Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Trabajadores y asistentes sociales > Vikariat Sosialkonsulent

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de trabajo en Noruega de Trabajadores y asistentes sociales

Vikariat Sosialkonsulent

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines › Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos › Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio.

Traducción de la profesión: Technicians and associate professionals › Legal, social, cultural and related associate professionals › Legal, social and religious associate professionals › Social work associate professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4408352086 Presentasjon av stillingen:

Seksjon for sosionomtenester har ledig vikariat i 3 månader, 100% stilling som sosialkonsulent.

Seksjon for sosionomtenester gir bistand til pasientar og pårørande ved somatiske avdelingar på Haukeland universitetssjukehus. 12 sosionomar er tilsatt i Seksjon for sosionomtenester.

Arbeidsoppgåver

 • Gje informasjon, råd og rettleiing om hjelpetiltak og rettar jfr. aktuelt lovverk
 • Kartlegge behov for hjelpetiltak
 • Bistå med søknader
 • Formidle kontakt til aktuelle samarbeidsinstansar og hjelpeapparat utanfor sjukehuset
 • Støttesamtalar
 • Undervising av pasientar, pårørande og samarbeidspartnarar
 • Hovudarbeidsstad vil for tida vere på Haukeland universitetssjukehus

Kvalifikasjonar

 • Må ha sosionomutdanning
 • Det blir lagt vekt på relevant arbeidserfaring
 • Stillinga krev gode samarbeidsevner
 • Må meistre godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Det er ønskeleg med erfaring frå arbeid som sosionom på sjukehus

Utdanningsretning

 • Sosionom

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, diplom-/ bachelorgrad

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig i arbeidsutføring
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Engasjert og initiativrik
 • Løysingsorientert
 • Vere ein god teamarbeidar
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Like varierte utfordringar
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Fleksibel arbeidstid

Mangfoldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangoldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulurell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Synneve Myklebust, Avdelingssjef, 55 973808

Arbeidsstad

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:4408352086

Stillingsprosent: 100%

Vikariat

Startdato: 05.07.2021

Sluttdato: 15.10.2021

Søknadsfrist: 01.07.2021

Om arbeidsgiveren:

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 13.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg helsehjelp til pasientane våre, og rett opplæring til pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Julio de 2021, y con identificador de la vacante:e36664de-d3df-4caf-9fc7-1ca6a0559336.

Ver las 270 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines › Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos › Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: