Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

2 ofertas de trabajo de 'Contables' en Bulgaria.

  • : Организира, контролира, и отговаря за финансово-счетоводната дейност на училището, отговаря и следи за своемвременно отчитане на паричните средства и отразяване... ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА" Училище.
  • : Осъществява финансово-стопанска дейност при спазване на изискванията на Закона за счетоводството и други нормативни документи, регламентиращи тази дейност. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО поделение.