Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,744 ofertas de trabajo encontradas en Estonia:

Página: 6

Ver las ofertas de trabajo en Estonia agrupadas por profesión:

 

 • . Personal de apoyo administrativo: Ootame Sinult: eelnevat laotöö kogemust, kasuks tuleb skänneriga töötamise kogemus; eesti keele valdamist suhtlustasandil; positiivset ellusuhtumist, iseseisvust, täpsust ja korrektsust ning kiiret õppimisvõimet , Manpoweri kliendiks on Tamro Baltics, Baltimaade suurim ravimite hulgi-... Osaühing MANPOWER.
 • . Otros profesionales de la salud: Sinu peamised ülesanded on MDFT programmi tegevuste ellu rakendamine oma piirkonnas sh töö nooruki, vanema, perekonna, perevälise dimensiooniga; aktiivne osalemine koolitusel sh programmis vajaliku aruandluse koostamine, osalemine telefonikonsultatsioonidel Hollandi koolitajatega, nõustamissessioonide... Sotsiaalkindlustusamet.
 • . Maestros de enseñanza primaria: Töö väikegruppidega, individuaalsed tunnid, asendused üldklassis., Üldhariduses kehtivaid töötingimusi., Kandideerimiseks saata hiljemalt 24. jaanuariks 2018 avaldus koos CV ja motivatsioonikirja ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega aadressil Kõrveküla põhikool,... Kõrveküla Põhikool.
 • . Vendedores: Valmisolek klientide teenindamiseks ja suhtlemiseks; meeldivat ja viisakat käitumist; kohusetundlikkust, usaldusväärsust ja pingetaluvust, Positiivsete ostuelamuste loomine klientidele; klientide teenindamine müügisaalis ja kassas; kaupade ettevalmistamine müügiks ja müügisaali paigutamine;... Rimi Eesti Food AS.
 • . Vendedores: Valmisolek teenindamiseks ja suhtlemiseks; meeldivat ja viisakat käitumist; kohusetundlikkust, usaldusväärsust ja pingetaluvust, Positiivsete ostuelamuste loomine klientidele; klientide teenindamine müügisaalis ja kassas; kaupade ettevalmistamine müügiks ja müügisaali paigutamine;... Rimi Eesti Food AS.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: soovi abivajajaid aidata; hea suhtlemisoskus; kohusetundlikkus ja pingetaluvus; valmisolek meeskonnatööks; ausus ja korrektsus, vanurite abistamine igapäevatoimetustes, huvitavat ja suhtlusrohket tööd; meeldivat töökeskkonda; töö eeldab valmisolekut töötada graafiku alusel Mittetulundusühing Piigaste.
 • . Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios: Erialast haridust ja töökogemust; omaalgatuslikkust ja tehnilist taiplikkust; ausust ja kohusetundlikkust., Toiduainetööstuse masinate ning mehaaniliste seadmete monteerimine, paigaldamine, remont ja hooldus., Kaasaegseid töövahendeid, korralikku ja stabiilset palka, firmasisest arenguvõimalust. Aktsiaselts OG ELEKTRA.
 • . Personal de apoyo administrativo: Teada ja tunda google adwordsi keskkonda; osata kasutada ja aru saada google süsteeme; märksõnade otsimine; saadud info töötlemine; pidev uuendustega kaasa käimine. , Töökohta kesklinna piirkonnas; konkurentsivõimelist palka; huvitavat töökeskkonda; erinevaid boonuseid; väljaõppe... OÜ KuldneAllikas.
 • . Gerentes de comercios al por mayor y al por menor: Edukat kandidaati iseloomustab: - töötahe, täpsus, lojaalsus, kohusetundlikkus; - tehniline taiplikkus ja mõtlemisvõime; - oskus lugeda jooniseid; - oskus töötada iseseisvalt; - õppimis- ja arenemisvõime; - teretulnud on omad mõtted ja valmisolek neid teostada; - kasuks tuleb huvi... Heidenline OÜ.
 • . Ocupaciones elementales: Sinult ootame: vanust vähemalt 18 eluaastat füüsilise töö sobivust kohusetundlikkust, abivalmidust, viisakust, Meie usaldame Sulle: kaupluses ostukorvide kokku kogumise ja toimetamise selleks ettenähtud hoiukohtadesse ostukärude kokku kogumise nii kaupluse sise- kui ka välisterritooriumil... Rimi Eesti Food AS.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: • pedagoogiline kõrgharidus (soovitavalt eripedagoog); • vähemalt 3-aastane töökogemus hariduslike erivajadustega lastega; • kogemus laste, lapsevanemate ja pedagoogide nõustamisel; • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;... Tallinna Haridusamet.
 • . Ocupaciones elementales: armastad puhtust ja korda; oled oma töös kohusetundlik ja täpne, oled positiivse ellusuhtumisega, rõõmsameelne ja avatud suhtleja; oled paindlik ja nõus töötama tööajagraafiku alusel ka nädalavahetusel ja õhtustel aegadel, Koka abistamine köögitöödes, ettevalmistuste tegemine,... OÜ PÄRNAMÄED.
 • . Agrónomos y afines: Üldteadmised agronoomi tööst, nüüdisaegsest taimekasvatusest ja loomakasvatusest. Pingetaluvus, täpsus, korrektsus ja kohusetunne. Vastutus-, otsustus- ja koostöövõime, analüüsivõime. Enesekehtestamis- ja organiseerimisoskus; eesti keele oskus , * põllutööde planeerimine ja juhtimine;... Osaühing Pöide AG.
 • . Directores generales y gerentes generales: Juhtimiskompetentsus ja -kogemus; väga head teadmised haridus- ja spordivaldkonnas. , ametikoha põhieesmärk on käivitada Tapa valla spordikool ning asuda direktori ametikohale 01.08.2018. Kandidaadilt ootame: Tapa valla spordikooli põhimääruse ja õppekava ettevalmistamine; Tapa valla... Tapa Vallavalitsus.
 • . Directores y gerentes: Kõrgharidus, suur huvi valdkonna vastu; töökogemus kultuuri alal; hea suhtlemise- ja väljendusoskus; suutlikkus algatada uusi ideid ja neid ellu viia; loomingulisus; iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime; avatus, aktiivsus ja positiivne ellusuhtumine; kogemus projektide kirjutamisel... Valga Vallavalitsus.
 • . Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores: Vajalik tõstuki juhtimise oskus, valmisolek füüsiliseks tööks. Eelnev töökogemus ja tõstukijuhi lubade olemasolu tuleb kasuks. Hindame õpi- ja arenemisvõimet ning meeskonnatööd., Töötamine teraviljasorteeril, masina hooldus ja puhastamine. Töö nõuab füüsilise jõu kasutamist:... RemedyWay OÜ.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: • töökogemus tehnorajatiste projekteerimise ja planeerimise alal või ehitusprojektide ja planeeringute menetlemise alal; • suhtlemis- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada; • võime eristada olulist vähemolulisest, valmisolek enese arendamiseks , Projektide... Tallinna Kommunaalamet.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: • magistrikraad, soovitavalt biotehnoloogia või geenitehnoloogia valdkonnas; • vähemalt 3-aastane töökogemus erialases valdkonnas; • head teadmised GMO valdkonnast ning seadusandlusest; • iseseisva töö oskus ja hea pingetaluvus; • väga hea suhtlusoskus; • tugev vastustustunne... Keskkonnaministeerium.
 • . Vendedores: •särasilmsus; •kohusetundlikkus; •soov õppida ja areneda; •hea suhtlemisoskus , Klientide vastuvõtmine ja juhatamine hooldusprotseduuridele, vajalike seadmete töölepanek; •klientide konsulteerimine; •toodete kaasamüük klientidele; •kassaoperatsioonid ja aegade broneerimine... osaühing Fleur.
 • . Vendedores: Sinult ootame: • valmisolekut teenindamiseks ja suhtlemiseks; • meeldivat ja viisakat käitumist; • kohusetundlikkust, usaldusväärsust ja pingetaluvust; • eesti keele oskust vähemalt kesktasemel kõnes , Meie usaldame Sulle: • positiivsete ostuelamuste loomise klientidele; •... Rimi Eesti Food AS.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: • töökogemus eelarve koostamises ning juhtimis-ja finantsarvestuses; • riigi finantsarvestuse ja eelarve valdkonna õigusaktide tundmine; • töökogemus avalikus sektoris; • oled analüüsivõimega ning süsteemse mõtlemisega ja oskad süsteeme mudelite abil kirjeldada; • oled... Rahandusministeerium.
 • . Empleados de agencias de viajes: • väga hea eesti keele valdamine nii kõnes kui kirjas; • vene keele valdamine tuleb kasuks; • geograafia tundmist; • soovi ja suutlikkust kiiresti uut õppida; • head suhtlemisoskust, positiivsust, sõbralikkust ja kohusetundlikkust; • arvuti tundmist , Ootame Tallinna kliendikontori... aktsiaselts Kragen.
 • . Vendedores: Oled sobiv kandidaat, kui Sul on maksundus-, majandus- või õigusalane haridus, väga hea eesti keele oskus ning suhtlustasandil vene ja inglise keele oskus (sh vastamine e-kirjadele). Eelise annab töökogemus klienditeeninduse valdkonnas ning teadmised maksuseaduste ja raamatupidamise alustest... Maksu- ja Tolliamet.
 • . Profesionales del trabajo social: Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus. , Noorsootööspetsialisti töökoha põhieesmärk on Tapa valla noorsootöövaldkonna töö korraldamine ning arengusuundade kujundamine. , Huvitavat ja vastutusrikast tööd; enesetäienduse ja –teostuse võimalusi; erialast täiendkoolitust. ,... Tapa Vallavalitsus.
 • . Vendedores: Valmisolekut teenindamiseks ja suhtlemiseks; meeldivat ja viisakat käitumist; kohusetundlikkust, usaldusväärsust, tolerantsust ja pingetaluvust. , Positiivsete ostuelamuste loomise klientidele; klientide teenindamise müügisaalis ja kassas; kaupade ettevalmistamise müügiks ja müügisaali... Rimi Eesti Food AS.
 • . Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios: Hooldab ja remondib purustusõlme tootmisliinidel kasutatavaid mehhanisme ja seadmeid. , Kindlat töökohta, püsivat tööd, oma teadmiste ja kogemuse arendamiseks võimalust, meeldivas meeskonnas tööd ning tulemusliku töö eest ka head töötasu. , Põhimõttelistl ei ole vaja CV saata,... Aktsiaselts Harku Karjäär.
 • . Vendedores: Sobilikult kandidaadilt eeldame optimistlikkust ja rõõmsameelsust., Ostjate viisakas, kiire ja täpne teenindamine kassas., Konkurentsivõimelist põhipalka, väljaõpet, paindlikku tööaega, tulemustasu, sõbralikku kollektiivi ja tööd uuendusmeelses meeskonnas. , Töö sisulist poolt... Aktsiaselts OG ELEKTRA.
 • . Conductores de camiones pesados: Vajalik C-kategooria veoautojuhi ametikoolitus (võimalik teha), oskus töötada erinevatel masinatel (multilift-kallur, laadur, ekskavaator, halumasin), tehnika hooldus-remonttööde oskus, füüsiliselt hea vorm, hea suhtlemisoskus klientidega, Küttepuude valmistamine ja laialivedu, majapidamisjäätmete... Bentak OÜ.
 • . Vendedores: Tööks vajalik tervisetõendi olemasolu, mille puudumisel tuleb see teha ja tööandja maksab kinni, Töö graafiku alusel, tankla avatud kõikidel päevadel 07:00-22:00. • klientide teenindamine kassas • tanklapoe ja territooriumi korrashoid • kauba väljapaneku ja korrashoiu tagamine... AS Alexela Oil.
 • . Operadores de instalaciones de producción de energía: • Erialane väljaõpe. • Töökogemust termaalõli katla operaatorina vähemalt 1 aasta. • Täpsus ja kohusetundlikkus. • Valmisolek graafikuga tööks (12 tunnised vahetused sh. öised vahetused), • Katlamaja töökorras hoidmine, hooldamine (sh katlamaja põletite hooldus) ning... OÜ Kohila Vineer.