Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega

en Español in English auf Deutsch en Français ...

6,738 ofertas de trabajo encontradas en Noruega:

Página: 188

Ver las ofertas de trabajo en Noruega agrupadas por profesión:

 

. Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafesVil du bli med å lede og utvikle NAV Sandnes-Forsand med viktige samfunnsoppgaver? Vi har ledig stilling som avdelingsleder. Org. nr: - Stillingsident: 4424786076 Presentasjon av stillingen: NAV Sandnes-Forsand er Rogaland sitt største NAV kontor med 170 engasjerte medarbeidere fordelt på avdelingene Jobb og Aktivitet, Jobb og Integrering, Unge Voksne, Jobb og informasjon, Økonomi og Jobb og Avklaring. Våre nye...

2 x 100% sykepleier langtidsavdelingen dag/kveld med arbeid hver 3.helg. Org.nr.:974639246 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Lunner helse- og omsorgssenter (LHOS) består av institusjonsplasser, omsorgsboliger, hjemmetjeneste, dagsenter, institusjonskjøkken. Senteret ligger sentralt plassert på Harestua. Helse- og omsorgssenteret er nybygget i ...

Sykepleier. Org. nr: - Stillingsident: 4425018293 Presentasjon av stillingen: Er du vår nye sykepleier? Avdeling Mestring og omsorg, hjemmebaserte tjenester, er en av seks avdelinger i Bydel Nordstrand . Mestring og omsorg består av fire seksjoner. Hver seksjon består av to team og hvert team ha...

. Especialistas en políticas de administraciónMerkantil konsulent. Org. nr: 923720782 Stillingsident: 4424431578 Presentasjon av stillingen: Rettleiingstenesta for vidaregåande opplæring er ei teneste som skal bidra til lærelyst og fremje læring for elevar og lærlingar. Vidare skal tenesta vere med å legge til rette for at flest mogleg ungdom og vaksne fullfør...

. Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesHelgestilling. Org. nr: - Stillingsident: 4424293220 Presentasjon av stillingen: Vi ønsker medarbeidere til faste helgestillinger innen seksjon psykisk helse og rus, tjenestested Henvendelser, avdeling Vestre Hauger bolig og natthjem og avdeling Øverlandselva bolig. Vi er et visjonært og framtidsrettet tj...

. Profesionales de enfermeríaSpesialsjukepleiar. Org. nr: - Stillingsident: 4424307470 Presentasjon av stillingen: Kirurgisk sengepost B, Molde sjukehus har ledig ei fast stilling som spesialsjukepleiar frå 01.09.2021. Som spesialsjukepleiar på sengeposten blir du ein del av eit sjukepleiarteam som omfattar sjukepleiarar i ulik alder, b...

. Cuidadores de niñosSkoleassistent/Barne- og ungdomsarbeider. Org. nr: - Stillingsident: 4424402062 Presentasjon av stillingen: Oppsal skole er en 1-10 skole, beliggende øverst på Oppsal med kort avstand til Østmarka. Skolen er samlokalisert med Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede. Skolen har 575 elever og en stor og fin skolegård, utst...

. Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafesBybetjenter - Bypatruljen. Org. nr: - Stillingsident: 4421882476 Presentasjon av stillingen: Ønsker du en selvstendig, aktiv og variert hverdag ute i byen? Er du serviceinnstilt, empatisk og trygg på deg selv? I Bymiljøetaten består Bypatruljen av ca. 100 bybetjenter som ønsker seg flere gode kolleger med engasjement for ...

. Profesionales de enfermeríaIntensivsykepleier/ Sykepleier. Org. nr: 974795477 Stillingsident: 4424700243 Presentasjon av stillingen: Vi søker deg som er intensivsykepleier, eller sykepleier med relevant erfaring til faste stillinger og vikariater, heltid og deltid ved intensivavdelingen i Sandnessjøen. Sandnessjøen har ett av to akuttsykehus på...

. Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafesBrannsjef / førebyggjande. Org. nr: - Stillingsident: 4423711334 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig 100 % fast stilling, kombinert brannsjef 50 % og 50% førebyggjande i avdeling brann som er organisert under sektor for samfunnsutvikling. Til avdelinga ligg også seksjon for beredskap. Under sektor for samfunnsutvikling l...

. Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesFaste helgestillingar i pleie og omsorg. Pleie og omsorg har behov for: 1: ca. 14% fast helgestilling med arbeid kvar tredje helg 2: ca. 14% fast helgestilling med arbeid kvar tredje helg Stillingane er ledig frå snarast. Studentar innan helse oppmodast også til å søkje (sjukepleie\vernepleie\helsefag) Om arbeidstaden: ...

. Profesionales de relaciones públicasInformasjonsrådgiver SirkuLÆR. Org. nr: - Stillingsident: 4424298416 Presentasjon av stillingen: Brenner du for at Oslos innbyggere skal bli enda flinkere på avfallsreduksjon, ombruk og kildesortering? Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo har et eget opplærings- og besøkssenter (SirkuLÆR) som har ansvar for å l...

. Especialistas en políticas de administraciónRådgiver. Org. nr: - Stillingsident: 4424452418 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter en dyktig kollega og medarbeider! Vi har ledig en fast 100 prosent stilling som rådgiver Har du lyst til å jobbe med mennesker med ulike utfordringer? Er du god til å prioritere, har tålmodighet og er vant...

. Maestros de enseñanza primariaLærar - Sunde skule vikariat 100% x 2. Omtale av stillinga Sunde skule har ledig vikariat for lærar, 100% x 2. Frå november er det ledig stilling som faglærar, og det er ynskjeleg at søkjar har spesial pedagogikk. Det vil og verta ledig stilling som kontaktlærar frå januar 2022. Begge stillingane er for skuleåret 2021/2022, med mo...

. Especialistas en políticas de administraciónJobbspesialist -- «Utvidet oppfølging» ved NAV Ålesund. Org. nr: - Stillingsident: 4425190874 Presentasjon av stillingen: NAV Ålesund har ledig 1 fast stilling som jobbspesialist i avdelingen Tiltak i egenregi ved NAV Ålesund. Jobbspesialistteamet Utvidet oppfølging består i dag av 9 jobbspesialister og 1 metodeveileder. Er du en person med mye...

. Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioVi søker miljøterapeut til et vikariat, 100% stilling, ved Liakollen mestringsenhet. Org. nr: - Stillingsident: 4423228658 Presentasjon av stillingen: Liakollen mestringsenhet er et tilbud til voksne i aktiv rus. Vi skal bidra til motivasjon- og endringsarbeid ut fra behov og ønsker den enkelte har. Målet for oppholdet er å etablere en mer stabil livssituasjon og øke fer...

. Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesHelsefagarbeidere og sykepleier/vernepleierstudenter. Org. nr: 921 260 490 Stillingsident: 4424467382 Presentasjon av stillingen: Hjemmetjenesten, avdeling Nord, er organisatorisk plassert i Enhet hjemmetjenester. Enhet hjemmetjenester har som overordnet mål å bidra til at hver enkelt tjenestemottaker opplever mestring i egen hverdag. Dette g...

. AbogadosPolitiadvokat 2 - metodejurist. Org. nr: - Stillingsident: 4422851849 Presentasjon av stillingen: I Innlandet politidistrikt, ved Felles enhet for påtale, seksjon påtale, avsnitt Midt, er det ledig stilling som politiadvokat 2 innen fagfeltet metode og skjult etterforskning. Arbeidsoppgaver Fagansvar på område metodebruk og ...

Vi søker miljøterapeut til 100% - fast stilling i boligtiltak innen rus og psykisk helse. Org. nr: - Stillingsident: 4423209394 Presentasjon av stillingen: Velferdsetaten Oslo kommune åpnet i april 2019 Ljabruveien bo- og behandlingsenhet, med 10 nybygde og spesialtilpassede boliger for rusavhengige menn med alvorlige psykiske lidelser og lang historikk med utfordrende atferd ...

. Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioHelsefagarbeider/miljøterapeut - Avrusning Tromsø. Org. nr: 974864177 Stillingsident: 4424456136 Presentasjon av stillingen: Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Rusavdelingen består av to seksjoner (Narvik og Tromsø) der Russeksjon Tromsø har avdelingene Rusbehandling Re...

. Especialistas en políticas de administraciónStilling som jobbspesialist. Org. nr: - Stillingsident: 4423576947 Presentasjon av stillingen: Haugenstua ressurssenter IPS er et arbeidsrettet rusrehabiliteringstilbud ved kommunale rusinstitusjoner i Oslo kommune. Per nå er det fire rusinstitusjoner og en booppfølgingstjenestene hvor IPS tilbys. Teamet består pt av...

. Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioVi søker miljøterapeut til 25 % helgestilling ved Liakollen mestringsenhet. Org. nr: - Stillingsident: 4423298060 Presentasjon av stillingen: Liakollen mestringsenhet er et tilbud til voksne i aktiv rus. Vi skal bidra til motivasjon- og endringsarbeid ut fra behov og ønsker den enkelte har. Målet for oppholdet er å etablere en mer stabil livssituasjon og øke fer...

. AbogadosPolitiadvokat 2 / politiadvokat -spesialist påtale - økonomisk kriminalitet (Øko-jurist). Org. nr: - Stillingsident: 4419572724 Presentasjon av stillingen: I Innlandet politidistrikt, ved Felles enhet for påtale, seksjon påtale, avsnitt Midt Hamar, er det ledig stilling som politiadvokat 2 / politiadvokat. Stedsplassering for stillingen er vil være ved avsnitt for økonomi- og ...

. Inspectores de policía y detectivesPolitiførstebetjent, politifaglig etterforskningsleder. Org. nr: - Stillingsident: 4424470178 Presentasjon av stillingen: Ved Troms politidistrikt er det ledig en fast stilling som politiførstebetjent, stillingskode 0285, med for tida funksjon som politifaglig etterforskningsleder. Stillingen er for tida plassert ved avsnitt for vold i nære r...

. Especialistas en políticas de administraciónVelferdsforvaltningen - Saksbehandler. Org. nr: - Stillingsident: 4422753195 Presentasjon av stillingen: Velferdsforvaltningen er en virksomhet som har ansvar for å sette innbyggere i Asker i stand til å mestre livet på tross av helse - økonomi- eller bostedsutfordringer. Virksomheten har 75 ansatte innen tjenesteområdet Velferd, og b...

. Especialistas en políticas de administraciónRådgiver for marin forvaltning og verdiskaping. Org. nr: - Stillingsident: 4424966967 Presentasjon av stillingen: Vi søker deg som er samfunnsengasjert og interessert i å jobbe med bærekraftig marin verdiskaping og forvaltning i Agder. Stillingen hører til avdeling for bærekraftig utvikling i området Regionplan 2030. Avdelingen har blant...

. Maestros preescolaresPedagogisk leder. Org. nr: - Stillingsident: 4424431310 Presentasjon av stillingen: Vi søker deg med stort faglig engasjement, som er opptatt av hverdagsmagi og kvalitet, Du brenner for å bygge gode relasjoner, og følge opp det enkelte barn og deres familier. Akkurat DU kan gjøre en forskjell! Tiurleiken og ...

. Declarantes o gestores de aduanaTrafikkmedarbeider import. Vår importavdeling i Oslo søker etter en person som trives i en aktiv arbeidshverdag og som jobber like godt alene som i team. Vi ser etter deg som har innsatsvilje og pågangsmot. Det er viktig at du kommuniserer godt og at du lett bygger gode relasjoner. Dine personlige egenskaper er av st...

. Especialistas en políticas de administraciónVelferdsforvaltningen - Saksbehandler svangerskapsvikariat 100%. Org. nr: - Stillingsident: 4422756218 Presentasjon av stillingen: Velferdsforvaltningen er en virksomhet som har ansvar for å sette innbyggere i Asker i stand til å mestre livet på tross av helse - økonomi- eller bostedsutfordringer. Virksomheten har 75 ansatte innen tjenesteområdet Velferd, og b...

. Especialistas en políticas de administraciónSamlingskonsulent. Org. nr: - Stillingsident: 4422762350 Presentasjon av stillingen: Seksjon for fysisk og digital samling søker en nøyaktig, dyktig og engasjert samlingskonsulent. Seksjonen har 19 ansatte og har ansvar for all tilvekst til samlingen på alle Deichman-bibliotek, fra utvalg og innkjøp til det...

Más ofertas: << · 94 · 141 · 164 · 176 · 182 · 185 · 186 · < · 188 · > · 190 · 192 · 197 · 206 · >>