Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega

en Español in English auf Deutsch en Français ...

6,860 ofertas de trabajo encontradas en Noruega:

Página: 10

Ver las ofertas de trabajo en Noruega agrupadas por profesión:

 

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilBarnehagelærer/pedagogisk leder søkes. Vi er en liten barnehage midt på fineste Kampen. Og vi trenger nå en barnehagelærer! Vil du jobbe i en barnehage der vikar settes inn fra dag en? Der vi har en egen pedagog med veiledningskompetanse? Der gode relasjoner betyr mest? Vi lover gode hverdager med forutsigbarhet, trivsel og frihet. Er...

. Oficinistas generalesKundeservicemedarbeider. Er du en person som brenner for service og samarbeider godt med andre? Da er kanskje du vår nye IKT-konsulent! StorFollo IKT er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Ås, Vestby og Frogn. Vi startet opp 01.01.2020 og har trivelige kontorer i Drøbak. StorFollo IKT skal levere IT-tjenester og...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSjukepleiar 75% vikariat natt Tysvær heimeteneste. Beskrivelse av avdeling Heimetenesta i Tysvær kommune yt helse- og omsorgstenester til heimebuande med ulike hjelpebehov gjennom heile døgnet. Heimetenesta er delt inn i fem generelle team; sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, heimehjelp og HVR-team jobbar saman for å gje ei heilhetleg og sa...

. auxiliar de enfermeríaHelsefagarbeider - 100 % fast - Ressursenhet etat hjemmesykepleie. Er du klar for nye faglige utfordringer i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø? Arbeidssted Ressursenheten er en virksomhet med helsefag-utdannede ansatte som dekker fravær i de geografiske virksomhetene i Etat hjemmesykepleie. I Ressursenheten får du fast turnus og vet til enhver ti...

. psicólogo/psicólogaPsykolog/psykologspesialist. Org. nr: - Stillingsident: 4452284795 Presentasjon av stillingen: Smerteavdelingen er en tverrfaglig sammensatt avdeling hvor leger, psykologer, sykepleiere og fysioterapeuter samarbeider tett om å gi tilbud til pasienter med langvarig eller vanskelig håndterbar smerte. Totalt er vi 18 p...

. jefe de departamento/jefa de departamentoStovner videregående skole søker avdelingsleder. Org. nr: - Stillingsident: 4452048691 Presentasjon av stillingen: Stovner videregående skole har ca 730 elever og 110 ansatte. Vi tilbyr full studiespesialisering og påbygg samt utdanningsprogrammene BA, HO og TEK. Skolen har også et veletablert undervisningstilbud i London der 25-30 el...

. teleoperador/teleoperadoraNy jobb nå?, som Telefonselger i Drammen. Er du energisk, positiv og kreativ så vil dette være midt i blinken for deg. Vi har i dag et team på 7 stk som jobber med re-aktivering av tidligere kunder, dette skal nå økes. Du blir del av en positivt og humørfylt gjeng som er veldig lett å bli kjent med. Opplæring blir gitt og teamet ...

. auxiliar de enfermeríaHelsefagarbeider. Org. nr: - Stillingsident: 4452222202 Presentasjon av stillingen: Vil du være med å utvikle Kongsvinger kommunes helse og omsorgstjenester? Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fel...

. Maestros preescolaresBarnehagelærer 70% vikariat ved Gaustadgrenda barnehage. Vi har ledig 70% vikariat som barnehagelærer fra 03.01.22 t.o.m 31.07.22, med mulighet for forlengelse. Stillingen vil være fordelt på flere avdelinger. Barnehagen har 4 avdelinger og ligger i naturskjønne omgivelser på Manstad. I vårt flotte nærmiljø har vi lett tilgang til skog, svømmeh...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSykepleier / vernepleier - hver 3 helg dag/kveld. Org. nr: 974633183 Stillingsident: 4436082394 Presentasjon av stillingen: Vi søker sykepleier /vernepleier til: 17,72% som sykepleier/vernepleier dag/kveld hver 3 helg. Seksjon for avrusning er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og tilbyr døgnbasert avrusning t...

. trabajador social en hospitales/trabajadora social en hospitalesForløpkoordinator. Org. nr: 974707152 Stillingsident: 4452321372 Presentasjon av stillingen: Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er ...

. asesor especializado en asuntos públicos/asesora especializada en asuntos públicosVil du bidra til å styrke arbeidet med datakvalitet og CRM-analyse i Kreftforeningen?. Ved vårt hovedkontor i Oslo er det ledig stilling som rådgiver. Vi søker en CRM-analytiker/databaseadministrator til kommunikasjons- og innsamlingsavdelingen, seksjon publikumsdialog. Seksjonen består for tiden av 12 medarbeidere som ivaretar Kreftforeningens lojalitetsskapende dialog med...

. trabajador social/trabajadora socialSosionom / Vernepleier / Sykepleier med videreutdanning. Org. nr: 975320529 Stillingsident: 4452135116 Presentasjon av stillingen: DPS Halden-Sarpsborg består av en poliklinikk i Sarpsborg, en poliklinikk i Halden, 3 døgnposter og et ambulerende team. Vårt opptaksområde er Sarpsborg, Rakkestad, Halden og Aremark kommune. Ved DPS Sarpsborg pol...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosAssistent - Seksjon for spesialrenhold. Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4453631294 Presentasjon av stillingen: Seksjon for spesialrenhold er en av fire seksjoner i Avdeling for sterilforsyning og spesialrenhold. Vi har vårt daglige virke i Anestesi- og operasjonsavdelingen ved UNN Tromsø. Vi har ledig flere vikariat med v...

. Profesores de formación profesionalUndervisningsstilling i programfagene innen Helse- og oppvekstfag. Bergeland er en kombinert videregående skole som tilbyr både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram midt i Stavanger. Bergeland videregående skole har siden 1853 vært en sentral utdanningsinstitusjon i byen. Skolen har omlag 600 elever og 130 ansatte. Bergeland er en utviklingsorientert sko...

. Médicos especialistasLege i spesialisering ortopedi. Org. nr: - Stillingsident: 4452195022 Presentasjon av stillingen: Vi søker legar i spesialisering innan ortopedi til vår seksjon for ortopediske leger ved Ålesund sjukehus. Vi har stor ortopedisk aktivitet og har eit ungt og dynamisk arbeidsmiljø som arbeider godt saman. Arbeidsoppgåver Til...

. Especialistas en políticas de administraciónRådgiver - avsnitt for våpen. Org. nr: - Stillingsident: 4443791725 Presentasjon av stillingen: I Sør-Øst politidistrikt, har vi ledig en fast stilling som rådgiver med tiltredelse snarest. Stillingen er ft stedsplassert ved Felles enhet for utlending og forvaltning (FUF), Seksjon for forvaltning, Avsnitt for våpen, ft ...

. Oficinistas generalesAdministrasjonsmedarbeider 50-100%. MMC Eiendom AS søker en selvgående og strukturert person som liker høyt tempo og det å koordinere flere parallelle prosesser samtidig. Jobben vil i stor grad gå ut på å tilrettelegge for daglig drift sammen med ledelsen i en spennende og variert hverdag. Stillingen er 50- 100 prosent avheng...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSykepleier - ortopedisk poliklinikk, vikariat. Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4455139661 Presentasjon av stillingen: Ved ortopedisk poliklinikk har vi ledig et vikariat som sykepleier i 100% stilling. Vikariatet gjelder fra snarest og med varighet til 31.08.22, med mulighet for forlengelse. Ved intern ansettelse vil det bli ledig...

. asesor de seguridad/asesora de seguridadSikkerhetsrådgiver. Org. nr: 983544622 Stillingsident: 4450454173 Presentasjon av stillingen: Helsedirektoratet søker etter en erfaren og engasjert fagperson til å ivareta oppgaver innen personell- og objektsikkerhet i direktoratet. Stillingen er fast, og for tiden organisert i Avdeling for drift og sikkerhet i...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSykepleier / vernepleier - fast 27,5% helgstilling. Org. nr: 974633183 Stillingsident: 4452610758 Presentasjon av stillingen: Seksjon for avrusning er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og tilbyr døgnbasert avrusning til pasienter i behov av høy medisinsk kompetanse. Seksjonen har øyeblikkelig-hjelp-rus plasser og derfor in...

. científico de datos/científica de datosMattilsynet søker en superhelt av en Data Scientist. Org. nr: - Stillingsident: 4452048849 Presentasjon av stillingen: Mattilsynet har et viktig samfunnsoppdrag. Det vi gjør betyr mye for både mennesker og dyr: vi sikrer at Norges innbyggere har rent drikkevann, trygg mat og trygg kosmetikk -- samtidig som vi jobber for god dyrevelferd og d...

. cocinero/cocineraServicemedarbeider kjøkken - Kruseløkka sykehjem. Org. nr: - Stillingsident: 4454034998 Presentasjon av stillingen: Kruseløkka sykehjem er ett av fem team i virksomhet heldøgnstjenester sentrum. De andre teamene er bofellesskapene Kurland, Eplehagen, Thranesgate og Karl Johansgate. Kruseløkka sykehjem er et sykehjem for pasienter med av...

. obrero de construcción civil/obrera de construcción civilAssistent. Org. nr: - Stillingsident: 4450401360 Presentasjon av stillingen: Har du lyst til å gjøre en forskjell i hverdagen til en familie som har barn med spesielle behov? Arbeidet består i å avlaste familien ved å utføre praktisk bistand i hjemmet. Arbeidstiden er 15 timer pr uke, i utgangspunktet fra k...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLogoped, 100 % mellombels stilling, m/mogleghet for fast tilsetting. Kort om stillinga 100% mellombels logoped stilling med ønska oppstart snarast, og med varighet ut skuleåret 2021/2022. Det kan vere mulighet for fast tilsettelse. Stilling vil vere tilknytta fagstab i oppvekst. Arbeidsoppgåver " Individ og systemretta arbeid i barnehager og skoler ...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilBarnehagelærer. Norlandia Vollen Naturbarnehage søker etter etter en engasjert Barnehagelærere som er: Aktiv og naturinteressert Strukturert og har evne til refleksjon og nytenkning Stor arbeidskapasitet Skaper engasjement og begeistring Gode samhandlingsegenskaper Er handlingskraftig, serviceinnstilt o...

. jefe de departamento/jefa de departamentoAvdelingsleder Fritid i Fredrikstad, 100 % fast stilling. Vil du være med og videreutvikle vårt fritidstilbud for barn og unge i Fredrikstad? Fritid i Fredrikstad har i dag syv avdelinger, der det er noe variasjon i antall avdelinger som ligger til samme avdelingslederansvar. Avdelingene har et varierende tilbud, som spenner fra mindre avdelinger f...

. capitán de buque/capitana de buqueVi søker etter skipsfører/kaptein. Vi søker etter skipsfører for tiltredelse ASAP! Vi er ute etter en leder som jobber godt sammen med andre, og som aktivt vil bidra for at besetningen trives og yter sitt beste på jobb. Du blir rederiet representant om bord og det forventes at lover og forskrifter blir etterlevd, sikkerhet ti...

. bioingeniero/bioingenieraBioingeniør. Org. nr: 996268004 Stillingsident: 4443319945 Presentasjon av stillingen: Seksjon bakteriologi har ledig vikariat i 50 % stilling som bioingeniør med tiltredelse 03.01.2022 til 08.08.2022. Senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset Østfold består av 8 seksjoner som dekker fagområdene med...

. Directores de políticas y planificaciónPlansjef, 100% fast, Plan, bygg og geodata. Vestby kommune søker plansjef i 100% fast stilling ved resultatområde Plan, bygg og geodata Resultatområde (RO) Plan, bygg og geodata (PBG) er oppdelt i avdelinger for Plan, byggesak og geodata og ledes av RO-leder PBG. RO-et ivaretar kommunens oppgaver innen arealplanlegging, oppmåling og ...

Más ofertas: << · 5 · 7 · 8 · < · 10 · > · 13 · 16 · 23 · 37 · 64 · 119 · >>