Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Especialistas en métodos pedagógicos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

14 ofertas de trabajo de 'Especialistas en métodos pedagógicos' en Noruega.

Danselærer vikariat 25 % og 20 %. To vikariater på 25 % og 20 %. Vikariatene kan kombineres til én felles stilling grunnet timeplanens sammensetning . Orientér om du er interessert i én eller begge stillingene når du søker.  Stillingstype:  Vikariat  Arbeidstid:  Arbeidstid iht. arbeidsavtale for kulturskolelærere: Dag, etter...

Opplæringskoordinator . Har du lyst til kombinere undervisning og menneskerettigheter?  Amnesty International har et ledig vikariat som Opplæringskoordinator ( 60 %)  i Amnestys region nord. Kontorsted er Tromsø. Vikariatet har varighet frem til 31.11. 2023. Det kan i løpet av året bli mulighet for å utvide stilli...

Barnehagelærer. PPS Nord består av tre avdelinger avd. Pedagogisk fagsenter Arna, avd. Pedagogisk fagsenter Åsane og avd. PPT med hver sin avdelingsleder. I tillegg er det syv stillinger ved kontoret med byomfattende ansvar for kompetanseheving i PP-tjenesten i forhold til barn innen autismespekteret. Totalt e...

Lærerstilling og vikariater ved Cicignon skole. Barn og unge er fremtiden - den skapes nå! Fredrikstad kommune har 30 grunnskoler, fordelt på 20 barneskoler, 6 ungdomsskoler og 4 barne- og ungdomsskoler. I tillegg kommer Fredrikstad Internasjonale skole, som organiserer voksenopplæring, tospråklig fagopplæring og opplæring etter intro...

Ledige stillingar i oppvekst- kultur og idrettsetaten. INSPEKTØR I VAKSENOPPLÆRINGA (VO) Tokke kommune har ledig stilling som inspektør i vaksenopplæringa (VO), inntil 100%, frå 01.01.23 . Stillinga kan bli fast dersom søkjar har kompetansekrava for fast tilsetjing i VO. Administrasjonsprosenten som inspektør er på om lag 40 -- 50%. Hovudop...

Sirkuspedagog. Trondheim kulturskole har fra 2. januar 2023 ledig en fast 6,4 prosent stilling som sirkuspedagog. Trondheim kulturskole er en av landets største med rundt 5000 elever. Vi har tilbud til barn og unge i alderen 0-20 år, innen musikk, visuelle kunstfag og scenekunst. Samt gjennomføringsansvaret for ...

Prosjektmedarbeider i prosjekt Den digitale arbeidsplassen. Kristiansand kommune har valgt Microsoft 365 og Teams som samhandlingsplattform. Med gode samhandlingsplattformer ønsker vi å forenkle, fornye og forbedre samarbeid og kommunikasjonsflyt i kommunen. Mål for innføringen av M365 og Teams er effektiv kommunikasjonsflyt, smart samhandling og sik...

Vi søker lærer i vikariat til meningsfull stilling  ved avdeling Fossum Ung. Avdeling Fossum Ung har ledig vikariat i 100%, som lærer i perioden 01.01.2023 – 31.07.23. Det er ønskelig med 2 ansatte som deler stillingen 50/50 eller 70/30.  Avdelingen har 4 enheter i Spydeberg og Skiptvet hvor det er plass til tre ungdommer på hver enhet. De er i alderen 12 - 18 år, p...

Vikariat lærar grunnskule. Valle skule søkjar lærarvikar 100 % for grunnskulen frå skulestart 18.august. Stillinga skal dekke opp ulike periodevise sjukemeldingar i perioden og må ha undervisning i fleire fag og på fleire trinn. Administrasjonen vil legge til rette for mest mogeleg stabilitet for elevane og vikaren. Arb...

Vi søker en rådgiver. Vi søker en rådgiver til Team Kompetanse som skal jobbe for å fremme mesterbrevet som kvalifikasjon og styrke mesterkvalifikasjonens betydning i både nærings- og kompetansepolitikken. ++Dette blir din rolle:++ * Utvikle og fremme forståelse for mesterbrevet som kvalifikasjon, særlig innenf...

Utøvende spesialpedagog i barnehagene. Pedagogisk tjeneste er en samordning av pedagogisk/psykologisk-tjeneste, pedagogiske veiledere og utøvende spesialpedagoger. Vi er et relativt stort kompetansemiljø, der vi lærer av hverandre og utvikler oss sammen. Utøvende spesialpedagog skal gi spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder som ...

Vi søker deg som vil undervise voksne i norsk.   Vi søker deg som ønsker å undervise voksne i norsk enten på kveld eller på dag i Førde De fleste av våre undervisningsstillinger kan kombineres med annen fulltids- eller deltidsjobb. Kvalifikasjoner: Høyere utdanning, minimum bachelornivå 30 SP innen et relevant område som  norsk...

Vi søker deg som vil undervise voksne i norsk på nett.   Vi søker deg som ønsker å undervise voksne i norsk enten på kveld eller på dag på nett De fleste av våre undervisningsstillinger kan kombineres med annen fulltids- eller deltidsjobb. Kvalifikasjoner: Høyere utdanning, minimum bachelornivå 30 SP innen et relevant område som  norsk...

Tillkallingsvikarer. Tillkallingsvikarer Er du vår nye tilkallingsvikar? Hjalmar Johansen videregående skole ligger i Skien, samlokalisert med Skien Fritidspark. Skolen har ca 650 elever og 120 ansatte, fordelt på programområdene Arbeid- og hverdagslivstrening, Medier og kommunikasjon, Idrett, Restaurant og m...