Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Psicólogos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Psicólogos' en Eslovaquia.

  • Psychológovia a psychoterapeuti. Odborná činnosť vykonávaná odborným zamestnancom, ktorým psychológ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. K žiadosti sa prikladá: životopis vo formáte Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópia výpisu z registra trestov nie staršia...
  • Psychológovia a psychoterapeuti. Odborná psychologická činnosť zameraná na starostlivosť o deti v detskom domove. Pracovný pomer je na zastupovanie počas MD. V prípade záujmu kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a dohodnite si termín stretnutia.
  • Psychológovia a psychoterapeuti. poradenstvo, krízová intervencia, vyhľadávacia činnosť, terénna práca, krízová pomoc prostredníctvom telekomunikačných technológií, výkon potrebnej administrácie, príprava správ - v Poradni a v Bezpečnom ženskom dome
  • Psychológovia a psychoterapeuti. • psychologická diagnostika s využívaním špecializovaných odborných metód, postupov a techník psychologickej práce, vrátane získavania anamnestických údajov a posudzovanie sociálnej situácie dieťaťa, resp. dospelej fyzickej osoby, zabezpečovanie implementácie týchto informácií...
  • Psychológovia a psychoterapeuti. poradenstvo, krízová intervencia, vyhľadávacia činnosť, terénna práca, krízová pomoc prostredníctvom telekomunikačných technológií, výkon potrebnej administrácie, príprava správ - v Poradni a v Bezpečnom ženskom dome
  • Psychológovia a psychoterapeuti. Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických služieb v DeD v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých. Vykonávanie...
  • Psychológovia a psychoterapeuti. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Supervízor/ supervízorka bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), ktorého náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností v rámci...
  • Psychológovia a psychoterapeuti. Vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny, aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPODaSK, realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov, participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení...
  • Psychológovia a psychoterapeuti. Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 Z. z. Vykonáva odbornú psychologickú činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v detskom domove so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami...