Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Médicos especialistas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

17 ofertas de trabajo de 'Médicos especialistas' en Eslovaquia.

Lekári špecialisti. anestéziológ a intenzivista vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním anestetickej, resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti kriticky chorým, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov vo všetkých vekových s...

Lekári špecialisti. INTERNISTA VYKONÁVA ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI A V RÁMCI POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SA ZAOBERÁ PREVENCIOU, VYHĽADÁVANÍM, DIAGNOSTIKOU, LIEČBOU, REHABILITÁCIOU, DISPENZARIZÁCIOU, POSUDKOVOU ČINNOSŤOU A URČOVANÍM PROGNÓZY VNÚTORNÝCH CHORÔB. Výhody:rôzne benefity, ktoré Vám bu...

Lekári špecialisti. Do tímu oddelenia gynekológie a pôrodníctva prijmeme dvoch nových kolegov – lekárov so špecializáciou. Náplň práce predstavuje plnenie pracovných činností zameraných na zabezpečenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov, kompletnej diagnostickej, liečebnej, preventívnej a konziliárnej činn...

Lekári špecialisti. Do tímu prijmeme nového kolegu – lekára so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo. Náplň práce predstavuje plnenie pracovných činností zameraných na zabezpečenie výkonu preventívnych lekárskych prehliadok zamestnancov a kompletnej diagnostickej, liečebnej, preventívnej a konziliárnej činnos...

Lekári špecialisti. ANESTÉZIOLÓG A INTENZIVISTA VYKONÁVA ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI A ZAOBERÁ SA POSKYTOVANÍM ANESTETICKEJ, RESUSCITAČNEJ A INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI KRITICKY CHORÝM, U KTORÝCH HROZÍ ZLYHANIE, ZLYHÁVA ALEBO ZLYHALA FUNKCIA JEDNÉHO ALEBO VIACERÝCH ORGÁNOVÝCH SYSTÉMOV VO VŠETKÝCH VEKOVÝCH S...

Lekári špecialisti. Špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť na gynekologicko-pôrodníckom oddelení a odbornej gynekologickej ambulancii. Výhody:Pohyblivá zložka mzdy dohodou, odborná práca, týždeň dovolenky nad výmeru Zákonníka práce.

Lekári špecialisti. Lekár špecialista v špecializačnom odbore neurológia pracuje na pridelenom pracovisku ako samostatný lekár s kvalifikáciou. Poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru. Poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť, vykonáva odbornú ...

Lekári špecialisti. - Poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku; - Poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť – zdravotná starostlivosť poskytovaná u hospitalizovaných pacientov, má charakter rady, doporučenia, prípadne invazívne...

Lekári špecialisti. Lekár/ka - špecialista v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pracuje na pridelenom pracovisku ako samostatný lekár s kvalifikáciou. Poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru. Poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť, vyk...

Lekári špecialisti. Práca lekára na GP oddelení. Ponúkaná základná mzda: lekár bez špecializácie 1365 €, lekár so špecializáciou 2512 €. Pracovná doba od 07:00 -15:00 hod. + UPS. Výhody:Možnosť ubytovania, parkovanie zdarma, podporný program ŽSK vyplývajúci z Ľudských zdrojov v zdravotníctve a iné výhody podľa schválen...

Lekári špecialisti. Do tímu ambulancie infektológie prijmeme nového kolegu – lekára infektológa. Náplň práce predstavuje plnenie pracovných činností zameraných na zabezpečenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov, kompletnej diagnostickej, liečebnej, preventívnej a konziliárnej činnosti v súlade s koncepc...

Lekári špecialisti. - poskytuje a zabezpečuje komplexnú, konziliárnu zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia alebo ortopédia, - vykonáva prácu na lôžkovom oddelení, - samostatne vykonáva preventívnu, diagnostickú a liečebnú činnosť, ...

Lekári špecialisti. - poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu získanej odbornej kvalifikácie v špecializačnom odbore chirurgia/ úrazová chirurgia - samostatne vykonávanie špecializovanej preventívnej, diagnostickej a liečebnej činnosti - zabezpečovanie komplexnej konziliárnej zdravotnej starostlivos...

Lekári špecialisti. - poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu získanej odbornej kvalifikácie v špecializačnom odbore chirurgia/ úrazová chirurgia - samostatne vykonávanie špecializovanej preventívnej, diagnostickej a liečebnej činnosti - zabezpečovanie komplexnej konziliárnej zdravotnej starostlivos...

Lekári špecialisti. Odborná špecializovaná diagnostická a liečebno- preventívna činnosť vrátane konziliárnej činnosti a invazívnych zákrokov na lôžkovom oddelení psychiatrie a medicíny drogových závislostí . Výhody:Zverejnené na webe zariadenia www.olup-prednahora.sk .

Lekári špecialisti. • práca na pridelenom pracovisku ako samostatný lekár s kvalifikáciou • vykonávanie špecializovanej preventívnej, diagnostickej a liečebnej činnosti v medicínskom odbore na základe získanej špecializácie • riadne vyhotovovanie a vedenie zdravotnej dokumentácie a poskytovanie odbornej konzultácie...

Lekári špecialisti. • práca na pridelenom pracovisku ako samostatný lekár s kvalifikáciou • vykonávanie špecializovanej preventívnej, diagnostickej a liečebnej činnosti v medicínskom odbore na základe získanej špecializácie • riadne vyhotovovanie a vedenie zdravotnej dokumentácie a poskytovanie odbornej konzultácie...