Europeos.es : Inicio > Trabajo en Eslovenia > maestro de educación primaria/maestra de educación primaria > Učitelj Slovenščine - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ SLOVENŠČINE - M/Ž. Gorenjska. Eslovenia

Oferta de empleo de maestro de educación primaria/maestra de educación primaria en Gorenjska (Eslovenia)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria › maestro de educación primaria/maestra de educación primaria.

Traducción de la profesión: Strokovnjaki/strokovnjakinje › Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje › Osnovnošolski učitelji/osnovnošolske učiteljice in vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok › Osnovnošolski učitelji/osnovnošolske učiteljice.

Descripción de la oferta de trabajo:

UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA, POUKA IZBIRNIH PREDMETOV, INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI, DODATNE STROKOVNE POMOČI, IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI, IZVAJANJE DNEVOV DEJAVNOSTI, VODENJE ODDELČNE SKUPNOSTI, IZVAJANJE PROGRAMA ŠOLE V NARAVI, IZVAJANJE PREDMETNIH IN POPRAVNIH IZPITOV, DEŽURANJE, IZVAJANJE NACIONALNIH PREVERJANJ ZNANJA IN DRUGIH NALOG, KI SO DOLOČENE Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, TER V SKLADU Z NAVODILI RAVNATELJICE., Vlogi priložite POTRDILO o opravljenem strokovnem izpitu iz vzgoje in izobraževanja, POTRDILO iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje), POTRDILO, da oseba ni v kazenskem postopku (okrajno sodišče), DOKAZILA o izobrazbi in OPIS dosedanjih  delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom.

Vlogo pošljite po e-pošti na lucija.rakovecos-jakobaaljaza.si s pripisom: ZA RAZPIS NA DELOVNO MESTO.

Po izteku pogodbe možnost sklenitve nove pogodbe za nedoločen čas. ,

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Gorenjska.

Ver 259 ofertas de trabajo en "Gorenjska" (Eslovenia).

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ, Ulica Tončka Dežmana 1 , 4000 KRANJ.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: RAKOVEC MAG. LUCIJA
Contact Phone: 04 280 15 16
Contact Email: lucija.rakovecos-jakobaaljaza.si

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 03 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:PG07312.

Ver las 232 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria › maestro de educación primaria/maestra de educación primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: