Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Oficiales de las fuerzas armadas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

15 ofertas de trabajo encontradas para Oficiales de las fuerzas armadas:

en Noruega: Ønsker du å jobbe med sikkerhet i tilknytning til et av verdens mest avanserte våpensystemer?. Luftforsvaret produserer og leverer luftmakt til fellesskapet og opererer ulike systemer fra baser spredt utover vårt langstrakte land og i internasjonale operasjoner. Det satses på luftmakt gjennom anskaffelse av nye kampfly, helikopter, overvåkingsfly, luftvarslingsradarer, nytt luftvern, op...

en Noruega: Vil du lede Sensorskavdronen på Sørreisa?. Er du på utkikk etter nye varierte hverdager, der du kan utfordre deg selv? Som en del av sensorskvadron vil du få en variert og spennende arbeidshverdag. Sensorskvadronen leverer tjenester som understøtter overvåkning og kontroll av norskluftrom. Selve overvåkingen gjøres ved hjelp av rad...

en Noruega: Er du tidligere offiser og kunne tenke deg en jobb i Forsvaret igjen? .  Jobber du godt selvstendig og sammen med andre? Trives du med å jobbe i ett krevende krevende miljø. Vil du bidra til å redde liv? Da er 130 Luftving på jakt etter deg som er tidligere offiser med erfaring eller utdanning innen logistikk og/eller forvaltning. 130 Luftvings (Redningshelikoptertjenesten) ledel...

en Noruega: Kom til oss og jobb som hovedinstruktør og utviklingsoffiser innen logistikk!. Vi søker en engasjert hovedinstruktør og utviklingsoffiser til vår Fagavdeling. Fagavdelingen bidrar til å øke Forsvarets operative evne gjennom å koordinere utdanningskontroller på avdelinger, prosjektoppfølging samt produsere normerende dokumentasjon og drive fremtidsrettet utvikling innen lo...

en Noruega: Forsyningsbefal - Forsyningsseksjon Setermoen - Skjold. Er du utdannet befal og har interesse for logistikk og forsyning ved en av Forsvarets avdelinger? Da trenger vi deg for å understøtte Forsvarets operative evne . Ved Regional logistikkledelse Nord-Norge (RLLN)/Forsyningsseksjon Setermoen - Skjold er det ledig fast stilling som forsyningsbefal, g...

en Noruega: Stabsbefal til avdeling for sikkerhetsledelse - objektsikkerhet. Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) er fagmyndighet for sikkerhetstjenesten i Forsvaret på vegne av Forsvarssjefen. Avdelingen ivaretar det overordnede ansvaret for utøvelsen av sikkerhetstjenesten i forsvarssektoren ved å sikre at virksomheten organiseres, utføres og revideres i samsvar med...

en Noruega: Vil du jobbe med logistikk i Luftforsvaret?. 131 Luftving har vokst de siste årene og vi har nå behov for en person som er opptatt av å få til optimal drift gjennom å følge opp avdeling som jobber med logistikk og materiell. Som A4 logistikkoffiser skal du lede seksjon på stabsnivå. Du skal ivareta Luftforsvarets interesser opp mot For...

en Noruega: Kjøkkensjef på Jan Mayen (midlertidig). 950 km fra fastlandet finner vi Jan Mayen. En øy som få har mulighet til å besøke. Vulkanøya i ishavet som fra 1930 har vært en del av Norge driftes året rundt av femten sivilt ansatte i Cyberforsvaret og ledes av en militær stasjonssjef. I tillegg har meteorologisk institutt to ansatte på Jan ...

en Noruega: Har du interesse for IT, apper og digitale støtteverktøy?. Heimevernet (HV) er en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke bestående av 40 000 soldater fordelt på 11 HV-distrikter. Distriktene har det territorielle ansvaret for beskyttelse av viktige militære og sivile installasjoner. HV består hovedsakelig av personell som er overført etter 12 måneder først...

en Noruega: Minedykkerkommandoen søker cybertekniker!. Minedykkerkommandoen (MDK) har sin hovedbase på Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen. Avdelingen opererer langs hele kysten i Norge, og er Norges stående operative enhet for uskadeliggjøring av eksplosiver. Som cybertekniker i MDK vil du være en del av avdelingens stab og støttefunksjon. Du v...

en Noruega: Kommandant Vardøhus. Forsvarets fellestjenester (FFT) er en driftsenhet i Forsvaret (DIF). FFT leverer tjenester rundt om i Forsvarsektoren. Virkeområde for FFT kategoriseres innenfor forebyggende sikkerhet, kultur og tradisjon, regnskap, kommunikasjon, tros- og livssyn, arkiv og regelverk samt øvrige administrative t...

en Noruega: Har du lyst til å jobbe som sambandoffiser i Trenregimentet på  Bardufoss?. Som sambandsoffiser (G-6)  ved  Trenregimentet Bardufoss vil du ha en variert og hektisk hverdag med ansvar for å lede, koordinere og følge opp kommando og sikkerhet (K2IS), data og informasjonssikkerhet i avdelingen i både krise, fred og krig. Du vil være rådgiver for sjef Trenregimentet innen f...

en Noruega: Ønsker du å bidra til utvikling av sambandskapasiteter i HV?. Heimevernet (HV) er en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke bestående av 40 000 soldater fordelt på 11 HV-distrikter. Distriktene har det territorielle ansvaret for beskyttelse av viktige militære og sivile installasjoner. HV består hovedsakelig av personell som er overført etter 12 måneder først...

en Noruega: Førstekokk på Jan Mayen (midlertidig). 950 km fra fastlandet finner vi Jan Mayen. En øy som få har mulighet til å besøke. Vulkanøya i ishavet som fra 1930 har vært en del av Norge driftes året rundt av femten sivilt ansatte i Cyberforsvaret og ledes av en militær stasjonssjef. I tillegg har meteorologisk institutt to ansatte på Jan M...

en Noruega: Maskinmester. En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de v...