Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Sykepleier/vernepleier

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Sykepleier/Vernepleier. Noruega

Ofertas de empleo en Noruega

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: 974575213 Stillingsident: 4345111072 Presentasjon av stillingen:

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering.

DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykosepost og seks poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.

Allmennpsykiatrisk post Larvik har 12 sengeplasser og ca 23 årsverk. Seksjonen mottar pasienter med mistanke om eller diagnostiserte allmennpsykiatriske lidelser og allmennpsykiatriske/rus- lidelser; det vil si pasienter med sammensatt problematikk innen personlighetsforstyrrelser, alvorlig selvskading, angstlidelser, depresjoner og andre affektive lidelser, evt kombinert med ruslidelse, og som har behov for døgnopphold for utredning, diagnostisering og/eller behandling. Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent vern.

Tilbudet består av strukturert utredning som grunnlag for diagnostisering. Behandlingen er i hovedsak problemløsningsfokusert, og er basert på miljøterapi med fokus på egen mestring, ukentlige gruppebaserte aktiviteter, individuelle samtaler og psykoedukasjon, medikamenter, familie- og nettverksarbeid og oppfølgning i forhold til egen bolig. Seksjonen samarbeider tett med avdelingens poliklinikker, Psykiatrisk avdeling i Tønsberg (PA) og psykiatritjenesten i kommunene.

Miljøpersonalgruppen er tverrfaglig sammensatt av sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere. For øvrig har seksjonen psykiater, lege i spesialisering og psykolog.

Enheten har et trivelig og levende arbeidsmiljø med høy faglighet, støtte og ivaretakelse fra kollegaer. Dette gir et godt klima for læring, vekst og utvikling som sykepleier og profesjonsutøver.

DPS Vestfold Allmennpsykiatrisk post Larvik har ledig tre faste stillinger for sykepleier/vernepleier. Arbeidstid for tiden på natt. Stillingsstørrelse er fra 49,06% til 57,98%. Oppstart etter avtale .

Kvalifikasjoner

 • Grunnutdanning sykepleie/vernepleie
 • Erfaring innen psykisk helsearbeid
 • Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning

Personlige egenskaper

 • Stabil, fleksibel, har god samarbeidsevne og arbeidskapasitet
 • Evne å holde oversikt i en travel hverdag
 • Evne en presis legemiddelhåndtering i tråd med prosedyrer og interne rutiner.
 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling
 • Trives med å delta i tverrfaglige behandlingsrelasjoner
 • Ønsker å bidra til fagutvikling og kvalitetssikring til gagn for målgruppen og seksjonen
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Deltakelse i krevende- og spennende videreutvikling av seksjonen og DPS Vestfold
 • Virksomhetsfokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Velferdsordninger gjennom SIV HF

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.»

Kontaktinformasjon

Anne Cathrine Hovland, Seksjonsleder, 98406445

Arbeidssted

Kristian Fredriksvei 10

3257 Larvik

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sykehuset i Vestfold HF

Referansenr.:4345111072

Stillingsprosent: 0%

Søknadsfrist: 02.03.2021

Om arbeidsgiveren:

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 3.

Empleador: SYKEHUSET I VESTFOLD HF, AVDELING RUS OG AVHENGIGHET, LARVIK - FURUBAKKEN.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:b47fe235-a34a-4b03-8731-0f5fe1f22a55.