Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Ingenieros mecánicos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Ingenieros mecánicos' en Eslovaquia.

Strojárski špecialisti. • Ako Test Release inžinier budete členom vývojového tímu so zodpovednosťou za výber a vykonávanie testovania vyvíjaných produktov. • Vašou náplňou práce bude samostatná koordinácia testovacieho plánu s klientom (napr. základná validácia, kalkulácie a simulácie) • Výsledky testov budete prez...

Strojárski špecialisti. - rozhoduje o postupe pri riadení vnútorných nezhôd, dodaného materiálu a reklamácií zákazníkov - zodpovedá za priebeh vzorkového riadenia so zákazníkom (ISIR) - riadi činnosť oddelenia - spolupracuje na zavádzaní a zlepšovaní systému kvality Výhody:pridelenie bytu, - firemný telefón - fir...

Strojárski špecialisti. - návrh a vývoj produktov, zmeny a vylepšenia produktu - konštrukčné riešenie technicky náročných zariadení, výrobkov a technicky náročných častí výrobkov - vykonávanie činnosti vyplývajúce z účasti v tíme, resp. požiadavkách na výskumno-vývojových úlohách - návrhy a príkazy na odchýlky a ...

Strojárski špecialisti. Cieľ pracovného miesta: • Zabezpečenie kvality výrobkov podľa plánov špecifických požiadaviek zákazníka, plánov kvality FYSAM a zodpovedajúcim FYSAM štandardom • Definovanie a nastavenie kontrolných prvkov pre zvláštne charakteristiky produktu • Spravovanie a evidencia skúšobných a meracích ...

Strojárski špecialisti. -Riadenie procesov na oddeleniach kvality a výroby -Príprava dokumentov pre úsek kvality a výroby -Denné a mesačné reportovanie pre vedenie spoločnosti -Zadávanie úloh prideleným zamestnancom a efektívna komunikácia s pracovníkom zodpovedným za kontrolu na jednotlivých úsekoch -Návrhy a opatre...

Strojárski špecialisti. • Plánovanie a koordinácia špecifických činností pri validácii produktu (eHEATER - el. ohrievacie teleso), podpora projekčného teamu. • Koordinácia činností pri validácii produktu spolu so zákazníkom, dodávateľmi, analýza odchýlok spojených s kvalitou alebo reklamácií. • Návrh a vypracovanie plánu validác...

Strojárski špecialisti. Hlavnou náplňou práce PRODUKTOVÉHO TEAMOVÉHO VEDÚCEHO PRE R&D vo výskumnom a vývojovom centre spoločnosti MAHLE Behr Senica bude: • Plánovanie a realizácia projektov po technickej stránke, od akvizície až po spustenie sériovej výroby • Kontrola chodu sériových projektov HVAC (heating ventila...

Strojárski špecialisti. • Ako Testovací inžinier junior budete členom vývojového tímu so zodpovednosťou za výber a vykonávanie testovania vyvíjaných produktov. • Vašou náplňou práce bude koordinácia testovacieho plánu s klientom (napr. základná validácia, kalkulácie a simulácie) v spolupráci s mentorom alebo nadriaden...

Strojárski špecialisti.     Project Application Engineer provides pre-project, project and post-project engineering services for one or more projects. Provide consultation to prospective users;     Interpret customer technical specifications and generate strategies for implementation in production;     Work with customer in ...