Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Contables

en Español in English auf Deutsch en Français ...

26 ofertas de trabajo de 'Contables' en Eslovaquia.

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania. Ponúkaná mzda od 692 € do 830 € za mesiac. Požiadavka na vzdelanie: Obchodná akadémia - účtovník Výhody:37,5 hodinový pracovný čas, osobný príplatok, príspevok na stravu, dodatková dovolenka, príspevok zamestnávateľa na DDS

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. • Kontrola účtovných a daňových náležitostí dokladov • Evidencia a účtovanie faktúr, interných dokladov • Odsúhlasovanie nákladov v spolupráci s inými oddeleniami • Monitorovanie saldokonta dodávateľov • Komunikácia s dodávateľmi v anglickom jazyku Výhody:- vianočná prémia 13. plat - mzda vždy vyp...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. - daňové priznanie PO, účtovná závierka - komplexné spracovanie podvojného účtovníctva - vypracovanie daňových priznaní (mesačný platca DPH ) a OSS - spracovanie miezd, odvodov a dane z miezd - oceňovanie, evidencia účtovanie majetku - kontrola a účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. • účtovanie a schvaľovanie faktúr v internom systéme • schvaľovanie a kontrola IC faktúr v internom systéme a internej databáze • kalkulácia dane z príjmov a daňové priznanie-poznámky • tvorba a aktualizácia interných smerníc spoločnosti • tvorba a účtovanie rezerv • účtovanie bankových výpisov, po...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. • Koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. • Komplexná príprava a implementácia projektov financovaných z Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finanč...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. - komplexné vedenie účtovníctva pre klientov - komunikácia s klientmi, s vedením spoločnosti, audítormi, inštitúciami -spracovanie daň. priznaní DPH,DPPO,DPFO DMV Požadujeme: - znalosti a skúsenosti s vedením účtovníctva a daňovej sústavy - aktívny prístup a chuť vzdelávať sa - nutná prax na pozíc...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. - Vedenie účtovníctva v spolupráci s účtovným tímom - Spolupráca pri zostavovaní účtovných uzávierok - Spolupráca s daňovými poradcami pri spracovávaní daňového priznania - Príprava podkladov pre reporting manažmentu Požiadavky: - Skúsenosti s vedením účtovníctva - Znalosť softvéru myWAC výhod...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. • účtovanie hlavnej knihy a fixných aktív • účtovanie predaja aktív • účtovanie prevodov • účtovanie odpisov • tvorba a údržba kmeňových dát majetku • mesačné uzávierkové práce hlavnej knihy • práca v systéme SAP • celodenná písomná a verbálna komunikácia v ruskom jazyku a anglickom jazyku

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. We are looking for a payroll specialist who wants to do a complex role, to take the payroll experience to another level and help build our rapidly growing company. We are encouraged and driven to improve processes and look for better solutions every day. Does it sound great? What will you...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Zodpovednosť za vedenie účtovníctva v spoločnosti a vedenie a organizácia činnosti účtovníckych tímov. Sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch a kontrola účtovných operácií podľa štandardov a legislatívy platnej pre slovenské účtovníctvo. Zabezpečenie správnosti...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. "The successful candidate must demonstrate strong understanding of the fundamentals of information security and logical access controls, in addition to having excellent communication skills. The candidate should also be a curious learner who is constantly looking to develop their knowledge...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. "Our mission statement is: “Pay Employees accurately and on time with the highest customer obsession and highest level of controllership and compliance, at the lowest cost to Amazon”. If you are motivated to dive into the detail and take ownership, we have the career you’re looking for! You ...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Budete členom nového centra finančných služieb IQVIA v Bratislave na Slovensku, ktoré bude podporovať našu činnosť v regióne EMEA, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou našej globálnej siete finančných služieb. Na tejto pozícii budete pomáhať vedúcemu tímu zodpovednému za požiadavky na účtovníct...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Vašou pracovnou náplňou bude: - vedenie a spracovanie podvojného účtovníctva, - spracovanie ročnej závierky, - vedenie a spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre rôznych klientov spoločnosti, - zabezpečovanie agendy pracovno-právnych vzťahov, príprava podkladov pri vzniku, zmene a skončen...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. - komplexné vedenie a spracovanie účtovníctva spoločnosti v programe HELIOS - zodpovedá za fakturáciu - vedenie a kontrola pokladne, banky - mzdovú agendu - pripravovanie mesačných mzdových uzávierok a reportov, evidovanie a spracovávanie zrážok zo mzdy - daňovú agendu a agendu DPH - a...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Do nášho kolektívu hľadáme šikovného kolegu/kolegyňu, ktorý uvíta stabilitu v práci, má chuť pracovať a prijímať nové výzvy. Vaša náplň práce bude: -komplexné a samostatné spracovanie účtovníctva pre veľkú účtovnú jednotku -účtovanie faktúr, skladov, účtovanie interných dokladov, bankových výpiso...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Prispejete k vedeniu nášho tímu vymáhania pohľadávok, ktorý pracuje na maximalizácii včasného zhromažďovania peňazí od našich zákazníkov po celom svete, a to prostredníctvom efektívnej správy telefonicky a prijímaných otázok. Pracujeme na tom, aby sme starnutý dlh udržali na minime prostredníctvo...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. - schvalovanie nastavených platieb v internom - bankovom sytéme - zabezpečenie popory pre externých - interných auditorov - denná telefonická a e-mailová komunikácia s  klientami z externého -     interného prostredia   kontrola správnosti cestovných výdavkov a údajov - príprava reportov p...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend; Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania (plány, analýzy, hodnotenia, štatistiky, uzávierky a pod.); Samostatná odborná práca spojená so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv; Zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. • Create, maintain (modify, convert, extend, block, delete) and administer data for following processes: Contract Administration, Master Data, Billing, Back Reporting. Or any other processes being part of the SSC scope • Ensure the data input is correctly completed • Daily communication with ...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. • Create, maintain (modify, convert, extend, block, delete) and administer data for following processes: Contract Administration, Master Data, Billing, Back Reporting. Or any other processes being part of the SSC scope • Ensure the data input is correctly completed • Daily communication with ...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Stabilná rodinná prosperujúca spoločnosť príjme na pracovnú pozíciu samostatnú účtovníčku / účtovníka. Náplň práce : - kompletná evidencia podvojného účtovníctva, - vypracovávanie mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok, - pripravovanie reportov pre vedenie spoločnosti, - vypracovávanie a k...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Pracovný pomer na úväzok 0,265 mesačne (3-4 pracovné dni v mesiaci). Volený je obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, ktorému predkladá raz ročne správu kontrolnej činnosti. Požiadavky: - Kvalifikačné predpoklady a požiadavky podľa zákona č. 369/1990 Z.z. – ukončené minimálne úplné stredné odborné vz...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. - evidencia, formálna kontrola a zaúčtovanie účtovných dokladov, - overovanie dodržiavania kontroly správnosti účtovných dokladov, - kontrola správnosti a úplnosti účtovných operácií, - samostatné komplexné vedenie podvojného účtovníctva a miezd, - rozúčtovanie a kontrola úhrad na finančn...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. - Účtuje, eviduje, spracováva a odsúhlasuje: dodávateľské fakturácie, zúčtované mzdy, odvody do poistných fondov, podpora pri účtovaní ostatných nákladov materskou firmou - Vykonáva, účtuje, eviduje, spracováva a odsúhlasuje: úhrady dodávateľských faktúr, bankové výpisy, vzájomné zápočty, s...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. • Spracovanie došlých dodávateľských faktúr od prijatia až po platbu • Komunikácia s internými a externými partnermi v ruskom jazyku aj v prípade chybne vystavených faktúr či chýbajúcich informácií • Riešenie cenových rozdielov vo faktúrach či dobropisoch • Odpovedanie na dodávateľské telefonáty, e...