Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > director de centro educativo/directora de centro educativo

en Español in English auf Deutsch en Français ...

11 ofertas de trabajo encontradas para director de centro educativo/directora de centro educativo:

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Eslovaquia: Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste - dodržiavanie štátneho vzdelávacieho programu určeného pre materskú školu, - vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, - vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov, - dodržiavanie všeobe...

en Eslovaquia: Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: - dodržiavanie štátneho vzdelávacieho programu určeného pre základné umelecké školy, - vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy, - vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických...

en Eslovaquia: Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste - dodržiavanie štátneho vzdelávacieho programu určeného pre materskú školu, - vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, - vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov, - dodržiavanie všeobe...

en Dinamarca: Program Director – Executive Master in Sustainable Leadership – DTU Learn for Life. We are looking for an experienced Program Director for our executive level Master in Sustainable Leadership program. You will be responsible for the planning, delivery, and overall success of the program. You will be part of a high-performing team and our shared goal is to ensure that every...

en Eslovenia: DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA - M/Ž. DIREKTOR VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA, NAČRTUJE IN VODI DELO ZAVODA, PRIPRAVI PROGRAM DELA, KATEREGA SESTAVNI DEL JE FINANČNI NAČRT S KADROVSKIM NAČRTOM IN ODGOVARJA ZA NJEGOVO IZVEDBO, SPREJEMA AKT O ORGANIZACIJI IN SIST...

en Eslovenia: RAVNATELJ/RAVNATELJICA - M/Ž. RAVNATELJ GLASBENE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAVODA., Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura...

en Noruega: Vil du prøve deg som rektor?. Noverande rektor ønskjer å  auke sin kompetanse og vil studere skuleåret 24/25. Det er difor ledig 100 % vikariat som rektor ved Halbrend skule frå 01.08.2024 - 31.07.2025. Skulen har 400  elevar frå 6. – 10. trinn og er ein sentrumsskule som ligg flott til i nærleiken av Førde sentrum. D...

en Eslovenia: RAVNATELJ VRTCA - M/Ž. RAVNATELJ VRTCA, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA, NAČRTUJE IN VODI DELO VRTCA, PRIPRAVLJA PROGRAM RAZVOJA VRTCA, PRIPRAVLJA PREDLOG LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IN JE ODGOVOREN ZA NJEGOVO IZVEDBO, VODI DELO VZGOJITELJSKEGA ZBORA ..., Podrobnejše infor...

en Eslovenia: DIREKTOR - M/Ž. DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, ZASTOPA JAVNI ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN JE ODGOVOREN ZA ZAKONITOST NJEGOVEGA DELA, ORGANIZIRA, NAČRTUJE IN VODI DELO JAVNEGA ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, IMENUJE IN RAZ...

en Eslovenia: RAVNATELJ - M/Ž. RAVNATELJ VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, NAČRTOVANJE IN VODENJE POSLOVANJA, PEDAGOŠKEGA DELA V VRTCU. OPRAVLJANJE DEL V  V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI, SPLOŠNIMI AKTI TER ZADOLŽITVAMI IN ODLOČITVAMI SVETA ZAVO...

Más resultados: 1 · >>