Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega

en Español in English auf Deutsch en Français ...

6,738 ofertas de trabajo encontradas en Noruega:

Página: 28

Ver las ofertas de trabajo en Noruega agrupadas por profesión:

 

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilBarnehagelærer. Org. nr: - Stillingsident: 4447712243 Presentasjon av stillingen: Vil du være med på å få verdens viktigste verdier til å vokse? Har du hjerte for barn, er opptatt av faglig og personlig utvikling og har lyst til å være en del av et større fagmiljø? Da kan dette være jobben for deg! ...

. Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesStudentstilling. Org. nr: 975299562 Stillingsident: 4447703595 Presentasjon av stillingen: Saltrød bo og omsorgssenter er livsgledesertifisert og ligger i landlige omgivelser, 8 km øst for Arendal sentrum. Der er gode bussforbindelser i kollektivaksen. Alle avdelinger ligger på bakkeplan med utgang til pe...

. Secretarios administrativos y ejecutivosVi søker administrasjonskonsulent. Org. nr: - Stillingsident: 4447647492 Presentasjon av stillingen: For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en u...

. Médicos especialistasLege i spesialisering psykiatri. Org. nr: - Stillingsident: 4445619712 Presentasjon av stillingen: Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal. Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TS...

. auxiliar de enfermeríaHelsefagarbeider / hjelpepleier. Org. nr: 975300153 Stillingsident: 4447775933 Presentasjon av stillingen: DPS Øvre Telemark, døgnseksjonen Notodden søker helsefagarbeider til arbeid i tredelt turnus. Seksjonen er en sengepost med miljøterapeutisk profil og personalgruppen er tverrfaglig sammensatt. I tillegg til ordinær seng...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoHelsesekretær, Hammerfest sykehus. Org. nr: - Stillingsident: 4447568634 Presentasjon av stillingen: Vi søker en ny medarbeider til 100% fast stilling som helsesekretær. Merkantil tjeneste består av fire team; team støtte, team poliklinikk/skranke, team post/dokumentasjon og team innkalling/henvisning. Vi server all...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generales100 % vikariat som vernepleiar/sjukepleiar f.t. ved avd. Sundtunet, Pleie og omsorgstenesta. Beskrivelse Sundheim er base for pleie og omsorgstenestene i kommunen med 72 institusjonsplassar fordelt på 3 avdelingar, heimesjukepleia og heimehjelpstenesta. Kommunen er godt i gang med planlegging av framtidas omsorgsutfordringar fram mot 2025 og det har vore omfattande bygningsmessige ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesVil du gjere ein forskjell, men har døgnrytme som ein katt? Kom til oss og ha din arbeidstid på natt!. Omtale av arbeidsstaden Vi har ein ledig sjukepleiarstilling, 80% stilling på natt med arbeid kvar tredje helg. Vi søker deg som er fagleg sterk, strukturert og ansvarsfull, og har lyst til å bidra med alle dine egenskapar til det beste for våre pasientar og kollegaer! Her hos oss på Bø s...

. cuidador de personas con discapacidad/cuidadora de personas con discapacidadVernepleier/miljøterapeut Glimmerveien bofelleskap. Org. nr: - Stillingsident: 4447516412 Presentasjon av stillingen: Velkommen som søker i bydel Nordstrand! Avdeling for Tilrettelagte tjenester og psykisk helse består av 13 bofellesskap og ett dag- og aktivitetssenter for mennesker med ulike bistandsbehov. Som ansatt i vår avdeling blir du...

. técnico de reparación de automóviles/técnica de reparación de automóvilesServicekonsulent. Org. nr: - Stillingsident: 4447611591 Presentasjon av stillingen: Bydel Grorud søker en tilstedeværende, positiv og utadvendt medarbeider som skal ha ansvaret for viktige driftsoppgaver i bydelens servicetorg. Du vil være bydelsadministrasjonenes ansikt utad for besøkende og samtidig yte...

. bioingeniero/bioingenieraFagbioingeniør. Org. nr: - Stillingsident: 4446993875 Presentasjon av stillingen: Avdeling for Laboratoriemedisin har som mål å levere varer og tjenester av god kvalitet til sykehuset og primærhelsetjenesten slik at det gir støtte i diagnostisering og behandling av pasientene. Avdelingen skal bruke offentlige mid...

. asesor especializado en asuntos públicos/asesora especializada en asuntos públicosRådgiver - Arbeidstidsplanlegging. Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4446926494 Presentasjon av stillingen: 100 % fast stilling som rådgiver ledig fra 01.02.2022 Bemanningsavdelingen har som hovedoppgaver: Inneha spisskompetanse på ressursstyring, arbeidstidsplanlegging, lov- og avtaleverk knyttet til arbeidstidsbestemmelsene ...

. terapeuta ocupacionalErgoterapeut 1. Org. nr: - Stillingsident: 4447528254 Presentasjon av stillingen: Seksjon for Forebygging og rehabilitering består av Frisklivsentral, seniorveileder, 2 seniorsentere og Hverdagsmestring - HMT, som består av en tjenesteleder og en koordinator som har ansvar for den daglige driften. Distrikt f...

. Cuidadores de niñosTilkallingsvikar. Org. nr: - Stillingsident: 4447528420 Presentasjon av stillingen: Vi søker positive, fleksible, engasjerte og dyktige ringevikarer til vår flotte barnehage på Hjortland. Arbeidsoppgaver Daglig deltakelse i lek og aktiviteter sammen med barna. Kvalifikasjoner Gjerne erfaring fra barnehage. Op...

. asistente de direcciónLederassistent. Org. nr: - Stillingsident: 4447179602 Presentasjon av stillingen: Diagnostikk og teknologi divisjonen på vårt sykehus, ivaretar diagnostikk innen alle laboratoriefagene, bildediagnostikk, smittevern samt medisinsk teknikk og e-helse for sykehuset og eksterne samarbeidspartnere. Divisjonen b...

. AbogadosPåtalejurist i Påtaleseksjonen Nordre Nordland, Sortland, midlertidig 1 år. Org. nr: - Stillingsident: 4445880971 Presentasjon av stillingen: Felles påtaleenhet ledes av påtaleleder med arbeidssted Bodø, og påtalejuristene er inndelt i tre geografiske seksjoner fordelt på seks steder i distriktet. Seksjonen i Nordre Nordland består av til sammen 13 jurister lokal...

. auxiliar de trabajo socialNotevarp omsorgsbustad søkjer vernepleiar i 100 % fast stilling. Notevarp omsorgsbustadar i Midt-Telemark kommune Er Du på jakt etter ein variert, lærerrik og engasjerande arbeidsplass? Ønsker DU å jobbe ein stad kor du får ansvar og samarbeidar med ulike aktørar? Er DU på utkikk etter ein jobb kor du får bruka faget ditt? Da er DU den vi ser etter:)...

. agente de policíaVikariater som politibetjent i Trysil. Org. nr: - Stillingsident: 4440422249 Presentasjon av stillingen: I Innlandet politidistrikt er det ledig 2 vikariater (til august 2022 og januar 2023 ) som politibetjent 3/2/1. Stillingene er stedsplassert på tjenestested Trysil i tjenesteenhet Elverum. De ansatte deltar i de oppgaver ...

. mediador en servicios sociales/mediadora en servicios socialesMottakskonsulent NAV Vestre Aker. Org. nr: - Stillingsident: 4447706872 Presentasjon av stillingen: Vi søker engasjert veileder/ mottakskonsulent i fast stilling Nav Vestre Aker er en arbeidsplass i utvikling med kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er lokalisert i Sørkedalsveien 150, og betjener bydelens innbyggere p...

. Especialistas en políticas de administraciónVil du bidra til god styring og forvaltning på kjøp av helse- og omsorgstjenester?. Org. nr: - Stillingsident: 4447065230 Presentasjon av stillingen: Ønsker du å være en pådriver i god styring og forvaltning på kjøp av individuelle helsetjenester i kommunen? Som spesialkonsulent skal du videreutvikle systematisk oversikt over alle kjøp, sikre god avtaleforvaltning og eff...

. psicólogo/psicólogaPsykolog/psykologspesialist. Org. nr: 974633183 Stillingsident: 4447617269 Presentasjon av stillingen: Vi tror du har lyst til å arbeide hos oss. Vi er Seksjon Habilitering for voksne (HAVO) og er en seksjon i Avdeling for Habilitering ved Sykehuset Telemark. Vi er13 engasjerte medarbeidere og er tverrfaglig sammensatt ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSykepleier. Org. nr: - Stillingsident: 4447605315 Presentasjon av stillingen: Urologisk Sengepost 5D og Urologisk Poliklinikk har ledig vikariat som sykepleier i 100% stilling, 50 % urologisk poliklinikk, dagvakter og 50% Urologisk Sengepost, 3 delt turnus og hver 3 helg. 5D er en sengepost med spesialitet...

. Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesAssistent - Helgestillinger ved Nevro-, hud- og revmatologisk sengepost. Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4447491046 Presentasjon av stillingen: Ønsker du å jobbe i en avdeling med mye variert virksomhet? Jobbe tverrfaglig for å lage gode behandlingsforløp for pasientene? Da er Nevro-, hud og revmatologisk avdeling den rette avdelingen for deg! Avdelingen er ...

. jefe de departamento/jefa de departamentoAVDELINGSLEDER AVLASTNINGSTJENESTJENESTEN FOR BARN OG UNGE. Org. nr: - Stillingsident: 4447461627 Presentasjon av stillingen: Stillingen som avdelingsleder er en 100 % administrativ stilling, og blir direkte underlagt enhetsleder for Oppfølgingstjenesten og inngår i enhetsleders ledergruppe. Avdelingsleder har ansvar for avlastningsbolig for barn o...

. Asistentes de venta de tiendas y almacenesVil du jobbe som butikkselger på Felleskjøpet Vinstra?. Org. nr: - Stillingsident: 4445954143 Presentasjon av stillingen: Vi ser nå etter en ny butikkselger i 50 % stilling. Du er positiv og samarbeidsvillig, har interesse for landbruk og trives med salg og kundebehandling. Felleskjøpet er bondens partner. Vi er Norges ledende og nyskapende l...

. administrativo de nóminas/administrativa de nóminasLedig stilling som lønskonsulent - 80%. Då ein av våre dyktige lønsmedarbeidarar planlegg å gå av med pensjon søker vi etter hennar etterfølgjer. Det blir lagt opp til ein lengre overlappingsperiode med nåverande lønsmedarbeidar for å legge til rette for kompetanseoverføring og ei god opplæringsperiode for ev. søkarar som har lite...

. cuidador de personas con discapacidad/cuidadora de personas con discapacidadVernepleier/sykepleier i oppfølgingstjeneste - Psykisk helse, 100 % fast stilling. Er du vår nye kollega i oppfølgingstjenesten? Oppfølgingstjeneste 3 er organisert under virksomhet Livsmestring 2, etat Friskliv og mestring, seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Etaten består av virksomhetene Friskliv, Mestring, habilitering og rehabilitering, Livsmestring 1 o...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesOsteoporosesykepleier/Sykepleier. Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4446747911 Presentasjon av stillingen: Vi søker offentlig godkjent sykepleiere/ spesialsykepleier med interesse for osteoporose og bruddforebyggende behandling. Stillingene vil være tilknyttet Benskjørhetspoliklinikken ved Hormonseksjonen, Medisinsk klinikk, Sy...

. Especialistas en políticas de administraciónVil du jobbe med personellsikkerhet i Forsvarsbygg?. Org. nr: 975950662 Stillingsident: 4446585178 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter deg som har interesse for sikkerhet som arbeidsfelt, som har stor arbeidskapasitet og blikk for detaljer. Alle ansatte i Forsvarsbygg og ansatte i firmaer som skal jobbe for Forsvarsbygg må sikkerhetsklareres. ...

. agente de investigación criminalPolitifaglig etterforskningsleder. Org. nr: - Stillingsident: 4443789686 Presentasjon av stillingen: I Sør-Øst politidistrikt for tiden stedsplassert i GDE Vestfold, Nordre Vestfold politistasjonsdistrikt, 2. politiseksjon (etterforskning) med oppmøtested i Horten, er det ledig en fast stilling om politifaglig etterforskningsleder me...

Más ofertas: << · 14 · 21 · 24 · 26 · < · 28 · > · 31 · 34 · 40 · 52 · 77 · 126 · >>