Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Conserjes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

21 ofertas de trabajo de 'Conserjes' en Eslovaquia.

Správcovia objektov. - údržbárske práce na farme, vrátane údržby systému napájania, kŕmenia, ventilácie - údržba budov, zariadení - sledovanie stavu vody, plynu a elektriny - vývoz úhynov, práca s hnojovicou - ostatné činnosti podľa potreby a pokynov nadriadeného Výhody:ubytovanie, Základná zložka mzda od 650€ bru...

Správcovia objektov. - Zabezpečovanie údržby strojov a zariadení vo výrobe - Tvorba plánov preventívnej údržby strojov a zariadení - Pravidelná kontrola funkčnosti používaných zariadení - Včasné diagnostikovanie porúch a nedostatkov a ich následná oprava - Zabezpečenie bezporuchového chodu výroby - Komunikácia ...

Správcovia objektov. Rád rozoberáš, skúmaš a opravuješ stroje? Skončil si školu a hľadáš "cool" prácu, kde uplatníš svoje schopnosti a vedomosti? Tak poď pracovať k nám. Ponúkame ti môžnosť naštartovať tvoju kariéru a ešte ťa za to odmeníme. Že nemáš skúsenosti? Nevadí. Pre nás je dôležité tvoje nadšenie, chuť...

Správcovia objektov. • Vykonávanie dennej, týždennej, mesačnej a ročnej preventívnej údržby a revízie výrobných strojov a technologických zariadení. • Podieľanie sa na odstraňovaní a predchádzaní možných porúch zariadení s cieľom zabezpečiť ich plynulý chod. • Participácia pri inštalácii nových strojov a zariadení a zaist...

Správcovia objektov. Technik údržby sa zameriava na zaistenie dodržiavania bezpečnostných predpisov a zásad, včasné vykonávanie preventívnej údržby vo vysokom štandarde a poskytovania vysokej  miery  dostupnosti vybavenia  vďaka neustálemu zlepšovaniu.

Správcovia objektov. •Vymeranie elektrických porúch výrobných liniek, zariadení •Opravy porúch automatiky a logiky riadenia strojov •Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu a funkčnosti bezpečnostných  prvkov strojov •Podielanie  sa na opravách strojov •Príprava nástrojov pre výrobu •Asiste...

Správcovia objektov. Hľadáme 2 skúsených a manuálne zručných údržbárov s praxou, ktorých pracovnou náplňou bude: * Riešenie a vykonávanie údržby na strojoch a zariadeniach v dvojzmennej prevádzke * Vykonávanie preventívnych a predpísaných kontrol * Zaisťovanie spôsobilého technického stavu používaných strojov, prís...

Správcovia objektov. pravidelná údržba a kontrola ČOV, vodného hospodárstva, jednoduchá elektroúdržba, drobné opravy v interiéri, zabezpečenie odhŕňania chodníkova a prístupových komunikácií, kontrola stavu budovy, starostlivosť o záhradné prostredie, starostlivosť o zvieratá, rozvoz obedov pre obyvateľov obce Veľ...

Správcovia objektov. - Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy alebo zvereného objektu. - Vykonávanie preventívnej údržby a revízií výrobných a technologických zariadení. - Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupráca pri odstraňovaní zistených porúch a nedos...

Správcovia objektov. - Zabezpečovanie prevádzky a vyhovujúceho technického stavu budovy alebo zvereného objektu - vykonávanie preventívnej údržby a revízií výrobných a technologických zariadení - Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupráca pri odstraňovaní zistených porúch a nedostatkov - As...

Správcovia objektov. zabezpečuje včasné a kvalitné opravárenské a údržbárske práce v zmysle plánov a skutočnej potreby ústavu (odtraňovanie porúch a havarijných stavov). Predovšetkým ide o montáž a opravu rozvodov vody, kanalizácie, zriaďovacích predmetov zdravotechniky, resp. ich výmenu a údržbu, resp. opravu ...

Správcovia objektov. - zodpovednosť za chod a obsluhu pridelených zariadení; - zodpovednosť za prácu a vykonávanie prác pridelených nadriadeným pracovníkom; - zodpovednosť za včasné odstránenie závad na pridelených zariadeniach; - znižovanie poruchovosti a zabezpečenia správnej funkcie pridelených zariadení; - nahlas...

Správcovia objektov. údržba areálu budovy hotela - pomoc pri všetkých oddeleniach hotela (najmä reštaurácia, pizzeria, kaviareň) - dopĺňanie tovaru, presun tovaru, pomocné práce kde je čo potrebné - starostlivosť o vonkajšie a vnútorné priestory hotela - šikovnosť v drobných domácich opravách - iné pomocné práce pod...

Správcovia objektov. Zabezpečenie zadaných údržbárskych prác v určených prevádzkach - oprava a výmena elektrických prístrojov, elektroinštalačného a vodoinštalačného materiálu ako aj poškodeného nábytku. Preprava obchodného a iného tovaru zo skladu na jednotlicé prevádzky, vrátane vykladania tovaru. Hotel Grand****, H...

Správcovia objektov. Montér, domovník, vodič V pracovných dňoch pondelok-piatok vykonáva svoje pracovné povinnosti v čase od 7:30 do 15:30 hod., ak nie je stanovené inak. - v súčinnosti s ostatnými zamestnancami zabezepčuje riadenie motorového vozidla na pracovisku -zabezpečuje dennú údržbu motorového vozidla, kontrolu ...

Správcovia objektov. -starostlivosť o budovu -umývanie vozidiel -strihanie kríkov, kosenie -zametanie -údržba a drobné opravy vodoinštalačných zariadení - WC, umývadlá, vodovodné batérie -prípadne menšie opravy kúrení - rozvody, výmena radiátora. Výhody:-istota dlhodobého a stabilného zamestnania -široká ponuka benefitov príspe...

Správcovia objektov. • Pravidelná údržba zariadení a zabezpečovanie ich plnej funkčnosti. • Pravidelné denné kontroly prevádzkového stavu výrobných liniek a zariadení, nahlasovanie potrebných zásahov a potreby náhradných dielov nadriadenému • Uviesť výrobné zariadenie, v prípade poruchy alebo prestavby, v čo najkr...

Správcovia objektov. Údržba budov a vonkajších plôch, natieračské práce, jednoduché inštalatérske a stavebné práce, práce viazača bremien. Výhody:Hradené, Ubytovanie hradené v plnej výške. Príspevok na stravu 3,00 Eur deň. Príspevok na cestu 40,00 Eur mesačne.

Správcovia objektov. - Údržbárske práce na farme - Údržba systému napájania, kŕmenia a ventilácie - Údržba budov a zariadení - Zváranie - Vývoz úhynov - Manipulácia s hnojovicou - Práce v areály farmy : striekanie buriny, kosenie trávy, upratovanie, Výhody:Zabezpečené, - Mzda: základná mzda od 950 EUR podľa sk...

Správcovia objektov. - Starostlivosť o technické zariadenia - Starostlivosť o čistotu parkovísk - Upratovanie priestorov súvisiacich s údržbou - Kosenie okolia prevádzok - Kontrola a udržiavanie technického stavu detských ihrísk - Údržba na izbách - Výkopové práce pri opravách Výhody:ubytovanie

Správcovia objektov. - vykonáva pravidelnú ako aj operatívnu údržbu a opravu častí budov a zariadení - vykonáva celoročnú údržbu vonkajších priestorov - upratovanie areálu, strihanie stromov, kosenie, zber lístia, a podobne - navrhuje a konštrukčne realizuje opravy mechanické ako napr. oprava zámkov dverí, kľuči...