Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Contables

en Español in English auf Deutsch en Français ...

25 ofertas de trabajo de 'Contables' en Eslovaquia.

 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. • Riadi portfólia pohľadávok v pridelených pobočkách, zabezpečuje, aby boli zákazníci kontaktovaní včas / Manages accounts receivable portfolio for assigned branches; ensuring customers are contacted in a timely manner • Identifikuje a komunikuje interne sporné faktúry/ Identify...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Všeobecné /General: • Denné spracovávanie finančných dát/ Daily processing of financial data • Rekonsiliácia účtov/ Reconcile accounts • Dodržiavanie JCI procedure/ Adherence to JCI procedures Intercompany: • Procesovanie IC3 foriem/ Process IC3 forms • Rekonsiliácia vnútropodnikových...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Práca zahŕňa komplexné vedenie účtovníctva, miezd a daňovej agendy pre klientov spoločnosti. Fontionnel & Co s.r.o. Nevyhnutná je taktiež priama komunikácia s úradmi ako aj klientami - prioritne v slovenskom, výhodou uchádzača je schopnosť komunikácie v maďarskom alebo anglickom...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. General • Support the timely reporting of key financial information; monitor the performance and quality of the activities performed based on agreed Key Performance Indicators (“KPIs”) • Ensure smooth daily operations regarding on-time monthly reporting • Support resolution of accounting...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. • Maintain customer master data in ERPs • Process credit / debit notes • Release contracts on time • Timely and accurately processing incoming payments • Solving Unapplied cash • Regular and ad-hoc reports related to daily works and month end close • Proper communication with...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. General • Support the timely reporting of key financial information; monitor the performance and quality of the activities performed based on agreed Key Performance Indicators (“KPIs”) • Ensure smooth daily operations regarding on-time monthly reporting • Support resolution of accounting...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. • Riadi portfólia pohľadávok v pridelených pobočkách, zabezpečuje, aby boli zákazníci kontaktovaní včas / Manages accounts receivable portfolio for assigned branches; ensuring customers are contacted in a timely manner. • Identifikuje a komunikuje interne sporné faktúry / Identify...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. • Ensure smooth daily operations regarding on-time monthly reporting • Timely react on request from internal / external customers and actively communicate with them • Prepare retro billing based on price changes • Analyze price / quantity discrepancies and communicate with Customer...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. General: • Support the timely reporting of key financial information; monitor the performance and quality of the activities performed based on agreed Key Performance Indicators (“KPIs”) • Ensure smooth daily operations regarding on-time monthly reporting • Timely react on any requests...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Všeobecné /General: • Denné spracovávanie finančných dát/ Daily processing of financial data • Rekonsiliácia účtov/ Reconcile accounts • Dodržiavanie JCI procedure/ Adherence to JCI procedures Intercompany: • Procesovanie IC3 foriem/ Process IC3 forms • Rekonsiliácia vnútropodnikových...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Všeobecné /General: • Denné spracovávanie finančných dát/ Daily processing of financial data • Rekonsiliácia účtov/ Reconcile accounts • Dodržiavanie JCI procedure/ Adherence to JCI procedures Intercompany: • Procesovanie IC3 foriem/ Process IC3 forms • Rekonsiliácia vnútropodnikových...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. General: • Support the timely reporting of key financial information; monitor the performance and quality of the activities performed based on agreed Key Performance Indicators (“KPIs”) • Ensure smooth daily operations regarding on-time monthly reporting • Timely react on any requests...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Primary Duties: • Assist the CFS Manager in the preparation of the legal entities statutory financials. • Support the preparation of the US GAAP vs. Local GAAP bridge and relevant adjustments. • Coordinate, drive and support the financial statements audit cycle. • Assis the CFS Manager...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. • Maintain customer master data in ERPs • Process credit / debit notes • Release contracts on time • Timely and accurately processing incoming payments • Solving Unapplied cash • Regular and ad-hoc reports related to daily works and month end close • Proper communication with...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. General • Support the timely reporting of key financial information; monitor the performance and quality of the activities performed based on agreed Key Performance Indicators (“KPIs”) • Ensure smooth daily operations regarding on-time monthly reporting • Support resolution of accounting...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Správa a evidencia pridelenej účtovnej agendy, účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, interných dokladov, vedenie pokladne, účtovanie služobných ciest, kontrola uzávierok od ostatných org. zložiek a komunikácia s nimi, vykonávanie prác na aktuálnych projektoch,...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. • Riadi portfólia pohľadávok v pridelených pobočkách, zabezpečuje, aby boli zákazníci kontaktovaní včas / Manages accounts receivable portfolio for assigned branches; ensuring customers are contacted in a timely manner • Identifikuje a komunikuje interne sporné faktúry/ Identify...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. - zabezpečenie správnosti účtovníctva podľa IFRS - správa účtovných procesov v jednotlivých krajinách - projektové účtovníctvo a controlling - analýza finančných ukazovateľov centrálnych útvarov - tvorba rozpočtu a plánovanie - správa controling-ových kmeňových dát...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. • Zodpovednosť za zber, analýzu a spracovanie dát a informácií v elektronickej podobe, ich kontrola a potvrdenie, • zodpovednosť za aplikovanie naučených poznatkov a procedúr v priebehu školení, • komunikácia s klientmi, nadriadenými a ďalšími členmi tímu v Anglickom...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Konsolidácia Európskeho menového status a sledovanie meny/ Consolidate European current status and check accuracy Prezentácia konečných výsledkov seniorskému vedeniu/ Discuss and present final reviews with Senior Leadership Včasné (programové) reportovanie všetkých kľúčových...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. - vedenie jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, miezd - účtovanie rôznych typov položiek - bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry, pokladničné doklady a i., - spracovanie účtovných a štatistických výkazov, účtovných závierok,...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. osoba na pozíciu vedúceho účtovníka Vedenie úplného účtovníctva dvoch výrobných a obchodných spoločností s doplnkovým obchodným profilom; Dohľad nad vedením účtovníctva a iných foriem účtovníctva v súlade s platnými normami a predpismi; Príprava daňových vyrovnaní;...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Komplexné vedenie a spracovanie podvojného účtovníctva, organizácia práce v účtarni, vedenie a koordinovanie práce junior účtovníka, účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateľské/ dodávateľské faktúry a pod.), vypracovávanie daňových...
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Evidencia účtovných dokladov, jednoduché účtovníctvo, podvojné účt., mzdové účt., účtovná agenda. Kontakt: 0940 703 685, Ľubomír Petruš, e-mail: uctovnictvo.mzdy.sro#gmail.com.
 • Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Komplexné vedenie účtovníctva, ekonomické rozbory, odborné ekonomické činnosti na úseku financovania rozpočtovníctva, vedenie zložitých rozpočtových agend, spracúvanie plánu rozpočtu, sledovanie rozpočtu, spracúvanie účtovných uzávierok, platobný a zúčtovací styk...