Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Utstillingsdesignar. Hordaland. Noruega

Ofertas de trabajo de Diseñadores y decoradores de interior en Noruega (Hordaland)Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio en actividades culturales, artísticas y culinarias : Diseñadores y decoradores de interior.
Technicians and associate professionals : Legal, social, cultural and related associate professionals : Artistic, cultural and culinary associate professionals : Interior designers and decorators.

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 146282

Ved Universitetsmuseet i Bergen er det ledig ei mellombels stilling som utstillingsdesignar frå og med 15. januar 2018 til og med 30. september 2019. Engasjementet kan bli forlenga.

Den gamle museumsbygningen på Muséplass 3 er Noregs eldste museumsbygg. Bygningen blir nå renovert av Statsbygg, og ein planlegg å opne nye naturhistoriske utstillingar her i 2019. Universitetet i Bergen ønskjer gjennom dette prosjektet å kunne tilby samlande og moderne forskingsformidling i eit renovert praktbygg.

Det er planlagt om lag 2500 m2 med naturhistoriske utstillingar i bygget, som også vil innehalda lokale som er eigna til museumsbasert undervisning, møte, konferansar og større arrangement. Utstillingsarbeidet blir utført av ei prosjektgruppe, som representerer interne disiplinar ved Universitetsmuseet, under leiing av ein prosjektleiar. Prosjektleiaren tar seg av forholdet til byggjeprosjektet, og representerer utstillingane i styringsgruppa for det totale Museumsprosjektet.

Arbeidsoppgåver:

 • Utgreiings- og utviklingsoppgåver for utvalde utstillingssoner som krev stor grad av sjølvstende og problemløysingsevne
 • Delta i designgruppa som utviklar dei nye utstillingane, i skjeringspunktet mellom interiørarkitektur og grafisk formgiving.
 • Rapportere til Designleiar, som er ansvarleg for det heilskaplege uttrykket.
 • Samarbeide med byggets arkitektar og entreprenør om grensesnitt mellom bygg og utstilling, for å oppnå effektiv tilpassing og montasje.
 • Overvake og kvalitetssikre at anskaffelsar og monteringar er i samsvar med bestilling
 • Handtere eventuelle avvik på ein adekvat måte.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha utdanning på bachelorgradsnivå innan utstilling/grafisk design. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.
 • God kunnskap om interiørarkitektur og grafisk formgiving er ein føresetnad.
 • Relevant praksis er eit krav
 • Må beherske programvare som Sketchup, CAD, Adobe Indesign/Illustrator og Photoshop
 • God evne til å kommunisere skriftleg og munnleg
 • Sjølvstende og samarbeidsvilje er vurdert som ein føresetnad for å kunne fylle oppgåva.
 • Erfaring med prototyping er ønskjeleg

Vi kan tilby:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Løn etter stillingskode 1092 arkitekt, lønssteg 47 (lønsramme 22.11) i det statlege lønsregulativet, Dette utgjer for tida kr 416.600 i året. For særleg godt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Prosjektleiar Paul H. Amble, Universitetsmuseet i Bergen, paul.ambleReemplazar por una arrobauib.no, 92012613

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, ska

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 434 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 05/01/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Universitetet i Bergen.

Dirección: Christiesgt. 18 5020 BERGEN.

Ver las 54 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio en actividades culturales, artísticas y culinarias : Diseñadores y decoradores de interior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Sales executive / Interior design. Irlanda, 21 Ene. 2018.

Lakberendező (Lakberendező). Hungría, 20 Ene. 2018.

Interior Architect. Irlanda, 16 Ene. 2018.

Extrajobb merchandiser/plockpersonal Uppsala. Suecia, 13 Ene. 2018.

Extrajobb merchandiser/plockpersonal Karlskrona. Suecia, 13 Ene. 2018.

Extrajobb merchandiser/plockpersonal i Linköping & Norrköping. Suecia, 13 Ene. 2018.

Extrajobb merchandiser/plockpersonal Malmö. Suecia, 13 Ene. 2018.

Extrajobb merchandiser/plockpersonal Luleå. Suecia, 13 Ene. 2018.