Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Contables

en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Contables' en Bulgaria.

  • : Обработка на първичните и официалните счетоводни документи;. - Осъществява счетоводната отчетност и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на операции. ФАРМ СЕНС ООД.
  • : Да извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи; Да води кореспонденцията с централата на фирмата в Белгия, както и с всички... ПУРАТОС БЪЛГАРИЯ АД.
  • : Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазване на финансовата платежна дисциплина, правилното оформяне... ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ"-ВАРНА Училище.
  • : Да извършва специализирани счетоводни операции, свързани с конкретни счетоводни функции-пасивни/активни сметки, главни книги и др. и доставянето на навременни... ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
  • : осигурява методическа работа и координация на функциите на финансово планиране, контрола, анализа, отчитането и отчетността на управлението; определя приоритетите... ПРОМЕТ СТИИЛ АД.
  • : Организация на финансовата дейност, финансов контрол и счетоводство. Функции, свързани с човешки ресурси. Административно-деловодни функции. Дейност "Инспекторат Паркинги и гаражи" ОП.