Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes' en Noruega.

  • : Tønsberg kommune er en spennende, moderne og serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå. En kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomheter med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være... Tønsberg kommune.
  • : Akershus fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket i samarbeid med andre offentlige og private... Akershus fylkeskommune.
  • : Akershus fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket i samarbeid med andre offentlige og private... Akershus fylkeskommune.
  • : Norges Fleridrettsforbund som er et særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund, organiserer idrettene teppecurling, boccia, petanque, og Friskis&Svettis.Forbundet er inndelt i 3 seksjoner, hvor hver seksjon driver sin idrettslige aktivitet gjennom egne seksjonstyrer. Stillingen knyttes... Norges Fleridrettsforbund.
  • : Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet... Helse Førde.
  • : Norges Golfforbunds (NGF) formål er å fremme golfidretten i Norge og representere idretten internasjonalt. Vi er landets 5. største særforbund og skal bistå våre mer enn 180 medlemsklubber og ca. 100.000 golfspillere. NGFs årlige omsetning er på ca. 60 millioner kroner, og vi har 28... Norges Golfforbund.