Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

12 ofertas de trabajo de 'Educadores para necesidades especiales' en Noruega.

 • : Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen... Oslo kommune, Utdanningsetaten.
 • : Hammerfest Kommune er den største arbeidsgiveren i Hammerfest. Gjennom trivsel og arbeidsglede skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor ønsker vi oss medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er lagånd, ha trua, åpen og stolt. Ved hjelp av disse... Hammerfest kommune.
 • : Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen... Oslo kommune, Utdanningsetaten.
 • : Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen... Oslo kommune, Utdanningsetaten.
 • : Founded in 1966, ISS is an English-language, non-profit, private school for students in pre-school ? grade 12 (age 3-18). Administered by a Director and governed by a Board of Trustees, ISS provides an internationally-accredited education primarily for students of the expat community in Stavanger,... International School of Stavanger.
 • : Vil du være med på å utvikle deltidsopplæringen for hørselshemmede eleverog bidra til implementeringen av ny deltidsmodell i Statped?   I det konkrete utviklingsarbeidetskal medarbeiderne til sammen dekke følgende oppgaver:   1) Opplæring: Utvikle god tilpasset opplæring for elevene... Statped.
 • : Vest-Agder fylkeskommunePP-tjenesten i Vest Agder fylkeskommune bistår de videregående skoler og bedrifter i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Gjennom sitt utredningsarbeid gir PP-tjenesten elever... Vest- Agder fylkeskommune.
 • : Bærum Montessoriskole er en skole i vekst med ca 120 elever fordelt på 1. - 10. årstrinn fra høsten. Vi vil bli rundt 30 ansatte, inkludert administrasjon og SFO-personale, og holder til i naturskjønne omgivelser på Ballerud gård på Høvik.  Bærum Montessoriskole tilbyr et godt... Stiftelsen Bærum Montessoriskole.
 • :   Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter... Ullensaker kommune.
 • : Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 000 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, Oslo musikk-... Oslo kommune, Utdanningsetaten.
 • : Lørenskog kommune skal være en sunn, grønn ogmangfoldig kommune Lørenskog kommune har en sentral beliggenhetmellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er inne i en periode med stor vekst hvorsentrale deler av kommunen fortettes og gjennomgår en urban utvikling. Kommunenhar ca. 37 000 innbyggere... Lørenskog kommune.
 • : Tenesta Kontoret yter tenester til dei vidaregåande skulane i Sogndal, Balestrand og Aurland, til grunnskular og barnehagar iSogndal, Vik, Aurland, Leikanger og Luster kommune.Vi har tverretatleg samarbeid med kommunale og fylkeskommunale instansar.Kontoret har 12 tilsette med kontorstad... Sogndal kommune.