Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales de la salud

en Español in English auf Deutsch en Français ...

18 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales de la salud:

en Estonia: Logopeed. eestikeelne logopeed, osaline töökoormus Tööülesanded: Kõneravi, logopeediline komplekshinnang. Omalt poolt pakume: Erialast huvitavat tööd. Head meeskonda. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,5

en Estonia: Logopeed. Abja-Paluoja Tervisekeskuses Tööülesanded: Logopeedi töö eesmärgiks on kõneravi vajavate ja arenguliste erivajadustega laste õppe ja arengu toetamine ning soodustada isiksuse eakohast arengut koostöös lastevanemate, haridustöötajate ja teiste erialaspetsialistidega. Omalt poolt pakume: Vää...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Logopeedilt ootame valmisolekut tööks kõneravi vajavate laste väljaselgitamisel ja nendele kõneravi korraldamisel ja õppematerjalide kohandamisel vastavalt laste võimetele, meeskonnatööd ning initsiatiivi õpetajate ja vanemate nõustamisel ning toetamisel töös erivajadustega lastega. Omal...

en Estonia: Logopeed. Töö on Rehabilitatsioonikeskuses Tööülesanded: Logopeed on tippspetsialist, kelle töö eesmärk on patsiendi kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine. Töö koosneb vahetust tööst patsientidega, töö ettevalmistusest ja analüüsist, s...

en Estonia: Logopeed. põhikohaga Tööülesanded: Pakume tööd logopeedile neljarühmalises Tallinna Komeedi Lasateaias Eesmärk; Kõneuuringute läbiviimine laste kõneprobleemide väljaselgitamiseks. Lapsevanemate ja pedagoogide nõustamine lapse kõne arendamisel. Kõneharjutuste ja mängude läbiviimine kõneravi vajavat...

en Estonia: Logopeed. Logopeed eesti õppekeelega rühma lastele Tööülesanded: Logopeedilise teenuse osutamine. Omalt poolt pakume: toetavat, innustavat, lahendustele keskenduvat ja inspireerivat meeskonda, eneseteostamise võimalust, olles kaasatud lasteaia arengusse, tähenduslikku ja mitmekülgset tööd, erialast...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Logopeediline klientide hindamine; sekkumiste planeerimine; logopeedilise teenuse osutamine; lapsevanemate nõustamine; rehabilitatsiooni- ja ravimeeskonnas osalemine. Töö Haigekassa ja Sotsiaalse rehabilitatsiooni klientidega. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi; võimalu...

en Estonia: Logopeed rehabilitatsioonimeeskonda. Tööülesanded: Rehabilitatsioonimeeskonnas kõneravi vajavate klientide logopeediline nõustamine sh • kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine, sõnalise ja/või alternatiivse suhtluse arendamine või taastamine, võrgustikuliikmete nõustamine; • abivahendite vajaduse hindamine ja kasutama õpetamine; • n...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Logopeedi peamine tööülesanne on õpilaste hindamise käigus kommunikatsiooniprobleemiga õpilaste väljaselgitamine; hääle, kõne sujuvuse ning neelamise probleemide märkamine; suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine; sobiva suhtluskeskkonna soovitamine ning õpetajate ja lapsevanemat...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Logopeediline töö eesti keelt emakeelena kõnelevate lastega. Omalt poolt pakume: Multikultuurne ja sõbralik kollektiiv, hiljem koormuse suurendamise võimalus, paindlik töögraafik, sportimisvõimalused. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,25 ametikohta

en Estonia: Logopeed. lasteaias lapsehoolduspuhkuse asendusajaks Tööülesanded: Logopeedu tööülesannete hulka kuulub laste arenguvajaduste märkamine ja toetamine, õpetajate ning lapsevanemate nõustamine. Omalt poolt pakume: Pakume kaasaegset töökeskkonda looduskaunis kohas, uues lasteaiamajas. Lasteaiapere on sõbrali...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Lastele logopeedilise teraapia kavandamine ja teostamine lähtuvalt lapse individuaalsest eripärast, kooli õppekavast ja arengukava eesmärkidest. Omalt poolt pakume: Inimsõbralikku töökeskkonda ja mitmekülgset tööd erivajadustega õpilastega, tööga kohanemisel kogemustega kol...

en Estonia: Tegevusterapeut. Tööülesanded: tegevusterapeudi töö (sh töö rehabilitasiooni- ja taastusravimeeskonnas). Omalt poolt pakume: meeldivat töökollektiivi, väljakutseid pakkuvat ja huvitavat erialast tööd, enesearendamis- ja koolitusvõimalusi, 5 kalendripäeva lisapuhkust Muud nõuded: erialane haridus või se...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: • kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ja kõneravi korraldamine; • laste kõne arenguks sobiva õpikeskkonna loomine; • õpetajate ja lastevanemate nõustamine. Omalt poolt pakume: Tegusat ja sõbralikku töökollektiivi ning kaasaegset töökeskkonda. Kodus töötamise võimalus: ...

en Estonia: Logopeed. täiskoormus Tööülesanded: - tugiteenust vajavate õpilaste väljaselgitamine; - kõneravitundide ettevalmistamine ja läbiviimine; - õpetajate ja lastevanemate nõustamine; - vajalike õppematerjalide koostamine; - erialase dokumentatsiooni täitmine. Omalt poolt pakume: - ajakohast töökeskkond...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Logopeedi eesmärk on suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja parandamine. Logopeed selgitab välja kõneravi vajavad lapsed ning tegeleb nendega, vajadusel koostab individuaalsed õppekavad ja juhib lapse arengu meeskonna ...

en Estonia: Tegevusterapeut. 0.5 - 1 kohaga tegevusterapeut Tööülesanded: Tegevusteraapia protseduuride teostamine rehabilitatsiooni (lapsed, täiskasvanud) kui tervishoiu valdkonnas. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0.5 - 1 kohaga

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: See töö sobib Sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid järgnevates tegemistes: • Harku valla laste kujunemisprotsessi toetamine; • laste kõne ja suhtlemisoskuse arendamine; • lastele sobiva suhtluskeskkonna loomine; • laste koolivalmiduse hindamine; • haridusasutuse ja kodu vahelise k...