Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

14 ofertas de trabajo de 'Especialistas en métodos pedagógicos' en Noruega.

 • : Med hjerte for alle og øye for den enkelteGrenland kristne skole holder til på Strømdal i Skien og har nå 75 elever. Vi er allerede i gang med å planlegge neste skoleår og venter nye elever på alle trinn. Troen på Gud er en naturlig del av skolen. Vi har et inkluderende og inspirerende... Grenland kristne skole.
 • : FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og... Bergskaug FUS barnehage as.
 • : Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen... Oslo kommune, Utdanningsetaten.
 • : BUP-klinikk er en del av universitetssykehuset St. Olavs Hospital, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i Sør-Trøndelag. Klinikken er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Klinikken består av poliklinikker i Trondheim, Orkdal, Røros,... Divisjon Psykisk Helsevern.
 • : Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det odontologiske fakultet (OD), har ca. 450 studenter... Universitetet i Oslo.
 • : Avigo er kjent for gode resultater innen lese- og skriveopplæring. Bedriften hjelper årlig ungdom og voksne med å fullføre fagbrev, videregående skole, universitetsfag eller teoriprøven til bil, lastebil eller andre sertifikater. Hos Avigo gir vi målrettet undervisning og opplæring,... Avigo AS.
 • : Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og... Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • : Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er kompetansesenter for kriminalomsorgen i Norge. Vår hovedoppgave er å bidra til en kriminalomsorg av høy kvalitet ved å utvikle og formidle kompetanse. KRUS utdanner fengsels- og verksbetjenter, driver forsknings- og utviklingsarbeid... Kriminalomsorgens høgskole og utdannings.
 • : Da en av våre ansatte skal ut i fødselspermisjon, søker vi etter en ny pedagog til vår stab skoleåret 2017/2018. Vi søker etter deg som allerede har erfaring med Montessoripedagogikk, eller har lyst til å bli kjent med montessoripedagogikk. Du som er engasjert og motivert til å jobbe... Rombak Montessoriskole.
 • : Da en av våre ansatte skal ut i fødselspermisjon, søker vi etter en ny pedagog til vår stab skoleåret 2017/2018. Vi søker etter deg som allerede har erfaring med Montessoripedagogikk, eller har lyst til å bli kjent med montessoripedagogikk. Du som er engasjert og motivert til å jobbe... Rombak Montessoriskole.
 • : Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre... Universitetet i Oslo.
 • : Besøkssenter rovdyr Flå er ett av tre nasjonalt autoriserte informasjonssentre for rovdyr i Norge. Senteret er en faglig, saklig og helhetlig kunnskaparena, og et læringssted om de fire store rovdyrene i norsk natur - bjørn, ulv, jerv og gaupe. Det skal berøre alle sider ved biologien... Besøkssenter rovdyr Flå.
 • : Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har omtrent 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.Oppegård kommune har vedtatt å gå sammen med Ski kommune om å etablere... Oppegård kommune.
 • : Ole Brumm familiebarnehage holder til ved Ekebergveien på Nordstrand og har 8 barn i alderen 1-3 år. Vi søker en pedagogisk veilleder for arbeid 10 timer i uken. Personlige egenskaper Du må være interessert i barns utvikling, og like å kommunisere med og formidle til barn. Du bør ha god... Ole Brumm barnehage.