Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

28 ofertas de trabajo de 'Secretarios administrativos y especializados' en Estonia.

 • : head arvutikasutusoskust, exceli kasutusoskust kõrgemal tasemel; täpsust, korrektsust, teotahet ja aktiivsust. üksuse juhtide assisteerimine, andmete sisestamine, analüüs ja kokkuvõtete tegemine.konkurentsivõimelist põhipalka, tulemustasu, väljaõpet, sõbralikku kollektiivi, tööd... Aktsiaselts OG ELEKTRA.
 • : üks osa tööst on sekretäri pool, kus tuleb hoida korras firma dokumentatsioon, ette valmistada, kontrollida ja toimetada materjalidega, mis lähevad raamatupidamisse, klientidele, tarnijatele, ametiasutustesse. Teine osa tööst on aidata ette valmistada müügimaterjale, hinnapakkumisi,... osaühing AUTEL-BÜROO.
 • : kasuks tuleb saksa keele oskustöö ülesanded sõltuvad firma visioonist ja eesmärkidest ning eeldavad vastavalt iseseisvust; klientidega suhtlemine, lepingute korrigeerimine, telefoni ja e-posti ning tava posti teel saadud informatsiooni edastamine, dokumentide vormistamine, dokumentide... osaühing IS Engineering Service.
 • : -kiire õppimise ja info omandamise võime, -hea suhtlemisoskus, -kõrge stressitaluvus, -oskus töötada kontori tarkvaraga, -soov õppida ja areneda.-pakkumiste, arvete koostamine ja saatmine, -telefonile vastamine, kirjade saatmine, -suhtlemine kontorisse tulnud klientidega, -juhataja abistamine... Osaühing Indrias.
 • : klientide professionaalne ja sõbralik teenindamine; klientide abistamine ja nõustamine; aktiivne teenuste ja toodete müük; kassa haldamine; töö arvutiga; telefonile vastamine; jooksvate probleemide lahendamine ajakohast töökeskkonda; aktiivset eneseteostusvõimalust; tööd paindliku... OSAÜHING M.I. MASSAAŽIKOOL.
 • : kõrgharidus (võib olla omandamisel); prioriteetide seadmise oskus; tulemustele orienteeritus; hea suhtlemisoskus; Microsoft Office kasutamise oskus; majandustarkvara Navision tundmine tuleb kasuks; hea keeleoskus (eesti; inglise; vene) Otsime Tallinnas oma meeskonda teeninduse administraatorit.... UAB Konica Minolta Baltia Eesti filiaal.
 • : hea suuline ja kirjalik väljendusoskus; hea organiseerimis- ja planeerimisoskus; täpsus ja korrektsus; kiire õppimisvõime; pingetaluvus; teadmised dokumendihaldusesttelefonikõnedele vastamine ja kliendiinfo väljastamine; dokumendihalduse ja kirjavahetuse korraldamine; kliendiandmebaasi... Aktsiaselts Kihnu Veeteed.
 • : meile tööle asuv inimene peaks oskama vabalt klientidega suhelda ja kiirelt reageerida ootamatutes olukordades. Samuti peaks inimene olema korrektne ja süsteemne. * juhataja assisteerimine * klientidega suhtlemine * telefonile vastamine * salongi korrashoid * päringutele vastamine * kauba... Moss Fashion OÜ.
 • : soov töötada sekretärina, erialane väljaõpe või vastav töökogemus, väga hea suhtlemisoskus, koostöö-, algatus- ja vastutusvõime, täpsus, korrektsus ja süsteemsus, elav huvi Tartu linna ja tema elanike hea käekäigu vastu. Kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasemel Tartu Linnavalitsuse... Tartu Linnavalitsus.
 • : vajame hea arvutioskusega töötajat assistendiks: programmid: AI; väga oluline - hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas, soovitavalt hea venekeele oskus. Sobiv kandidaat peab olema abivalmis, hea klienditeenindaja, hea suhtleja.ettevõtte kodulehekülgede korrashoid ja uuendamine; e-kaubandus... Weide Invest OÜ.
 • : - kiire õppimisvõime - orienteeritus tulemusele ning eesmärkidele pühendumine - hea pingetaluvus, initsiatiivikus, aktiivsus - hea suhtlemisoskus, aja planeerimiseoskus - iseseisvus, otsustusvõime, enesekindlus ja ausus - analüütiline mõtlemine Kasuks tuleb: teadmised asjaajamisestjuhi... Woodbright OÜ.
 • : hea suhtlemisoskus, korrektsus ja kohusetundlikkus- kodanike vastuvõtmine ja teenindamine; - infoliikumise ja kirjavahetuse korraldamine ning dokumentide registreerimine; - elukohateadete registreerimine ja menetlemine; - sündide ja surmade menetlemine; - tõendite ja väljavõtete väljastamine;... Saue Vallavalitsus.
 • : hea suhtlemisoskus, korrektsus ja kohusetundlikkus;- kodanike vastuvõtmine ja teenindamine; - infoliikumise ja kirjavahetuse korraldamine ning dokumentide registreerimine; - elukohateadete registreerimine ja menetlemine; - sündide ja surmade menetlemine; - tõendite ja väljavõtete väljastamine;... Saue Vallavalitsus.
 • : eeldatav rakenduslik kõrgharidus või bakalaureus; hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjasinfo edastamine, telefonisuhtlus, dokumentide koostamine ja nendega töötamine, andmesisestus, ametikohtumiste teenindamine jpm. stabiilset töökoha ja pikkaajalised töösuhted ASE IMMOBILI OÜ.
 • : hea suhtleja, tervislikke eluviise mõistev ja järgija, korrektse välimusega, mittesuitsetaja; arvuti kasutamise oskus kesk tasemel; vene keele, inglise keele, (soome k) oskus; diskreetsus ja ausus, oskus raha lugeda klienditeenindus (otsene, telefoniga, mailidega), ruumide korrashoid, vastuvõttude... OÜ Terve Pere Stuudio.
 • : oskus ja soov enda tööd iseseisvalt organiseerida; oskus töötada excel-s; aktiivne ja positiivne ellusuhtumine; ausus ja usaldusväärsus; kohuse- ja vastutustunne; korrektsus; sõbralikkus ja optimistlikkus; suurepärane suhtlemisoskus; kasuks tuleb oma auto olemasoluandmebaaside haldamine;... osaühing LEIGIV.
 • : kiire õppimise ja info omandamise võime; andmete süstematiseerimine oskus; kõrge stressitaluvus, väga hea suhtlemisoskus; oskus eristada ülesannete prioriteete töötades ka multitasking töö režiimis - kontori külastajate vastuvõtt; - telefonikõnedele vastamine; - dokumendihaldus;... Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund.
 • : Kasuks tuleb tehnilise keele oskus ja inglise keele oskusPersonalitöö (töövõtulepingute ettevalmistamine, vajadusel vormistamine, ametijuhendite haldamine, jms.) jooksvate küsimuste lahendamine. Riigihangete dokumentide ettevalmistamine. Tarnijatega, partneritega suhtlemine. Jooksva dokumentatsiooni... Aktsiaselts Magma.
 • : eeldame, et kandidaat: omab kõrgendatud huvi mootorrataste ja motospordi vastu; omab eelnevat töökogemust assisteerimise valdkonnas; austab puhtust, on aus, korrektne, süsteemne, positiivse ellusuhtumisega, kohusetundlik, ambitsioonikas, algatusvõimeline ja arenemisaldis; on iseseisev... MRT Tech OÜ.
 • : toorme vastuvõtmise ja esmase ladustamise korraldamine; toorme tollimine; materjali lao arvestuse pidamine; müügitellimuste vastuvõtmine; töövahendite-, isikukaitsevahendite- ja kütuselao arvestuse pidamine; tööaja arvestuste kokku löömine ja kontrollimine; materjali- ja töövahendite... osaühing Ranman Grupp.
 • : * korrektsus ja hea eneseväljendusoskus * aktiivsus ja pingetaluvus * arvuti kasutamisoskus kõrgtasemel * kasuks tulevad sekretäri töö kogemus ja oskus * esinduslik välimus * lepingute ettevalmistamine * kõnedele vastamine * kliendiandmete haldamine * suhtlemine ettevõtega * suhtlemine... Modibu OÜ.
 • : hea suulise ja kirjaliku eneseväljendamise oskus, pingetaluvus. Kasuks tulevad dokumendihaldusalased teadmised. Elukoht Paide piirkonna ligidal.kohtutäituri büroo igapäevatöö: dokumentatsiooni korrashoid, arhiveerimine, nõuete sisestamine ja lõpetamine tööprogrammis, kommunikatsiooni... Paide kohtutäitur Heimo Vilpuu.
 • : väga hea eneseväljendusoskus; koostöö- ja suhtlemisoskus, väga hea arvutikasutamise oskus; kasuks tuleb kogemus avalike suhete valdkonnas ning vene ja inglise keele oskustagada kontoritöö tõrgeteta toimimine; ettevõtte kommunikatsiooni ja infovahetuse tagamine (telefon, e-post, post,... Aktsiaselts TEA Kirjastus.
 • : kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon; teadus-, õppe- ja arendustegevuse valdkonna hea tundmine; administratiivtöö kogemused ning head teadmised ülikooli töökorraldusest; hea arvutikasutamise oskus, sh teksti- ning andmetöötlusprogrammide valdamine; hea meeskonnatöö- ja... Tartu Ülikool.
 • : töö sisuks on dokumendi- ja arhiivihaldus, personali- ja õpilastega seotud andmesüsteemide täitmine ja haldamine, raamatupidamise tehniline assisteerimine ja asutusesisese infovahetuse korraldamine. Oled meeskonda oodatud, kui: Sul on vastavaks tööks sobivad kompetentsid, erialane koolitus... Rapla Gümnaasium.
 • : Päästearmee on ülemaailmne kristlik heategevusorganisatsioon. Kindlasti ei eeldata uuelt kolleegilt kristlikku tausta, ent eeldame siiski respekti meie usu ja tegevuse suhtes; eelkõige ootamegi kandidaadilt õiget suhtumist; vajalikud oskused saame Sulle ka ise õpetada. :)Suhtlema organisatsiooni... Päästearmee Eestis.
 • : projektijuhi assistent peab olema väga süsteemne, korrektne ja täpne, initsiatiivikas ja väga hea suhtlemisoskusega orienteeritud lahendustele ja tulemustele. Oluline on oskus pingelistes olukordades hakkama saada ja stressi maandada. Oluline on avatus uuele ning oskus ja soov töötada... OÜ Turundusproff.
 • : kiire õppimise ja info omandamise võime; andmete süstematiseerimise oskus; kõrge stressitaluvus, väga hea suhtlemisoskus; oskus eristada ülesannete prioriteete, hea suuline ja kirjalik väljendusoskus. Kasuks tuleb kõrgharidus või selle omandamine ning vene keele oskus suhtlustasandil.asjaajamise,... Tartu Descartes'i Kool.