Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Conserjes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Conserjes' en Eslovaquia.

  • Správcovia objektov. Hľadáme zamestnanca, ktorý bude mať na starosti údržbu priestorov nášho areálu na Starej Vajnorskej ul. Náplň práce pozostáva z: - odstraňovania technických nedostatkov a porúch v areáli, - drobných elektrotechnických montáží (zámky, zásuvky, žiarovky, poistky atď.),...
  • Správcovia objektov. •• Dodržiavanie predpisov Príručky kvality, zdokumentovaných postupov a ostatných dokumentov vydaných pre danú oblasť/zaradenie. • Kontrola technologických zariadení /bazén, kotolne, elektroinštalácia, plyn, voda, kúrenie/ • Evidencia a vedenie kníh / kotolňa, plyn,...
  • Správcovia objektov. Úlohy sa týkajú údržby a starostlivosti o náš areál: - bežné údržbárske a inštalatérske práce na rozvodoch elektro, voda - drobné opravy podľa vopred zadaných objednávok (zámky, batérie, zásuvky, vypínače, žiarovky, žiarivky, poistky, rozvádzače) - vykonávanie...
  • Správcovia objektov. - oprava strojov a vykonávanie údržby na strojných zariadeniach - operatívne odstraňovanie vzniknutých prevádzkových porúch - vykonávanie pravidelných údržbových plánov - vypisovanie zemnových zázanamov a evidencia náhradných dielov - spolupráca s oddelením výroby a kvality
  • Správcovia objektov. vykonávanie drobných opráv (elektroinštalačné, vodoinštalačné, maliarske, murárske a zváračské práce), údržba zelene, kosenie trávy, odhŕňanie snehu na prevádzkach čerpacích staníc BENZINOL v rámci SR, pravidelná údržba prenajatých polyfunkčných objektov, vedenie...
  • Správcovia objektov. - údržba areálu spoločnosti, kosenie, natiranie plotov, umývanie áut Pracovné miesto je vytvorené s podporou ÚPSVaR cez NP Praxou k zamestnaniu, je teda vhodné iba pre mladých UoZ vo veku do 25 rokov ( ktorí sú min. 3 mesiace v evidencii ÚPSVaR ) alebo vo veku 25-29 rokov ( min....
  • Správcovia objektov. - Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy, strojov. - Vykonávanie preventívnej údržby a revízií výrobných a technologických zariadení. - Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupráca pri odstraňovaní zistených...