Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega

en Español in English auf Deutsch en Français ...

7,167 ofertas de trabajo encontradas en Noruega:

Página: 43

Ver las ofertas de trabajo en Noruega agrupadas por profesión:

 

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesAutorisert sykepleier. Org. nr: - Stillingsident: 4462561859 Presentasjon av stillingen: Elverum helsehus, sengepost 1, søker engasjert og ansvarsbevisst sykepleier til å inngå i vårt team. Vi kan tilby en spennende og variert arbeidshverdag. Sengeposten har 19 langtidsplasser og en korttidsplass øremerket pall...

. administrador de seguridad de TIC/administradora de seguridad de TICSystemansvarleg IKT, oppvekst. Org. nr: - Stillingsident: 4462769303 Presentasjon av stillingen: Digitaliseringa av oppvekstsektoren skjer raskt og Bømlo kommune har satsa betydelege ressursar på både maskinvare, nettverk og digitale læremidlar i grunnskulen. Med god infrastruktur på plass ønskjer Bømloskulen å løfte k...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSykepleier, Karkirurgisk post 4E. Org. nr: - Stillingsident: 4462628020 Presentasjon av stillingen: Vil du være en del av vårt flotte arbeidsmiljø? Vi har ledig 2 sykepleiestillinger, 1 fast i 75% D/A/N, 1 vikariat 75% D/A/N. Oppstart 01.03. og 15.03.22. 4E er en sengepost med spesialitet innenfor kar/thorax kirurgi. Pe...

. auxiliar de enfermeríaHelgestilling helsefagarbeider ved avdeling for demens/somatikk. Org. nr: - Stillingsident: 4462736260 Presentasjon av stillingen: Ellingsrudhjemmets hovedmål er at beboerne opplever gode hverdager gjennom trygge relasjoner og høy kompetanse hos ansatte. Langtidshjemmet åpnet i mars 2017 og har 146 langtidsplasser og et dagsenter med ordinære plasser og ...

. consejero profesional sobre adicciones a drogas y alcohol/consejera profesional sobre adicciones a drogas y alcoholAssistentstilling ved Regional sikkerheitsavdeling. Org. nr: 987601787 Stillingsident: 4462567729 Presentasjon av stillingen: Klinikk for sikkerheitspsykiatri er ein klinikk i psykiatrisk divisjon ved Haukeland universitetssjukehus. Klinikken har 2 sengepostar, ein Regional sikkerheitsavdeling og ein Lokal sikkerheitsavdeling. Vår oppgåve e...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generales85 % sykepleier/vernepleier og 40,14% miljøterapeut/miljøarbeider nattestilling. Org. nr: 975326594 Stillingsident: 4461570029 Presentasjon av stillingen: Lofoten og Vesterålen DPS er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter psykiatriske helsetjenester til en befolkning på om lag 54.000 innbyggere. Allmennpsykiatrisk enhet er en døgnenhet i ...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesSPESIALPEDAGOG. Org. nr: - Stillingsident: 4462188594 Presentasjon av stillingen: Alle skal lære - alle skal mestre! Vil du være med på Trasoplaget? #Trasophjertet Trasop skole er en 1-7 skole som har 670 elever. Personalet består av ca 100 ansatte i alle aldersgrupper. Personalet er preget av stort eng...

. profesor de formación profesional/profesora de formación profesionalUndervisningsstilling i bygg- og anleggsteknikk. Org. nr: 916031858 Stillingsident: 4462516041 Presentasjon av stillingen: Voss vidaregåande skule er ei ny moderne skule med om lag 400 elevar fordelt på fem utdanningsprogram; BA-EL-RM -NA og TIP og ei eige avdeling for tilrettelagt undervisning. Skulen som ligg i Skulestadmo, har 130 tilsette. M...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilLedig 100 % vikariat som pedagogisk leder. I tidsrommet fra 1. februar -- 31. juli 2022 har vi ledig vikariat som pedagogisk leder i 100 %, med mulighet for fast ansettelse fra nytt barnehageår 2022. Vi søker deg som: Er motivert og interessert i å bidra til å skape et godt lærings- og utviklingsmiljø for barn og voksne Er l...

. jefe de departamento/jefa de departamentoAvdelingsleder verdens nordligste bryggeri. Vi søker etter deg som er en sterk og pålitelig lagspiller. Du er serviceinnstilt, selvgående og løsningsorientert. Du er ikke redd for å ta initiativ og ta ansvar. Du er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidstid og du elsker å utvikle deg og har vilje og interesse for personlig og fa...

. trabajador social/trabajadora socialNattvakt, våken 40% fast. Beskrivelse av arbeidsstedet Stillingen er ved Ecura/Oasen Ressurssenter, som tilbyr tjenester til en sammensatt brukergruppe, i hovedsak brukere med ulike funksjonshemminger, autismespekterforstyrrelser og alvorlige psykiske lidelser. Alle våre tjenester er individuelt utformet. Som ansatt ...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLogoped, 50% fast stilling. Org. nr: 976200683 Stillingsident: 4436113264 Presentasjon av stillingen: Stillingen er underlagt Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, som til sammen har 3,66 stillinger fordelt på 5 logopeder. Logopedene er lokalisert på de 4 akuttsykehusene Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, sa...

. responsable de recursos humanosPersonalkonsulent. Org. nr: - Stillingsident: 4462639641 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig stilling som personalkonsulent, fast 100%. Stillingen er organisert under Helse og omsorg med sektorsjef utvikling- og ressurs som nærmeste leder. Vi legger stor vekt på å ha et arbeidsmiljø preget av åpenhet og s...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilFriluftsinteressert barnehagelærer. Org. nr: - Stillingsident: 4459225647 Presentasjon av stillingen: Vil du være med å videreutvikle Norges eldste barnehage? Lakkegården barnehage ble åpnet allerede i 1839, men da het den "Grønland børneasyl". Mye har skjedd siden den gang, og nå trenger vi din hjelp til å utvikle oss vid...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesLedige stillinger i Siljan. Ledige stillinger i Siljan Sykepleier 76% vikariat pt.  natt Sykepleier 53,52% pt. natt Søknadsfrist 31.12.21 Familiekonsulent 50% fast stilling Søknadsfrist 05.01.22 Se fullstendig utlysning og søk stillingen på siljan.kommune.no, link til stillingene finner du under  annonselenken  knapp...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioLogistikkmedarbeider lager. Ledig stilling som logistikkmedarbeider lager ved TOPRO Industri AS Arbeidsoppgaver: Plukking, pakking og merking av varer Varemottak og plassering av varer Klargjøring, lasting og lossing av varer Generelt lagerhold og andre generelle lagerrelaterte arbeidsoppgaver Kvalitetskontroll  ...

. técnico de servicio posventa/técnica de servicio posventaServicetekniker i Møre \& Romsdal. Org. nr: - Stillingsident: 4461391006 Presentasjon av stillingen: Vi nærmer oss 100 års erfaring med skadedyrkontroll, og er i dag 135 autoriserte skadedyrteknikere i Anticimex Norge. Vi er opptatt av å løse våre kunders problemer på en miljøvennlig og effektiv måte, og har gjennom årene f...

. vendedor/vendedoraKontaktlærer fast stilling - GLU 1-7. Org. nr: - Stillingsident: 4462183220 Presentasjon av stillingen: Alle skal lære - alle skal mestre! Vil du være med på Trasoplaget? #Trasophjertet Trasop skole er en 1-7 skole som har 670 elever. Personalet består av ca 100 ansatte i alle aldersgrupper. Personalet er preget av stort eng...

. trabajador social/trabajadora socialLedende Miljøterapeut i 100 % fast stilling. Org. nr: - Stillingsident: 4462606450 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter en ledende miljøterapeut som liker tverrfaglig samarbeid, som vil bidra med sin fagkompetanse og erfaring for å sikre god kvalitet på tjenestene vi yter. I Bryn bolig bor det 7 hyggelige eldre beboere med utv...

. obrero de construcción civil/obrera de construcción civilUtdanningsstilling Allmennmedisin. Org. nr: - Stillingsident: 4462726428 Presentasjon av stillingen: Er du interessert i videreutdanning i allmennmedisin? Bergen Legevakt har ledig 1 100% utdanningsstilling- 2 års engasjement - oppstart 01.03.22 Bergen Legevakt sikrer befolkningen i Bergen tilgang på øyeblikkelig hjelp. Vi...

. ferrallistaEr du en saksbehandler som har erfaring med tjenesteutvikling?. Org. nr: - Stillingsident: 4451295236 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter en saksbehandler med faglig tyngde som vil bli en del av et stort juridisk miljø i en seksjon med et ekstra fokus på tjenesteutvikling. Hovedoppgaven vår er å behandle erstatningskrav fra pasienter som mene...

. auxiliar de enfermeríaHelsefagarbeider/omsorgsarbeider/ hjelpepleier. Org. nr: - Stillingsident: 4460907582 Presentasjon av stillingen: Ressurssenter er en del av virksomhet sykehjem innenfor Helse og Mestring i Larvik kommune. Dette er vår “vikarpool” som bistår kommunens sykehjem med vikarer. I dag er det 22 årsverk med helsefagarbeidere i Ressurssenter. De fle...

. inspector de educación/inspectora de educaciónUndervisningsinspektør. Org. nr: - Stillingsident: 4459177747 Presentasjon av stillingen: Sammen om god oppvekst - Hellerasten skole i Nordre Follo ønsker deg som undervisningsinspektør velkommen! Fra 01.04.22 har vi ledig 100 % fast stilling som undervisningsinspektør. Vi ønsker oss deg som er genuint opp...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesVikarer til hjemmebaserte tjenester og Omsorg pluss. Org. nr: - Stillingsident: 4462332877 Presentasjon av stillingen: Bergen kommune har behov for din arbeidsinnsats. Som følge av pandemien er det stort press på våre helsetjenester, og i denne annonsen søker vi etter ansatte som ønsker å jobb i hjemmebaserte tjenester og i Omsorg pluss. Vi ha...

. pedagogo social/pedagoga socialBarnevernkonsulent vikariat. Org. nr: - Stillingsident: 4455793890 Presentasjon av stillingen: Grünerløkka barneverntjeneste har 50 ansatte. Vi er organisert etter en spesialistmodell med hhv et mottak og undersøkelsesteam, to tiltaksteam, et fosterhjemsteam og et ressursteam i tillegg til et merkantilteam. Tjenesten ha...

. director del departamento de investigación y desarrollo/directora del departamento de investigación y desarrolloSpesialkonsulent IKT. Org. nr: 995653761 Stillingsident: 4455059236 Presentasjon av stillingen: Vil du være med å redde liv og helse ved å arbeide for en stabil og sikker tjenesteportefølje i en av Norges største IKT-bedrifter? Frister det med høy grad av selvstendighet, påvirkningsmuligheter og ansvar? Har du...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesVikariat som sykepleier/vernepleier ved Russeksjon Narvik. Org. nr: 974795191 Stillingsident: 4462571233 Presentasjon av stillingen: Velkommen på laget! Dette er jobben for deg som liker å bli godt kjent med pasientene og få mulighet til å jobbe helhetlig med dem over tid. Russeksjon Narvik tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til...

. marinero para navegación interior/marinera para navegación interiorMatros i sambandet Solholmen-Mordalsvågen, pt. MF Ivar Aasen. Org. nr: - Stillingsident: 4458854430 Presentasjon av stillingen: Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigb...

. Profesionales de ventas técnicas y médicas (excluyendo la TIC)Vil du jobbe i et godt team med salg av elektroartikler til bedriftsmarkedet?. Org. nr: 998 766 907 Stillingsident: 4447026201 Presentasjon av stillingen: I Sørlandets Elektro Engros er vi 7 ansatte som jobber med salg av produkter og løsninger til elektroinstallatører på Agder. Vi har hatt en fin reise siden etablering i 2012, omsetter for over 200 MNOK i 2021 og ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSjukepleiar. Sjukepleiar til 100% fast stilling ved Ølen omsorgssenter. Stillinga er ledig frå snarast. Tiltreding etter avtale. Hovudarbeidsoppgåver Hos oss får du ein spennande arbeidskvardag med mange forskjellige utfordringar og moglegheiter. Du vil møta ulike utfordringar, både akutt situasjonar og kr...

Más ofertas: << · 22 · 32 · 37 · 40 · 41 · < · 43 · > · 46 · 49 · 55 · 67 · 92 · 141 · >>