Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio

en Español in English auf Deutsch en Français ...

44 ofertas de trabajo de 'Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio' en Noruega.

Página: 2

 • : Ålesund kommune er en stor arbeidsgiver med sine over 3.400 dyktige og engasjerte medarbeidere som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglige arbeidet vektlegger vi verdiene respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede. Ønsker du en meningsfylt jobb med varierte og utfordrende... Ålesund kommune.
 • : Abri Dialogue er blant de eldste selskapene i landet som leverer omsorgstjenester innenfor brukerstyrt personlig assistanse, (BPA), miljøtjenester og rusomsorg.  Vi tilbyr praktisk bistand, råd og veiledning til personer med funksjonsnedsettelse og/eller utviklingsforstyrrelser. Tjenestene... Dialogue BPA AS.
 • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar.... Helse Bergen.
 • : Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen er en stiftelse med over 80 ansatte og 150 frivillige medarbeidere. Vårt arbeid omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren, rusfeltet, arbeidsrettede tiltak, boligsosialt arbeid, arbeid blant barn og familier, kulturelt arbeid og frivillighet. Stiftelsen... Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen.
 • : Unicare er et norsk, privat helseforetak, med 2500 ansatte. Vi leverer tjenester til store bedrifter, til helseforetak, til kommuner og til private. Unicare er i sterk vekst og vi har økende etterspørsel etter våre tjenester. Omtanken for enkeltmennesket gjør Unicare til et godt valg, også... Unicare.
 • : - Trygghet når du trenger det mestSørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse, og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker,... Sørlandet sykehus HF.
 • : - Trygghet når du trenger det mestSørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse, og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker,... Sørlandet sykehus HF.
 • : Du vil få ansvar for: At det barnefaglige arbeidet på mottaket ivaretas i henhold til kravene i UDIs Rundskriv og regelverk.   Observere, kartlegge og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes   Oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene.   ... Mysebu statlige mottak.
 • : Avigo har ambisjon om å drive bransjen fremover. Vi ønsker å være en attraktiv samarbeidspartner for jobbsøker, NAV og næringslivet. Vårt viktigste fortrinn er mulighetene vi har for å kvalifisere og skreddersy arbeidspraksis, og hjelpe folk til å komme i jobb. Hovedkontoret vårt... Avigo AS.
 • : Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet... Helse Førde.