Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Directores administradores y comerciales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

50 ofertas de trabajo encontradas para Directores administradores y comerciales:

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Estonia: Tippjuhtide kompetentsikeskuse nõunik. Tööülesanded: Nõuniku ülesanne on korraldada tippjuhtide värbamist, valikut ja hindamist, olla tippjuhtidele partneriks nende arengu nõustamisel ning kujundada tippjuhtidele pakutavaid arendustegevusi. Omalt poolt pakume: Pakume huvitavat ja arengut toetavat tööd ning meeldivat töökeskkonda....

en Estonia: Finantsjuht. Tööülesanded: • Praeguse pearaamatupidaja ülesannete üle võtmine ja ühingu finantstegevuse üle arvestuse pidamine; • 2-liikmelise raamatupidajate tiimi arendamine ja juhtimine; • Finantsplaneerimine ning turutrendide analüüsimine, andmete modelleerimine ja nende põhjal tulevikku...

en Estonia: Haldus- ja arendusjuht. eelmise töötaja asemele, kes siirdub pensionile Tööülesanded: Lõbustuspargi ehitusliku ja tehnilise korrasoleku tagamine Basseinide ja basseinitehnika haldamine Vajalike remont- ja ehitustööde tellimine ja teostamine Välibasseinide vee kvaliteetnõuete eest vastutamine Omalt poolt...

en Estonia: Täiskasvanute koolituskeskuse koolitusjuht. Tööülesanded: Täiskasvanute koolituskeskuse töö korraldamine; koolitusprojektide koostamine, koordineerimine ja läbiviimine. Omalt poolt pakume: Tööd kaasaegses keskkonnas, huvitavat ja vastutusrikast tööd, enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi, konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti....

en Estonia: Arendusprojektide koordinaator. Tööülesanded: Gümnaasiumi arendusprojektide koordineerimine, õpilaste arengu toetamine koostöös õpetajatega. Arendusprojektide koordinaatori ülesanded on: - projektimeeskondade juhtimine - õpilaste juhendamine projektides osalemisel; Kooliarendusprojektid, mille koordineerimist...

en Estonia: Majandusjuhataja. Tööülesanded: *Majandusalaste aruannete koostamine ja dokumentatsiooni korrashoid *Remonttööde planeerimine ja vajalike materjalide tellimine *Eelarve majanduskulude osa planeerimine *Arvete kinnitamine *Maja korrashoiuks erinevate puhastusvahendite tellimine *Inventuuride läbiviimine...

en Estonia: Turundus- ja müügispetsialist. Ukraina päritoluga rapsi- ja päevalilleõli tooted Tööülesanded: Müügi- ja turundustegevuste planeerimine ning elluviimine Euroopa Liidus ja SRÜ riikides; Äriarendustegevused olemasolevate ja uute klientide suunal; Hinnapakkumiste koostamine ja kampaaniate planeerimine ning haldamine;...

en Estonia: Arendusjuht. Tööülesanded: Sillamäe Kultuurikeskuse olemasolevate teenuste arendamine ja haldamine ning uute teenuste väljatöötamine. Sillamäe Kultuurikeskuse arengut toetavate ja mitmekesistavate projektide ja programmide ettevalmistamine ja elluviimine. Omalt poolt pakume: Meeldivat miljööväärtuslikku...

en Estonia: Ettevõtlus- ja projektispetsialist. Tööülesanded: Ettevõtlus- ja projektispetsialisti põhiülesanneteks on Rõuge valla ettevõtluskeskkonna arendustegevuse koordineerimine, projektitaotluste koostamine, nende tähtaegne esitamine ning monitooring, projektide elluviimise korraldamine koos vastavate aruannete koostamise ja...

en Estonia: Restorani arendusjuht. Hotell Pesa restoran Tööülesanded: Otsime eelneva toitlustuskogemusega hakkajat RESTORANI ARENDUSJUHTI, kes on valmis võtma väljakutse arendada Pesa restoranist kõrgetasemelise teenindusega, maitseelamusi ja erilise hõnguga õhtusööke pakkuv söögikoht. Omalt poolt pakume:...

en Estonia: Müügijuht. Tööülesanded: Rahvusvahelise müügitegevuse arendamine, uute kliendisuhete loomine ja arendamine, s.h. messidel osalemine, turuanalüüs, aruannete koostamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd ja eneseteostuse võimalust rahvusvahelises ettevõttes. Kodus töötamise võimalus:...

en Estonia: Kinnisvara-, hangete- ja arendusspetsialist. Tööülesanded: Saarde valla omandis oleva kinnisvara kasutamise koordineerimine; arengustrateegia, arengukava ja teiste strateegiliste arengudokumentide koostamise korraldamine; kohaliku ja rahvusvahelise projektitööalase tegevuse korraldamine; suuremate projektide juhtimine ja koordineerimine...

en Estonia: Tootejuht. Tööülesanded: Tootegruppide müügi- ja tarneplaanide koostamine; müügieesmärkide elluviimise toetamine; hinnapoliitika kujundamine; toodete ja tootegruppide järjepidev analüüs. Otsime oma tiimi säravat ja ostukogemusega inimest, kes hakkab juhtima ja arendama kasvavat väetiste...

en Estonia: Müügijuht, turundusjuht. Tööülesanded: - ettevõtte toodete (multš, dekoratiivkivid, mänguväljakud, rattamajad, autovarjualused jm.) müük ja turundus sotsiaalmeedias (Facebook, Instagram, Google, blogi, koduleht jt kanalid) - kliendisuhete loomine, hoidmine ja arendamine - hinnapakkumiste, lepingute, arvete...

en Estonia: Ettevõtte tegevjuht. regioonijuht Tööülesanded: Koostööpartnerite leidmine erinevates EU riikides; müügikohtumiste läbiviimine uute äriklientidega; ettevõtte ja kodulehe arendamine; e-poe edukas käivitamine; mööbli- ja interjööri elementide müügi laiendamine Eestis. Omalt poolt pakume:...

en Estonia: Müügijuht. haljastusettevõttes Tööülesanded: Haljastusettevõte otsib müügijuhti. - Päringute tegemine - Meilisuhtluse haldamine - Hinnapakkumiste koostamine - Arvete ja koostöölepingute koostamine - Kliendibaasi haldamine - Meeskonna tööpäeva koordineerimine - Tööplaani paika panemine...

en Estonia: Kvaliteedijuht-tootmismeister. Mööblitootmises Tööülesanded: Ülesanneteks on: - toodete kvaliteedi kontrollimine; - tootmise efektiivsuse ja toodangu kvaliteedi tagamine ning pidev kasvatamine; - praaktoodete tuvastamine, probleemide juurpõhjuste tuvastamine ning paranduste algatamine; - tootmistööliste kvaliteedialane...

en Estonia: Maastiku- ja heakorraspetsialist. Tööülesanded: 1) Vallavalitsuse ja -volikogu õigus- ning haldusaktide eelnõude koostamine; 2) keskkonnaalaste õigusaktide täitmine valla territooriumil, rikkumiste korral keskkonna peaspetsialisti ja järelevalvespetsialisti teavitamine; 3) jäätmete liigiti kogumise ja sorteerimise...

en Estonia: Kliendikogemuse arendusjuht. Tööülesanded: • Kliendikogemuse parendamise tööriistakasti ja juhendite välja töötamine. • Klientide tagasiside hindamiseks ühtse lähenemise ja süsteemi loomine, parendusprotsessi juurutamine. • Kliendi teekonna kujundamine erinevates kanalites ja transpordiliikide üleselt....

en Estonia: Projektijuht. Tööülesanded: Otsime oma meeskonda PROJEKTIJUHTI, EUARENASe projektile, kes aitab Võru maakonda tuua uusi põnevaid koosloome ja avatud valitsemise meetodeid, s.h. veab eest Vunki mano! loometalgute edasiarendamist. Oled oodatud, kui sinu kireks on ühiskondlike muutuste tagant tõukamine,...

en Estonia: Müügijuht. Skandinaavia turg Tööülesanded: • Uute klientidega ärisuhete loomine Skandinaavias • Ettevõtte tutvustamine ning toodete pakkumine ja müük • Hinnapakkumiste koostamine ja päringutele vastamine • Müügikokkulepete sõlmimine • Valdkonna, turu ja konkurentide tegevusega...

en Estonia: Müügijuht. Tööülesanded: Seoses ettevõtte kiire arengu ja Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa piirkonna müügijuht otsib aktiivselt kliente kellel on tarvis soetada, müüa, rentida, hooldada või remontida Forklift OÜ tooteportfelli kuuluvaid masinaid. Müügijuht planeerib kliendisuhtluse ja töötab...

en Estonia: Täiskasvanute koolituskeskuse koolitusjuht. Tööülesanded: Täiskasvanute koolituskeskuse töö korraldamine; koolitusprojektide koostamine, koordineerimine ja läbiviimine. Omalt poolt pakume: Tööd kaasaegses keskkonnas, huvitavat ja vastutusrikast tööd, enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi, konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti....

en Estonia: Majandusjuhataja. Tööülesanded: *Majandusalaste aruannete koostamine ja dokumentatsiooni korrashoid *Remonttööde planeerimine ja vajalike materjalide tellimine *Eelarve majanduskulude osa planeerimine *Arvete kinnitamine *Maja korrashoiuks erinevate puhastusvahendite tellimine *Inventuuride läbiviimine...

en Estonia: Personaliosakonna juhataja. Tööülesanded: Personaliosakonna juhataja peamisteks ülesanneteks on: • Transpordiameti personalistrateegia loomine ja selle tulemuslik elluviimine; • Osalemine organisatsioonikultuuri kujundamises; • Personalivajaduse analüüsimine ja planeerimine; • Motivatsiooni- ja palgasüsteemi...

en Estonia: Arendusjuht. Tööülesanded: Arengukava, sisehindamise korra, koolituskava koostamine ja täitmise jälgimine. Ettevõtliku Kooli eesmärkide elluviimine ja koordineerimine. Arendusprojektide käivitamine ja haldamine. Kooli mainekujunduse koordineerimine. Veebilehe ja sotsiaalmeedia kontode sisu haldamine...

en Estonia: Tootearendusspetsialist. Tööülesanded: Tootearendusspetsialisti ülesandeks on: ettevõtte tootmisprotsesside normeerimine ja analüüsimine; tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine tootmisprotsesside efektiivsemaks muutmiseks; toote tehnoloogiliste järjestuste koostamine. Omalt poolt pakume: Meeldivat...

en Estonia: Finantsjuht. Tööülesanded: • rahandusosakonna töö juhtimine ja korraldamine • valla eelarvestrateegia, eelarve ja lisaeelarvete koostamine • valla arengukava koostamisel osalemine • valla eelarve täitmise kontrollimine, tulude ja kulude analüüs • finants- ja majandustegevuse analüüside...

en Estonia: Turunduse projektijuht. Tööülesanded: Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK) on mittetulunduslik organisatsioon, mille peamiseks eesmärgiks on Eesti kaasaegse kunsti rahvusvahelise nähtavuse suurendamine ning Eesti kaasaegse kunsti välja toetamine ja arendamine. Alates 2019. aasta sügisest opereerib EKKAK...

en Estonia: Ettevõtlus- ja projektispetsialist. Tööülesanded: Ettevõtlus- ja projektispetsialisti põhiülesanneteks on Rõuge valla ettevõtluskeskkonna arendustegevuse koordineerimine, projektitaotluste koostamine, nende tähtaegne esitamine ning monitooring, projektide elluviimise korraldamine koos vastavate aruannete koostamise ja...

Más resultados: 1 · >>