Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Conserjes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

15 ofertas de trabajo de 'Conserjes' en Eslovaquia.

Správcovia objektov. Bežné údržbárske práce, maľovanie, stavbárska činnosť, murárska činnosť. Výberové konanie najneskôr 20.12.2022, v prípade väčšieho množstva žiadostí skôr. Pracovná pozícia voľná ihneď. Výhody:Príspevok na dopravu do zamestnania mimo mesta Poprad, vlastná školská jedáleň

Správcovia objektov. •    základná údržba vodoinštalácie, okien, dvier, kancelárskeho zariadenia a.i. podľa potreby, •    v prípade inštalácie výstav účasť na prácach pri realizácii (aktivity manuálneho typu), •    pomocné práce v depozitároch i v teréne, •    starostlivosť o bezpečnosť zvereného majetku, •    dodržiava...

Správcovia objektov. • Pravidelná údržba zariadení a zabezpečovanie ich plnej funkčnosti. • Pravidelné denné kontroly prevádzkového stavu výrobných liniek a zariadení, nahlasovanie potrebných zásahov a potreby náhradných dielov nadriadenému • Uviesť výrobné zariadenie, v prípade poruchy alebo prestavby, v čo najkr...

Správcovia objektov. Prevádzkový pracovník/údržbár je zodpovedný za technické, mechanické a fyzické zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení, vybavenia a priestoru prevádzky zamestnávateľa. Jeho pracovnou náplňou je odborná starostlivosť “dobrého gazdu” o zverený majetok a priestor. Jeho pracovnou náplňou j...

Správcovia objektov. Dohliada na zabezpečenie chodu objektu, údržba zelene, klimatizácie, kanalizácie a pod., vykonáva údržbu všetkých technológií, zaisťuje chod nabíjacej miestnosti, spolupracuje pri odstraňovaní závad zistených revíziami, zodpovedá za stav regálov, vykonáva ich drobnú údržbu, veľké opravy hlási správ...

Správcovia objektov. - opravy a údržba strojov a zariadení - správa kotolne, pieskovne a kompresorovne - zámočnícke práce - preventívna údržba a havarijné opravy - opravy mechanických častí strojov a zariadení - údržba a oprava pneumatických a hydraulických zariadení Výhody:Finálna mzda závisí od pracovných skúseností...

Správcovia objektov. - preventívna údržba strojných zariadení - plánované a neplánované opravy a technické zásahy vedúce k zvýšeniu prevádzkovej spoľahlivosti strojných zaridení - navrhovanie technických riešení vedúcich k efektívnejšiemu využitiu strojných zariadení z pohľadu úspory energií - plánovanie opráv -...

Správcovia objektov. a) zabezpečiť prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu zvereného zariadenia b) vykonávať preventívne údržby výrobných a technologických zariadení c) zúčastňovať sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupracovať pri odstraňovaní zistených porúch a nedostatkov d) asistovať ...

Správcovia objektov. - starostlivosť a oprava strojov, práce okolo prevádzky, bežné opravy, výhoda mať základnú skúsenosť a prax so slaboprúdom, ochota prísť aj v nečakaných situáciách a v akomkoľvek čase ( v prípade hlásených porúch) Výhody:ubytovanie

Správcovia objektov. údržba objektov, verejných budov, ohlasovanie potreby opráv a stavu vozidiel a strojov, obsluha strojov a ich údržba, vedenie motorových vozidiel, preprava odpadov do zberného miesta a prevádzka zberného miesta, čistenie a údržba verejných priestranstiev v letných a zimných mesiacoch. Účas...

Správcovia objektov. - Is mechanics and hydraulics in your genes and diagnosing a malfunction is a "piece of cake" for you? - Do you like drilling in machines and don't you mind your hands sometimes being dirty from oil? - Are you looking for a prospective long-term job? We are looking for a new colleague to...

Správcovia objektov. vykonávanie preventívnej úädržby a revízie výrobných a technologických zariadení, oprava a výmena poškodených častí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáže, asistenčná činnosť pri inštalácii nových strojov a zariadení, zaistenie fumkčnosti a bezpečnosti týchto zariadení, bezodkladné...

Správcovia objektov. • vykonávanie opráv a odstraňovanie porúch na výrobnom zariadení v čo najkratšom čase; • vykonávanie opráv a pravidelnej preventívnej a prediktívnej údržby strojov a zariadení; • analýza a vykonávanie opatrení na odstránenie príčin porúch; • neustále zlepšovanie zariadení so zameraním na zvyšov...

Správcovia objektov. - údržbárske práce na farme, vrátane údržby systému napájania, kŕmenia, ventilácie - údržba budov, zariadení - sledovanie stavu vody, plynu a elektriny - vývoz úhynov, práca s hnojovicou - ostatné činnosti podľa potreby a pokynov nadriadeného Výhody:ubytovanie, Základná zložka mzda od 650€ bru...

Správcovia objektov. - Zabezpečovanie údržby strojov a zariadení vo výrobe - Tvorba plánov preventívnej údržby strojov a zariadení - Pravidelná kontrola funkčnosti používaných zariadení - Včasné diagnostikovanie porúch a nedostatkov a ich následná oprava - Zabezpečenie bezporuchového chodu výroby - Komunikácia ...