Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega

en Español in English auf Deutsch en Français ...

6,860 ofertas de trabajo encontradas en Noruega:

Página: 32

Ver las ofertas de trabajo en Noruega agrupadas por profesión:

 

. Especialistas en políticas de administraciónVi søker engasjert rådgiver til oppfølging av arbeidssøkere. Org. nr: - Stillingsident: 4449936801 Presentasjon av stillingen: Vi søker engasjerte medarbeidere, og ser etter deg som ønsker å gjøre en forskjell for arbeidssøkere. Du liker å samhandle med arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere. Vi trenger deg på laget som motiveres av å veilede arbeids...

. agente de investigación criminalEtterforsker ved Eidsvoll lensmannsdistrikt. Org. nr: - Stillingsident: 4447172854 Presentasjon av stillingen: E tterforskningsseksjonen ved Eidsvoll lensmannsdistrikt søker etterforsker som har erfaring med straffesaker av alle typer, gjengangere og spesielt familievold, eller som har interesse for, og vilje til, å tilegne seg k...

. Profesores de enseñanza secundariaInntil 90% stilling som lærer fra november 2021. Ved Engesvea barne- og ungdomsskole på Lillehammer er det fra november/desember 2021 ledig følgende stillinger Inntil 90% stilling som lærer fra november 2021 Følgende kompetanse er ønskelig: matematikk, gym, samfunnsfag, naturfag, utdanningsvalg spesialpedagogikk. Varighet- frem til ...

. agente de investigación criminalOperativ etterforskar innan utlendingskontroll i Møre og Romsdal politidistrikt. Org. nr: - Stillingsident: 4448288189 Presentasjon av stillingen: Vi søkjer ein operativ etterforskar innanfor utlendingskontroll ved seksjon for utlendingskontroll og grensekontroll i Møre og Romsdal politidistrikt. Vi ser etter deg med stor vilje- og evne til å lære, som er sjølvstendig og t...

. operador de máquinas para elaborar prefabricados de hormigón o fibrocemento/operadora de máquinas para elaborar prefabricados de hormigón o fibrocementoFORSKALINGSSNEKKERE / JERNBINDERE. Vi søker nå etter forskalingsnekkere / jernbindere for flere av våre gode kunder. Arbeidsoppgaver Forskaling av dekke, søyler, jernbinding og andre relaterte arbeidsoppgaver innen forskalingsfaget. Vi tilbyr God jobb hos en seriøs aktør, gode betingelser, hyggelige kollegaer. Tett ...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesInntil 85% stilling som spesialpedagog fra januar 2022. • Inntil 85% stilling som spesialpedagog fra januar 2022 Varighet - frem til juni 2022, med mulighet for forlengelse. Personlig egnethet og erfaringsbakgrunn vil bli vektlagt ved ansettelse. Den som tilsettes må forplikte seg til å følge skolens målsetting og aktivt bidra til å fremme skolen...

. carpintero/carpinteraTømrere. Grunnet økende oppdragsmengde hos flere av våre gode kunder, søker vi nå etter dyktige tømrere. Ønskede kvalifikasjoner Fagbrev som tømrer Må kommunisere på norsk muntlig og skriftlig Erfaring med nybygg og rehabilitering Førerkort klasse B Personlige egenskaper Omgjengelig Jobber g...

. Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatizaciónVENTILASJONSMONTØRER. Vi søker nå etter ventilasjonsmontører for flere av våre gode kunder for lengre engasjement med gode muligheter. Arbeidsoppgaver Montering av ventilasjonskanaler både på næringsbygg og bolig. Vi tilbyr God jobb hos en seriøs aktør, gode betingelser, hyggelige kollegaer. Tett og ...

. calderero/caldereraBlikkenslager. Vi søker nå etter blikkenslagere for flere av våre gode kunder for lengre engasjement med gode muligheter. Arbeidsoppgaver Montering av beslag rundt vinduer, dører og på gesims. Vi tilbyr God jobb hos en seriøs aktør, gode betingelser, hyggelige kollegaer. Tett og god oppfølging fra din...

. Operarios en cemento armado, enfoscadores y afinesSTEINLEGGERE. Grunnet økende oppdragsmengde hos en av våre gode kunde søker vi nå etter erfarne og dyktige steinleggere for diverse prosjekter i Bergen. Krav til kompetanse Erfaring med steinlegging (brostein, belegningsstein, kantstein) Snakker engelsk eller norsk Personlige egenskaper ...

. Inspectores de policía y detectivesLedig stilling som innsatsleder ved Lindesnes politistasjonsdistrikt. Org. nr: - Stillingsident: 4448996718 Presentasjon av stillingen: Ved Lindesnes politistasjonsdistrikt er det ledig stilling som innsatsleder. Tiltredelse etter avtale. Innsatsleder er øverste leder på taktisk nivå i politidistriktet og skal lede og disponere politidistriktets samlede pe...

. Fontaneros e instaladores de tuberíasRØRLEGGERE. Vi søker nå etter rørleggere for flere av våre gode kunder for lengre engasjement med gode muligheter. Arbeidsoppgaver Varierende arbeidsoppgaver som f. eks. ny installasjoner av rør systemer på større byggeprosjekter, vedlikehold og reparasjoner av sanitær installasjoner i bolighus og elle...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSykepleier. Org. nr: 938726027 Stillingsident: 4447602494 Presentasjon av stillingen: Sykepleiere/spesialsykepleiere i 100 % stilling per tiden ved Buen Helse og omsorgssenter, Korttidsavdelingen, Melhus kommune Buen sykehjem er ett av tre sykehjem i Melhus kommune. Buen sykehjem er delt inn i...

. Especialistas en políticas de administraciónFørstekonsulent boligvirkemidler. Org. nr: - Stillingsident: 4449946093 Presentasjon av stillingen: NAVs overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet og sikre rettigheter til velferdsytelser. Nav Bjerke har i overkant av 100 medarbeidere. Bydel Bjerke har fokus på at økt mestring kan redusere behovet for...

. secretario/secretariaSekretær 100% fast stilling og 100% vikariat. Org. nr: - Stillingsident: 4449584007 Presentasjon av stillingen: Klinikk for psykisk helsevern -- Allmenn, rehabilitering og sikkerhet er en klinikk ved St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim og består av; Avd. for sikkerhetspsykiatri, Avd. for rehabilitering og spesialisert ...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraSVGS - Undervisningsstilling i psykologi - vikariat. Sandefjord videregående skole har fra 01.03.22 ledig ca. 50 % vikariat i psykologi til 31.07.22. Kvalifikasjoner godkjent faglig og pedagogisk utdanning Det forventes også at du har god digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSjukepleiar natt 75% fast og 75 % vikariat. Omtale av stillinga Husnestunet er ein av tre institusjonar i Kvinnherad kommune. Vi har eit pulserande miljø, og mange faglege utfordringar knytta til områder innanfor eldreomsorga. Her kan ein arbeide med palliativ pleie, demensomsorg, somatiske sjukdommar og pasientar innlagt i kommunalt Ø...

. Cuidadores de niñosHelsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider. Org. nr: - Stillingsident: 4449544274 Presentasjon av stillingen: Er du vår nye kollega? Vi søker nettopp etter DEG som er fagutdannet innen helse eller barn/ungdom og ønsker å jobbe i en 47 % nattvaktstilling med jobb hver 3. helg i enheten tiltak for funksjonshemmede i Stor-Elvdal kom...

. director del departamento de investigación y desarrollo/directora del departamento de investigación y desarrolloVeiledere for Jobbsjansen for hjemmeværende innvandrerkvinner. Org. nr: - Stillingsident: 4449492889 Presentasjon av stillingen: Veiledere for Jobbsjansen for hjemmeværende innvandrerkvinner Vi søker etter to fremoverlente veiledere til Jobbsjansenteamet ved NAV Grorud. Begges tillingene er midlertidige med varighet ut 2022. Du vil arbeide i et s...

. Directores de servicios de cuidados infantilesStyrerstillinger. Org. nr: 921060440 Stillingsident: 4449384110 Presentasjon av stillingen: Det er ledig 100% fast stilling som styrer ved Laudal barnehage fra 01.01.22. Barnehagen er en del av Bjelland og Laudal oppvekstsenter, som også består av Bjelland barnehage og Bjelland- og Laudal barneskole. Barnehagen e...

. jefe de departamento/jefa de departamentoSeksjonsleder for overleger og legespesialister. Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4435704523 Presentasjon av stillingen: Kvinneklinikken ved Sykehuset Østfold har ledig stilling som seksjonsleder for overleger og legespesialister i Kvinneklinikken. Er du en positiv og dynamisk person med et bevisst forhold til ledelse? Tenker du at ...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraNordstrand skole søker leselærer med ansvar for varmere og mer systematisk begynneropplæring. Org. nr: - Stillingsident: 4450636260 Presentasjon av stillingen: Fast stilling som leselærer med ansvar for systematikk i begynneropplæringen ledig f.o.m 01.01.22. Nordstrand barneskole har elever på 1.-7. trinn og ligger i Nordstrand bydel i Oslo. Skolens visjon er "Lære for livet" og ...

. Maestros de enseñanza primariaLærar. Org. nr: - Stillingsident: 4449352573 Presentasjon av stillingen: Ved Bratteberg og Folkestad skule er det om kort tid ledige vikariat, med følgande definerte behov: Bratteberg skule: Lærar i inntil 100% stilling i tidsromet 01.01.22-03.10.22. Det er ønskjeleg med 30 stp i faga ma...

. director del departamento de investigación y desarrollo/directora del departamento de investigación y desarrolloRådgiver - kvalitet og modernisering. Org. nr: 988745510 Stillingsident: 4449493604 Presentasjon av stillingen: Er du interessert i å delta i utviklingen av morgendagens sykehus på Sørlandet? Vi søker medarbeidere til virksomhetsprogrammet Kvalitet og Modernisering - for et bærekraftig sykehus (KOM). Programmet er et av syke...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantil100 % vikariat som barnehagelærer. Org. nr: 921060440 Stillingsident: 4449433473 Presentasjon av stillingen: Det er ledig 100% vikariat som barnehagelærer i Skjebstad barnehage fra 01.02.22 - 31.07.22 med mulighet for forlengelse. Skjebstad barnehage er en 3-avdelings barnehage, og er lokalisert på Skjebstad med Valleskogen s...

. trabajador social/trabajadora socialLedende miljøterapeut. Org. nr: - Stillingsident: 4430593829 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter en engasjert og arbeidsglad fagperson til prosjektstilling som ledende miljøterapeut. Prosjektstillingen er i utgangspunkt for ett år, men hvis det viser seg at vi oppnår gode resultater, vil vi se på muligheten for ...

. Auxiliares de maestrosAssistent i Aktivitetsskolen. Org. nr: - Stillingsident: 4450329433 Presentasjon av stillingen: Voksen skole er en barneskole med ca 550 elver og 100 ansatte. Skolen ligger vakkert til i bydel Vestre Aker, med nærhet til Hovseterdalen, Nordmarka og Bogstadvannet. Vi er taknemlige for å ha en av de flotteste skolegårdene og...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSykepleier/ vernepleier. Org. nr: - Stillingsident: 4445624208 Presentasjon av stillingen: For tiden har vi følgende ledig stilling som miljøterapeut ved Seksjon psykose døgnpost. Stillingen innebærer turnusarbeid med dag- og aftenvakter, og arbeid hver 3.helg. 100 % stilling for miljøterapeut. Helse Nord-Trøndelag HF be...

. técnico especializado en eficiencia energética en edificios/técnica especializada en eficiencia energética en edificiosAvdelingsleiar til kartleggingsavdeling. Org. nr: - Stillingsident: 4449366620 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig stilling som avdelingsleiar for kartleggingsavdelinga ved NAV Årstad. Avdelinga har ansvar for å avklare kva brukarar treng for å få hjelp og oppfølging frå NAV. Vi har kontakt med brukarar, arbeidsgivarar, helse...

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesRingevikarar og helgevikarar Heimeteneste Sør. Omtale av stillinga Vi søkjer ringevikarar og helgevikarar til stillingar i Heimetenester Sør. Vi har oppfølging av heimebuande brukarar, og den vi søkjer etter er over 18 og har førarkort på bil. Dei som arbeider hjå oss går i to-delt turnus med arbeid på dag og kveld, samt kvar tredje h...

Más ofertas: << · 16 · 24 · 28 · 30 · < · 32 · > · 35 · 38 · 44 · 56 · 81 · 130 · >>