostika vajaduse ...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis logopeedilise nõustamise osutamine ning vajadusel hinnangute koostamine. Omalt poolt pakume: Toimivat meeskonda; juhtumipõhist koostööd; häid töötingimusi. Kodus töötamise võimalus: Ei

en Estonia: Logopeed. Uulu Põhikool Tööülesanded: Kõneravi vajavate õpilaste väljaselgitamine; kõneravialase töö koordineerimine I-III kooliastmes, kõneravitunni ettevalmistamine ja läbiviimine; õpperühmade moodustamine; dokumentatsiooni korrashoidmine; kolleegide ja lastevanemate nõustamine. Omalt poolt pa...

en Estonia: Logopeed. Pakume osalise koormusega tööd logopeedile. Tööülesanded: Sinu roll on lasteaias kõneravi vajavate laste õppe ja arengu toetamine, aidates kaasa nende eakohasele arengule. Omalt poolt pakume: 230 õpilasega maakooli, sõidukompensatsiooni, oma klassiruumi, toetavat kollektiivi, võimalust muuta elu...

en Estonia: Logopeed/eripedagoog. Täiskohaga töö Tööülesanded: Eelkooliealiste laste kommunikatsioonivõime hindamine ning nende arengu- ja õpioskuste taseme väljaselgitamine; häälikuseade ning suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine; lapsevanema nõustamine ja juhendamine lapse kommunikatsioonivõime arendamisel; võrgustikutöö...

en Estonia: Logopeed. lasteaeda Tööülesanded: Erivajadustega lastele logopeedilise teraapia kavandamine ja teostamine lähtuvalt lapse individuaalsetest võimetest ja lasteaia õppekavast. Omalt poolt pakume: Inimsõbralikku töökeskkonda ja võimalust teha koostööd. Muud nõuded: Empaatiavõime ja hoolivus. Kodus tööta...

en Estonia: Logopeed. Siimusti Lasteaed-Algkool Tööülesanded: Siimusti Lasteaed-Algkool ootab oma toredasse kollektiivi positiivse ellusuhtumisega ning koostööd väärtustavat logopeedi. Logopeed uurib laste suulise kõne arengut ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed. Kõnearendus toimub mänguliselt ja läbi teg...

en Estonia: Logopeed. 1,0 ametikohta, tähtajatu leping Tööülesanded: Logopeediline töö 1.-9. klass. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda ja arenguvõimalust; head ja toetavat kollektiivi; võimalust osaleda kooli- ja õpikeskkonna arendustöös. Kodus töötamise võimalus: Ei

en Estonia: Logopeed. Tähtajatu tööleping Tööülesanded: Lasteaia laste ja kooliõpilaste logopeediline nõustamine. Omalt poolt pakume: Tööd väikeses maakoolis; hoolivat ja sõbralikku kollektiivi. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,5 ametikohta

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Logopeedi tööülesanneteks on tavalasteaia laste ja ühe sobitusrühma laste kõne arengu toetamine (kõik toetust vajavad lapsed saavad hetkel logopeedilist abi), lapsevanemate ja personali nõustamine. Omalt poolt pakume: Pakume täiskoormusega paindlikku tööaega, sisustatud ka...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: • tugiteenust vajavate lasteaialaste või õpilaste väljaselgitamine koostöös teiste spetsialistide ja õpetajatega; • lasteaialaste/õpilaste kommunikatsioonivõime hindamine, nende suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine ning neile sobiva suhtluskeskkonna soovitamine • lapsevanemat...

en Estonia: Tegevusterapeut. Töö toimub Rehabilitatsioonikeskuses Tööülesanded: Tegevusterapeut on tegevuse ja tegevusvõime spetsialist. Tema töö eesmärk on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus. Tegevusterape...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Hea spetsialist, ootame Sind muutma Viljandi linna alushariduse kvaliteeti. Viljandi on tõeline suurlinn. Ehk mitte oma rahvaarvu ega majade kõrguse poolest, küll aga siinsete inimeste teotahte, loovuse ja saavutuste poolest. Siin mõeldakse suurelt ja kõik, mis ette võetakse, peab ole...