Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales de la salud

en Español in English auf Deutsch en Français ...

94 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales de la salud:

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Estonia: Pereõde. Tööülesanded: Patsientide vastuvõtt, retseptide väljaandmine, arvuti kasutamine tööülesannete täitmiseks, vaktsineerimine. Omalt poolt pakume: Kõik vajalik tööülesannete täitmiseks - tööarvuti, tööriided, mugavad töötingimused, sõbralik ja väike kollektiiv. Kodus töötamise...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Kõneravi vajavate laste väljaselgitamine, nende õppe ja arengu toetamine; kõneravitundide ettevalmistamine ja läbiviimine; õpetajate ning vanemate nõustamine; võrgustikutöö korraldamine teiste valdkondade spetsialistidega. Omalt poolt pakume: Head töötingimused;...

en Estonia: Valveõde. Tööülesanded: Ametikoha põhieesmärk on kinni peetavatele isikutele meditsiiniteenuse osutamine. Tööülesanneteks on tervishoiuteenuse osutamine nii iseseisvalt oma pädevuse piires kui ka koos arstiga, piisava ravimi- ja tarvikute varu tagamine, dokumentatsiooni koostamine ja kontrollimine....

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: - Kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ja nende kõneravi korraldamine. - Koostöös õpetajatega mitmekesiste meetodite abil laste õppe- ja kasvatustöö korraldamine. - Laste kõne arenguks soodsa keskkonna loomine. - Õppekavast lähtuvalt kvalifitseeritud kõneravi...

en Estonia: Füsioterapeut. Tööülesanded: Füsioterapeutiline klientide hindamine; füsioteraapia teenuse osutamine; rehabilitatsioonimeeskonna töös osalemine. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi; ühisüritusi. Muud nõuded: Eeldame füsioteraapiaalast kõrgharidust; tervishoiu või sotsiaalhoolekande...

en Estonia: Psühhiaater. Tööülesanded: Arstiabi osutamine psühhiaatria erialal, töötamise võimalus ka psühhiaatria eriala residentidel. Omalt poolt pakume: Eneseteostamise ning -arengu võimalusi; ajutist elamispinda või abi elamispinna otsimisel. Muud nõuded: Registreeritud arstina tervishoiutöötajate...

en Estonia: Füsioterapeut. Tööülesanded: Füsioterapeudi töö (sh töö rehabilitasiooni- ja taastusravimeeskonnas). Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi, väljakutseid pakkuvat ja huvitavat erialast tööd, enesearendamis- ja koolitusvõimalusi. Muud nõuded: Erialane haridus või selle omandamine;...

en Estonia: Tegevusterapeut. Tööülesanded: tegevusterapeudi töö (sh töö rehabilitasiooni- ja taastusravimeeskonnas). Omalt poolt pakume: meeldivat töökollektiivi, väljakutseid pakkuvat ja huvitavat erialast tööd, enesearendamis- ja koolitusvõimalusi, 5 kalendripäeva lisapuhkust Muud nõuded: erialane...

en Estonia: Tervisetöötaja. Tööülesanded: • koostab lasteaia päevakava, arvestades koolieelse lasteasutuse päevakavale kehtestatud tervisekaitse ja tervise edendamise nõudeid; • viib lastega läbi tervishoiu- ja hügieeniteemadel õppetegevusi; korraldab terviseüritusi; • koostab menüü jälgides sotsiaalministri...

en Estonia: Meditsiiniõde. Tööülesanded: Meditsiiniõe töökohustuste hulka kuuluvad: patsiendi terviseloo tarbeks info kogunemine ja dokumenteerimine, patsiendilt proovide võtmine analüüside tegemiseks ning arsti assisteerimine. Ootame õelt patsientide julgustamist ravimite võtmisel ravil püsimise ja sellega...

en Estonia: Psühhiaater. Töö lastega vaimse tervise kabinetis Tööülesanded: • ambulatoorse arstiabi osutamine psühhiaatria erialal; • patsientide käsitlemine tõenduspõhise meditsiini kohaselt, hõlmates haiguste diagnostikat, ravi ja nõustamist; • vajalike uuringute ja protseduuride tegemine;...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Laste kirjutamis- ja lugemispuuete vähendamine ja kõrvaldamine B- klassides (keelekümblusklassid). Omalt poolt pakume: Sõbralikku töökeskkonda, kaasaegseid töötingimusi renoveeritud koolimajas, huvitavat ja mitmekesist tööd kaasaegses mutlikultuurses keelekümbluskoolis,...

en Estonia: Eripedagoog-logopeed. Tööülesanded: Valga vallas elavate kõneravi vajavate ja arenguliste erivajadusega (AEV) laste õppe ja hariduslike erivajaduste (HEV) laste arengu toetamine, parandamine ja arendamine (suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse, mitteverbaalse suhtlemise ning neelamisfunktsiooni...

en Estonia: Töötervishoiuarst. Tööülesanded: * tegeleda töötajate tervise jälgimisega tööprotsessis sh hinnata töötaja terviseseisundit ja töötingimuste sobivust töötajale ning diagnoosida tööst põhjustatud haigestumised; * koostöö teiste töötervishoiu valdkonna spetsialistidega ja haigla personaliga;...

en Estonia: Logopeed. Taastusravi osakonda laste logopeedi Tööülesanded: Taastusravi osakonnas kõneravi vajavate patsientide logopeediline nõustamine ja konsulteerimine logopeedilistes küsimustes; patsientide/klientide raviprotsessi planeerimine ja realiseerimine; tugivõrgustikunõustamine; meeskonnatöös...

en Lituania: Optometrijos specialistas-konsultantas. Paciento akių patikra, regos korekcijos akinių, kontaktinių lęšių ir kitų regos gerinimo priemonių parinkimas, konsultavimasis su gydytojais oftalmologais, pacientų siuntimas pas juos, jeigu reikalingas papildomas medicininis gydymas. Klientų konsultavimas salone. Darbo vieta optikoje...

en Estonia: Hambaarst. Hambaarst-terapeut Tööülesanded: Täiskasvanute ja laste hambaravi Omalt poolt pakume: Kaasaegne hambaravitehnika ja materjalid. Röntgen. Muud nõuded: Hea suhtleja, empaatiavõimeline, täpne, korrektne Kodus töötamise võimalus: Ei

en Lituania: Visuomenės sveikatos specialistas. užtikrinti sveikatos stiprinimo ir priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką  ugdymo įstaigose, stiprinant vaikų, mokinių ir mokyklos bendruomenės sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas; formuoti teisingą vaikų ir jaunimo požiūrį į savo sveikatą...

en Lituania: Bendrosios praktikos slaugytojas. Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjams teikti būtinąją (skubią) medicinos pagalbą, pirmą ir skubią medicinos pagalbą savo kompetencijos ribose, tinkamai reaguoti į gyvybei pavojingas organizmo būkles sekančiais etapais: pirma suteikiama pirmoji medicinos,...

en Lituania: Dietistas. Ilgametę patirtį turinti įmonė, kurianti ir diegianti valgiaraščius ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigoms, ligoninėms ir privataus sektoriaus objektams ieško naujo komandos nario - dietisto. Galimi įvairūs bendradarbiavimo būdai, įskaitant darbą su projektais ar pagal...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Õpilaste kõneravi korraldamine ja läbiviimine, tööülesanded vastavalt ametijuhendile. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökeskkonda, abivalmit ja sõbralikku kollektiivi. Pikaajalist töösuhet. Vaheldusrikast tööd. Kodus töötamise võimalus: Ei

en Estonia: Tegevusjuhendaja. Karksi Kodu Tööülesanded: Psüühiliste erivajadustega klientide igapäevaelu juhendamine, igapäevaelu oskuste arendamine, toetamine, hooldus. Omalt poolt pakume: Head meeskonnatöö kogemust, häid töötingimusi. Muud nõuded: Kasuks tuleb varasem töökogemus samal või sarnasel...

en Estonia: Tegevusjuhendaja. Tööülesanded: Psüühiliste erivajadustega klientide igapäevaelu juhendamine, igapäevaelu oskuste arendamine, toetamine, hooldus. Omalt poolt pakume: Head meeskonnatöö kogemust, häid töötingimusi. Muud nõuded: Kasuks tuleb varasem töökogemus samal või sarnasel ametikohal ning...

en Estonia: Tegelusjuhendaja. Tööülesanded: Tegelusjuhendaja peamiseks tööülesandeks on klientide vaba aja sisustamine, erinevate vestlusgruppide läbiviimine, patsientidega jalutamine, lauamängude mängimine, päevaplaani järgse tegevuse ja igapäevaelu tegevustesse suunamine. Omalt poolt pakume: Päevast tööaega...

en Estonia: Sisehaiguste arst. Tööülesanded: Arstiabi osutamine sisehaiguste erialal, töötamise võimalus ka sisehaiguste eriala residentidel. Omalt poolt pakume: Eneseteostamise ning -arengu võimalusi; ajutist elamispinda või abi elamispinna otsimisel, lisapuhkust 5 kalendripäeva. Muud nõuded: Registreeritud...

en Estonia: Logopeed. Logopeed eesti õppekeelega rühma lastele Tööülesanded: Logopeedilise teenuse osutamine. Omalt poolt pakume: toetavat, innustavat, lahendustele keskenduvat ja inspireerivat meeskonda, eneseteostamise võimalust, olles kaasatud lasteaia arengusse, tähenduslikku ja mitmekülgset tööd,...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Logopeed on tippspetsialist, kelle töö eesmärk on patsiendi kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine. Töö koosneb vahetust tööst patsientidega, töö ettevalmistusest ja analüüsist, suhtlemisest...

en Estonia: Õde. Tapa Pihlakodu Tööülesanded: Klientide vastuvõtul osalemine; õe iseseisev vastuvõtt üldhooldusteenuse klientidele; ravi jälgimine; oma töö nõuetekohane dokumenteerimine ja individuaalne suhtlemine klientidega. Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tööd; toetavat ja hoolivat kollektiivi;...

en Estonia: Tegevusjuhendaja. uude Rapla üksusesse Tööülesanded: Tegevusjuhendaja töötab raske ja sügava liitpuudega psüühilise erivajadusega inimestega, juhendades neid nende igapäevatoimingutes (nt. söögi valmistamine, koristamine jm lihtsamad tegevused); aitab hügieenitoimingutes; hooldustoimingud; korraldab...

en Estonia: Meditsiiniõde. Meditsiiniõde/assistent Tööülesanded: Ambulatoorsete klientide vastuvõtt, patsientide registreerimine, suunamine vastuvõtule, esialgse info andmine patsiendile, arsti abistamine, dokumentatsiooni täitmine, arvete tegemine. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi, ühisüritusi,...

Más resultados: 1 · > · 3 · >>