Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Contables

en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Contables' en Bulgaria.

  • Вътрешен одитор. Извършване на независима и обективна дейност по вътрешен одит в съответствие със закона за вътрешния одит в публичния сектор, приетите Стандарти за вътрешен одит...
  • Главен счетоводител. Организира, ръководи, координира и отговаря за финансово икономическа и счетоводна дейност в областната пощенска станция; Обобощава информация, осчетоводява...
  • Счетоводител. -осъществява оперативна дейност, свързана със счетоводството на ОПС; -участва в съставянето на първични счетоводни документи и в организацията на документооборота;...
  • Счетоводител. Счетоводител социално предприятие. Цялостна счетоводна отчетност, съхранение нс всички документи и създаване на архив на СП по строителство, ремонт и подреждане...
  • Счетоводител. Извършва дейностите, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи, изготвя оборотни ведомости, начислява и изплаща възнаграждения, изчислява и осчетоводява...
  • Счетоводител. Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на...