Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Secretarios administrativos y especializados

en Español in English auf Deutsch en Français ...

32 ofertas de trabajo de 'Secretarios administrativos y especializados' en Estonia.

 • Sekretär. Kandidaadilt ootame: professionaalsust, innovaatilisust, ettevõtlikkust; avatud meelt, meeskonnatööhuvi; partnerlust ja kontaktiloomisoskust- ja tahet , Info-, kommunikatsiooni- ja dokumenditöö; ettevõtte esindamine; juhi abistamine., Paindlik arengu- ja töökeskkond., Avaldus koos CV... Pärnu Vabakooli Selts.
 • Kontori assistent. Kontori assistent võtab vastu külalisi ja vastab üldtelefonile, korraldab ettevõtte kirjavahetust ja dokumendihaldust, haldab koosolekuruume ning vastutab kontoritarvete olemasolu eest, aitab korraldada üritusi ning abistab töötajaid erinevates küsimustes., • Kaasaegset töökeskkonda... EESTI JALGPALLI LIIT.
 • Assistent. Algteadmised raamatupidamisest. Täpsus ja korrektsus asjaajamisel. Positiivne ellusuhtumine, initsiatiivikus ja kohusetundlikkus. Meeskonnatöö kogemus ja hea suhtlemisoskus, Personalitöö assisteerimine, arenduse ja koolitustegevuse organiseerimine., Eneseteostusvõimalusi arenevas ettevõttes,... Osaühing EKOY Elektroonika.
 • Vallasekretär. Varasem töökogemus KOV-is juristina ja/või valla -või linnasekretärina., Vallasekretäri ametikoha põhieesmärk on Kuusalu valla haldusaparaadi töö järjepidevuse tagamine, vallavolikogu ja -valitsuse töö avalikustamine, asjaajamise seaduslikkuse tagamine ja vallakantselei töö juhtimine.... Kuusalu Vallavalitsus.
 • Büroo juhataja. • juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd; • juhtimiskogemus vähemalt 2 aastat; • suutlikkus langetada iseseisvalt otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime... Keskkonnainspektsioon.
 • Sekretär, assistent. Kõrge teenindusvalmidus ja üldine positiivne hoiak; väga hea suhtlemisoskus ja julgus suhelda paljude inimestega; täpsus, korrektsus, initsiatiivikus; iseseisva töötamise ja ajaplaneerimise oskus, Igapäevane infovahetus; asjaajamise korraldamine; kliendiandmebaasi haldamine; ettevõtte... Maverick OÜ.
 • Juhatuse assistent. Täpsus ja põhjalikkus; väga hea arvutikasutamise oskus (excel, word), Juhatuse assisteerimine. Dokumentatsioon/juriidikaga seotud dokumentide haldamine. Lepingute haldamine. Kirjade koostamine. Riigihangete kokku kirjutamine. Dokumentide arhiveerimine ja arhiivi korrashoid., Vaheldusrikast... aktsiaselts Eesti Eine.
 • Sekretär-asjaajaja. Kiire õppimise ja info omandamise võime; andmete süstematiseerimise oskus; kõrge stressitaluvus, väga hea suhtlemisoskus; oskus eristada ülesannete prioriteete, hea suuline ja kirjalik väljendusoskus. Kasuks tuleb kõrgharidus või selle omandamine ning vene keele oskus suhtlustasandil,... Tartu Descartes'i Kool.
 • Juhiabi. Ettevõtte jooksvate küsimuste lahendamine; ettevõtte dokumendihaldus; juhi assisteerimine igapäevatöös; kliendisuhete haldamine., Arenemisvõimalust ja püsivat tööd; perspektiivikas ettevõttes; eneseteostust ja karjäärivõimalust; huvitavat ja vaheldusrikast tööd. Sihtasutus Tallinna Erateeninduskool.
 • Juhiabi. - valdab Excel tabelarvutus ja teisi kontoritarkvara programme; - suhtleb vabalt eesti- ja inglise keeles nii kõnes kui kirjas; - on hea suhtleja, iseseisev ja avatud meeskonna tööle; - on initsiatiivikas, kohusetundlik ja täpne. Kasuks tuleb sarnasel ametikohal töötamise kogemus tootmisettevõttes.,... OSAÜHING SOFTCOM.
 • Sekretär-juhiabi. Hea suhtlemisoskus, aktiivsus, meeskonnatöö oskus, valmisolek uute teadmiste omandamiseks, Dokumendihalduse korraldamine; klientidega suhtlemine; külaliste vastuvõtt ja kohvipauside organiseerimine., Võimalust karjääri kasvuks, vajadusel väljaõpet kohapeal. Mittetulundusühing Voice.
 • Vallasekretäri abi. Ootame Sind kandideerima, kui: omad ametialal töötamiseks sobivat haridust/ettevalmistust (kasuks tuleb eelnev töökogemus KOV-is); orienteerud seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunned ja oskad rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte; suudad koostada... Lääneranna Vallavalitsus.
 • Assistent. Kasuks tulevad keskkonna- või jäätmekäitlusalased teadmised; Kandideerijal peab olema hea suuline ja kirjalik väljendusoskus, konkreetsus, Ühingu igapäevase tegevuse korraldamine, sh infovahetuse tagamine ja dokumendihalduse ning aruandluse korraldamine. Telefonikõnedele ja e-kirjadele... Mittetulundusühing Keskkonnateenused.
 • Juhiabi. Oled tugev kandidaat kui • Sul on väga hea suhtlemisoskus ja oled kiire õppimisega • Oskad eesti ja vene keelt • Oled korrektne, täpne ja aus • Oskad hästi kasutada arvutit • Sul on varasem kogemus sarnasel ametikohal, • Klientidega suhtlemine telefoni teel; • Kohtumise kokkuleppimine;... HR VESTLUS OÜ.
 • Sekretär. Projektitaotluste koostamise kogemus (Kultuurkapital) . Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus. Täpsus ja korrektsus. Oskus tööd iseseisvalt organiseerida, Tegevjuhi ja juhatuse assisteerimine. Kontorihaldus, personalitöö koordineerimine, abi raamatupidamise korraldamisel . Dokumendihaldus.... EESTI KINOLIIT.
 • Sekretär. Töö nõuab korrektsust ja head suhtlemisoskust, Koolituste sujuv korraldamine (koolitusmaterjalide paljundamine ja komplekteerimine, koolitusruumide ja tehnika ettevalmistamine, klientidega suhtlemine jne). Asutuse tööks vajalike töövahendite tellimine. Kohvipauside organiseerimine. Koolitusjuhtide... osaühing Reiting PR.
 • Sekretär-assistent. Kasuks tulevad teadmised turundusest, Vajame töökat abilist kontori igapäevase töö korraldamisel - sinu ülesandeks on suhelda klientidega, hoida korras showroom, jälgida ja korraldada tellimuste täitmist. Teha kliendipakkumisi ja kujundusi klientide tellimustele; tööde teostamine... OÜ MP-Reklaamtrükk.
 • Haldusjuhataja. Iseseisvus, ausus ja kohusetundlikkus. Positiivne ellusuhtumine. , Kooli teenindava personali töö organiseerimine, korraldamine ja kontrollimine. Kooli hoonete ja kinnistu haldamine, korrasoleku ja puhtuse tagamine. Vastutab töökaitse-, tuletõrje- ja ohutustehnikaalase töö eest koolis.... Valjala Põhikool.
 • ANDMESISESTAJA - ASSISTENT. Kohusetundlikkus, täpsus ja korrektsus. Vastutus- ja otsustusvõime. Hea suhtlemisoskus. Kasuks tuleb töökogemus põllumajandus või loomakasvatusettevõttes , 1. PRIA andmete sisestamine ja haldus. 2. Ettevõtte asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine (kirjavahetus, lepingud). 3. Koosolekute... Osaühing Pöide AG.
 • Sekretär. Edukal kandidaadil on erialane väljaõpe või vastav kogemus; eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus kesktasemel; tööks vajalike dokumendiregistrite, andmebaaside ja bürootehnika kasutamise oskus; teadmised dokumentide arhiveerimisest; suhtlemis- ning meeskonnatööoskus, pingetaluvus;... Tartu Linnavalitsus.
 • Sekretär-juhiabi. Teadmised dokumendihaldusest ja asjajamisest; hea suuline ja kirjalik keeleoskus; kontoritehnika tundmine; süsteemsus, organiseerimisvõime, täpsus, kohusetundlikus; meeskonnatöö oskus, Ettevõtte dokumendihalduse korraldamine: kirjade, käskkirjade, taotluste jne koostamine ja registreerimine;... AKTSIASELTS NORWES METALL.
 • Sekretär-administraator. Initsiatiiv, distsipliin, vastutustundlikkus, suhtlemisoskus, stressitaluvus; tööaja planeerimise oskus maksimaalse efektiivsusega; soov töötada ja areneda; eelnev töökogemus on teretulnud, Juriidiline äriühing DKLex OÜ otsib oma meeskonna vastutustundlikku töötajat sekretär-administraatori... DKLex OÜ.
 • Kohtuistungi sekretär. Täpsus ja kohusetundlikkus; võime ja oskus töötada pingeolukorras , Kohtuistungi sekretäri peamised tööülesanded • kohtumenetlusega seotud asjaajamise sujuva ja korrektse toimimise eest hoolitsemine • menetlusdokumentide edastamine menetlusosalisetele • kohtuistungite protokollimine... Pärnu Maakohus.
 • tehniline sekretär/juhiabi. Kasuks tuleb laomajanduse, majanduse, logistika, mehaanika või juhiabi alane väljaõpe ja kogemus , tehnikakaupade dokumentide ja aruandluse sisestamine laoprogrammi, kaupade tellimuste koordineerimine, veebtellimuskeskuse töö organiseerimine, firma dokumentatsiooni ja andmebaaside korrashoid,... Aktsiaselts Moduator.
 • Sekretär, assistent. Kohusetundlikkus, ausus, lojaalsus, optimistlik ja rõõmsameelne suhtleja ning korrektsus, • Dokumendihaldus ja ning sisenevate e-mailide ja posti sorteerimine ning edastamine õige inimeseni- vajadusel kliendile tagasiside andmine ja kirjade koostamine • töö dokumendi/lao/raamatupidamise... Camelat OÜ.
 • Õppesekretär. Tegevjuhi ja õppespetsialisti assisteerimine; kontori igapäevatöö korraldamine; uute keelehuviliste ja olemasolevate õpilaste kirjade vastuvõtmine; kontori- ja klassiruumide korrashoiu tagamine; uutele õpetajatele keeltekooli ja töökorralduse tutvustamine; keeltekooli esindamine messidel,... Emajõe Keeltekool OÜ.
 • Sekretär. Soovitavalt kõrgem haridus; kasuks tuleb AutoCad ja DWG programmide kasutamise kogemus, Kontori töö korraldamine ja sujuvuse eest vastutamine; asjaajamistoimingud ning töö erinevate dokumentidega; infopäringute koostamine ning haldamine; koosolekute protokollimine; igakülgne abistamine... osaühing ELLIS.
 • Sekretär, assistent. Kandideerida palume Sind, kui: - Sul on väga hea eesti (B2) ja vene keel (emakeel) kõne- ning kirjakeele oskus. Ülalmainitud keelteoskusi kontrollitakse töövestluse jooksul. Inglise keel tuleb kasuks. - Omad kogemust administratiivtöö või assisteerimis valdkonnas. - Kirjade ja kõnede... Mittetulundusühing Puškini Instituut.
 • Infosekretär. Sind iseloomustab väga hea suhtlemisoskus, soov aidata teisi ning panustada meeskonnatöösse. Oskad väga hästi eesti keelt (nii kõnes kui kirjas) ja tuled toime ka suhtlemisega inglise ja vene keeles. Samuti tunned end koduselt arvutiga töötades, Oled esimene inimene, kellega meie kliendid... Osaühing MANPOWER.
 • Administraator. Vajatakse kultuurset ja intelligentset inimest, kellel on kontoritöö kogemus, soovitavalt kõrgharidus, aga ka - vastutustunne; - hoolsus; - suhtlusoskus; - organiseerimisoskused; - isikliku auto kasutamise võimalus töökohustuste täitmiseks (makstakse eraldi), - koolituslepingute vormistamine... Business Technologies OÜ.
 • Referent - juhiabi. Sõbralikkus, suhtlemisoskus, täpsus, korrektsus, oskus kollektiivis töötada, Juhatuse kohtumiste kokkuleppimine ja kooskõlastamine ning väiksemate vastuvõttude ja kohtumiste korraldamine; koosolekute protokollimine, juhatuse lähetustega seonduvad ülesanded (piletite, transferi ja hotellide... GT EST OÜ.
 • Assistent. Iseseisvus ülesannete lahendamisel. Korrektsus, täpsus ja vastutustundlikkus. Julgus suhelda. Soov areneda kategooriajuhiks, - Kategooriajuhi assisteerimine ja kategooria andmete tehniline haldamine; - suhtlemine tarnijate ja ettevõtte teiste osakondadega; - dokumentide ja info ettevalmistamine... MAXIMA Eesti OÜ.