Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes' en Noruega.

  • : Norges Golfforbunds (NGF) formål er å fremme golfidretten i Norge og representere idretten internasjonalt. Vi er landets 5. største særforbund og skal bistå våre mer enn 180 medlemsklubber og ca. 100.000 golfspillere. NGFs årlige omsetning er på ca. 60 millioner kroner, og vi har 28... Norges Golfforbund.
  • : Drammen Idrettsråd er et fellesorgan i kommunen for all idrett som er registrert i Norges Idrettsforbund ved innmelding via Buskerud Idrettskrets. IR er lagenes tålsrør overfor kommunen. IRs oppgave er å arbeide for best mulige forhold for idretten, herunder samarbeide mellom lagene og... Drammen Idrettsråd.
  • : Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Divisjon psykisk helsevern består... Akershus universitetssykehus HF.
  • : Norges Bedriftsidrettsforbund er et av de største særforbundene i norsk idrett, med nær 200 000 medlemmer fordelt på 2800 bedriftsidrettslag. Forbundet fremmer aktiv livsstil gjennom holdningsskapende arbeid, og gir tilbud om aktiviteter, tjenester og produkter. Vi skal styrke medlemmenes... Norges Bedriftsidrettsforbund.
  • : Lørenskog kommune skal være en sunn, grønn ogmangfoldig kommune Lørenskog kommune har en sentral beliggenhetmellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er inne i en periode med stor vekst hvorsentrale deler av kommunen fortettes og gjennomgår en urban utvikling. Kommunenhar ca. 38 000 innbyggere... Lørenskog kommune.
  • : Røyken kommune er en av kommunene i Norge som vokser raskest. Kommunen har 22.000 innbyggere og ca. 1500 ansatte. Røyken ligger sentralt plassert med flott kystlinje langs Oslofjorden og Drammensfjorden. Nabokommunene er Asker, Lier og Hurum. Det går tog og hurtigbåt til Oslo, og buss mot... Røyken kommune.
  • : Sametinget er en nasjonal folkevalgt forsamling for samene i Norge. Sametinget har i dag ca. 150 ansatte og hovedspråket er samisk. Sametinget har kontorsteder i Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Tromsø, Tysfjord , Skånland og på Snåsa. Jobbnorge ID: 141240   Avdeling for kulturminner,... Sámediggi - Sametinget.